Αρχική  KEYVART


Ενεργειακή Επιθεώρηση – Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Ν.3661/2008)


Γενικά:

Βάσει Νόμου 3661/2008 «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις» η έκδοση του «Πιστοποιητικου Ενεργειακής Απόδοσης» (ΠΕΑ) είναι Υποχρεωτική για Πωλήσεις και Νέες Μισθώσεις Ακινήτων από Ιανουάριο 2012.
Η ενεργειακή επιθεώρηση και έκδοση του ΠΕΑ γίνεται από Διπλωματούχο Μηχανικό - Ενεργειακό Επιθεωρητή, εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και αποσκοπεί:

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ισχύει για δέκα (10) χρόνια και εκδίδεται υποχρεωτικά για:

Πόσο Κοστίζει;

Το κόστος Ενεργειακής Επιθεώρησης και Έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (όσο αυτό καθορίζεται ακόμα από τον Νόμο) ανέρχεται σε:
Για τμήμα κτιρίου (διαμέρισμα) η αμοιβή καθορίζεται σε 2,00 €/τ.μ. επιφανείας και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 150 € + Φ.Π.Α.
Η χρέωση του γραφείου μας είναι
150 ευρώ ανεξαρτήτως μεγέθους του διαμερίσματος σας - Η Χαμηλότερη χρέωση της Αγοράς!
Ειδική Έκπτωση σε περίπτωση ανάθεσης Τακτοποίησης Ημιυπαιθρίων κλπ Χώρων και έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης

Τακτοποιήστε τους Ημιυπαίθριους κλπ. Χώρους σας για να μην έχετε Άμεσο Πρόβλημα με την Δήλωση των τ.μ. στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης: Εάν κάποιος αποφασίσει να μεταβιβάσει το ακίνητο χωρίς τον ημιυπαίθριο, θα σκοντάψει στην έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, το οποίο είναι πλέον υποχρεωτικό για όλα τα μεταβιβαζόμενα ή ενοικιαζόμενα ακίνητα, επειδή οι ενεργειακοί επιθεωρητές είναι υποχρεωμένοι να ελέγχουν και να αναφέρουν την ύπαρξη κλειστών ημιυπαίθριων, γιατί αυτοί επηρεάζουν σημαντικά την ενεργειακή συμπεριφορά του κτιρίου.  

ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΩΡΑ 210 777.60.50

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ


διαδικασία

κόστος

http://www.keyvart.gr/energyinsp-diadikasia.html http://www.keyvart.gr/energyinsp-kostos.html
http://www.keyvart.gr/topografikaEGSA87.html βεβαιωσεις Ν.3014/2011 Ν.3030/2011