Η keyVart  αποτελείται από μια ομάδα μηχανικών και επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων όπως δικηγόρων, οικονομολόγων κ.α. που δραστηριοποιούνται στα πεδία  της  μελέτης - επίβλεψης  κτιρίων , την επίλυση διαφορών δικαίου ακινήτων, την ενεργειακή επιθεώρηση, τη ρύθμιση & τακτοποίηση χώρων σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία ,τις πραγματογνωμοσύνες ακινήτων και κατασκευών, την αξιολόγηση επενδύσεων, την έκδοση αδειών λειτουργίας βιοτεχνιών - βιομηχανιών και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, την έκδοση πιστοποιητικών - βεβαιώσεων μηχανικού και τέλος την παροχή ολοκληρωμένων προτάσεων ανάπτυξης επιχειρηματικών σχεδίων.  


Η keyVart δημιουργήθηκε ως φυσική συνέχεια τριών μεγάλων εταιρειών με πολυετή κύκλο εργασιών στους κλάδους του μηχανικού  (μελέτη - κατασκευή κτιρίων, συμβουλευτικές υπηρεσίες), των νομικών υπηρεσιών  (δίκαιο ακινήτων & επίλυση διαφορών) και της ανάπτυξης επιχειρήσεων (αξιολόγηση επενδύσεων - επιδοτήσεις - κεφάλαια - τεχνικός & οικονομικός έλεγχος).


Η keyVart εντός μικρού χρονικού διαστήματος, κατάφερε να δημιουργήσει άριστη φήμη στην ελληνική αγορά και να συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο παραγωγικών και αξιόπιστων επιχειρήσεων του κλάδου.

Όλο το επιστημονικό προσωπικό της keyVart έχει πολύ υψηλό επίπεδο κατάρτισης . Με συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια και τεχνικές εκθέσεις σε όλο τον κόσμο, καθώς και με διακρίσεις στο χώρο της έρευνας και της τεχνολογίας, η επιστημονική ομάδα της keyVart θεωρείται ο θεμέλιος λίθος της επιχείρησης.


ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΔΗΛΕΣΙ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ Λ.ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ - ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΣΤΥΡΑ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ (ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ)