Αρχική  KEYVARTΚοστος εκδοσης ενεργειακου πιστοποιητικου - πρασινο πιστοποιητικο

Αμοιβες Ενεργειακων Επιθεωρητων για Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης .

ΚοστοςεκδοσηςενεργειακουπιστοποιητικουπρασινοπιστοποιητικοΚοστ οςεκδοσηςενεργειακουπιστοποιητικουπρασινοπιστοποιητικο

Για την κατηγορία ενεργειακής επιθεώρησης πατήστε εδώ

Για την κατηγορία εξοικονομω κατ' οικον πατήστε εδώ

Έχει καθοριστεί σύστημα ελαχίστων νόμιμων αμοιβών των Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων, Ενεργειακών Επιθεωρητών λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και Ενεργειακών Επιθεωρητών εγκαταστάσεων κλιματισμού, για τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων σε κτίρια, ως εξής:

Α) Για κτίρια ή τμήματα κτιρίων όλων των χρήσεων εκτός της κατοικίας:

-έως 1000τμ η αμοιβή καθορίζεται σε 2,5 ευρώ ανά τμ επιφανείας του κτιρίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 300 ευρώ.

-άνω των 1000τμ η αμοιβή καθορίζεται σε 2,5 ευρώ ανά τμ επιφανείας του κτιρίου για τα πρώτα 1000τμ και για τα υπολειπόμενα τετραγωνικά μέτρα η αμοιβή καθορίζεται σε 1,5 ευρώ ανά τμ

Β) Για κτίρια ή τμήματα κτιρίων (οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες) με χρήση κατοικίας:

-για κτίρια πολλών ιδιοκτησιών, όταν η επιθεώρηση αφορά το σύνολο του κτιρίου η αμοιβή καθορίζεται σε 1,0 ευρώ ανά τμ επιφάνειας του κτιρίου και δε μπορεί να είναι μικρότερη από 200 ευρώ.

-για κτίρια πολλών ιδιοκτησιών, όταν η επιθεώρηση αφορά σε τμήμα κτιρίου(ξεχωριστή ιδιοκτησία) η αμοιβή ορίζεται σε 2,0 ευρώ ανά τμ επιφάνειας του κτιρίου και δε μπορεί να είναι μικρότερη από 150 ευρώ.

-για μονοκατοικία η αμοιβή καθορίζεται σε 1,5 ευρώ ανά τμ επιφάνειας του κτιρίου και δε μπορεί να είναι μικρότερη από 200 ευρώ.

Γ)Για λέβητες και εγκαταστάσεις θέρμανσης :

- συνολική θερμική ισχύς 20 – 100 KW κόστος επιθεώρησης 150 ευρώ

-συνολική θερμική ισχύς μεγαλύτερη των 100 ΚW κόστος επιθεώρησης 250 ευρώ

Για εγκαταστάσεις θέρμανσης ισχύος μεγαλύτερης των 20 KW και παλαιότητας άνω των 15 ετών εφαρμόζεται προσαύξηση 20% ανά κατηγορία.

Δ) Για εγκαταστάσεις κλιματισμού

- συνολική θερμική ισχύς 20 – 100 KW κόστος επιθεώρησης 150 ευρώ

-συνολική θερμική ισχύς μεγαλύτερη των 100 ΚW κόστος επιθεώρησης 250 ευρώ

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ισχύει για 10 χρόνια.ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ


πιστοποιητικό ενοικίασης σπιτιού