Αρχική  KEYVARTΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΕΞΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΕΗ, ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ Λ/Σ ΚΤΛ) ,ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΓΣΑ 87.


ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΣ !ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΩΡΑ 210 777.60.50

                  συμβόλαια


http://www.keyvart.gr/topografikaEGSA87.html βεβαιωσεις Ν.3014/2011 Ν.3030/2011