Μελέτη - Επίβλεψη - Κατασκευή κτιρίων και τεχνικών κατασκευών

-106 μονοκατοικιών στην Αττική - Εύβοια - Βοιωτία

-21 πολυκατοικιών στην Αττική

-10 κτιρίων γραφείων

-14 σταθμών αυτοκινήτων

-38 βιομηχανιών ΒΙΠΕ

-142 βιοτεχνικών μονάδων

-32 ξενοδοχειακών μονάδων

-Πληθώρα μικρών τεχνικών έργων όπως ανακαινίσεις  χώρων,κυκλοφοριακοί κόμβοι, μικρής κλίμακας λιμενικά και  υποβρύχιες κατασκευές,  ναυπηγικά έργα, ηλεκτρομηχ/λογικά  (ΗΜ) έργα για  εταιρίες  τηλεπικοινωνιών,  ΗΜ Κτιρίων Μέσης  και Χαμηλής  Τάσης,  έργα βιολογικού καθαρισμού,  κατασκευές πρατηρίων  καυσίμων κ.α.


Έκδοση αδειών λειτουργίας βιοτεχνιών - βιομηχανιών & καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

-Έκδοση αδειών λειτουργίας για 180 βιοτεχνικές και βιομηχανικές μονάδες της Αττικής, της Εύβοιας, της Βοιωτίας, του Έβρου, της Πελοπονήσου  και της Κρήτης.

-Έκδοση αδειών λειτουργίας για άνω των 320 καταστημάτων

υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφε, σνακ μπάρ, εστιατόρια,  

κυλικεία κ.τ.λ.) σε όλη την Ελλάδα.


Επίλυση Διαφορών δικαίου ακινήτων

-Δικαστική λύση σε πληθώρα υποθέσεων ελληνικών

 δικαστηρίων με συμμετοχή ειδικής ομάδας  αποτελούμενης  

απο μηχανικούς και νομικούς.


Πραγματογνωμοσύνες ακινήτων και κατασκευών

-520 πραγματογνωμοσύνες για ιδιώτες σε όλη την Ελλάδα

-176 πραγματογνωμοσύνες για εταιρείες Αττικής & Ευβοιας  &

 Βοιωτίας

-Δικαστική λύση και πραγματογνωμοσύνες με  συμμετοχή  

ειδικής ομάδας  αποτελούμενης απο μηχανικούς και    

νομικούς.


Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων

-Έκδοση άνω των 4000 πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης από την ημερομηνία εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας.


Νομιμοποίηση αυθαιρέτων/ τακτοποίηση χώρων

-535 αιτήσεις τακτοποίησης κτιρίων


Τοπογραφικές μελέτες/ Πραγματογνωμοσύνες/Κτηματολόγιο

-Τοπογραφικές μελέτες και πραγματογνωμοσύνες για 25 Δήμους της  Αττικής και της Εύβοιας

-Συνεργασία με μεγάλες εταιρείες ψηφιακής τηλεπισκόπησης &

 φωτοερμηνίας για πραγματογνωμοσύνες σε δικαστικές διαμάχες.

-Τοπογραφικές απεικονίσεις οικοπέδων και γηπέδων σε όλη την

 Ελλάδα.


Αξιολόγηση επενδύσεων

-Αξιολόγηση και στρατηγικός σχεδιασμός 51 μεγάλων  

επιχειρήσεων και πληθώρας μεσαίων και μικρομεσαίων

 ΕπιχειρήσεωνΕκτιμήσεις Ακινήτων & Μηχ/κού Εξοπλισμού

-Άνω των 150 εκτιμήσεων ιδιωτών & Εταιριών                             

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΔΗΛΕΣΙ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ Λ.ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ - ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΣΤΥΡΑ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ (ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ)