Μελέτη - Επίβλεψη  κτιρίων και τεχνικών κατασκευών

-46 μονοκατοικιών στην Αττική - Εύβοια - Βοιωτία

-21 πολυκατοικιών στην Αττική

-5 βιομηχανιών ΒΙΠΕ

-62 βιοτεχνικών μονάδων


Έκδοση αδειών λειτουργίας βιοτεχνιών - βιομηχανιών & καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

-Έκδοση αδειών λειτουργίας για βιοτεχνικές και βιομηχανικές

 μονάδες της Αττικής, της Εύβοιας, της Βοιωτίας, του Έβρου,

 της Πελοπονήσου  και της Κρήτης.

-Έκδοση αδειών λειτουργίας για 139 καταστήματα  

υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφε, σνακ μπάρ, εστιατόρια,  

κυλικεία κ.τ.λ.) σε όλη την Ελλάδα.


Επίλυση Διαφορών δικαίου ακινήτων

-Δικαστική λύση σε πληθώρα υποθέσεων ελληνικών

 δικαστηρίων με συμμετοχή ειδικής ομάδας  αποτελούμενης  

απο μηχανικούς και νομικούς.


Πραγματογνωμοσύνες ακινήτων και κατασκευών

-132 πραγματογνωμοσύνες για ιδιώτες σε όλη την Ελλάδα

-76 πραγματογνωμοσύνες για εταιρείες Αττικής & Ευβοιας  &

 Βοιωτίας

-Δικαστική λύση και πραγματογνωμοσύνες με  συμμετοχή  

ειδικής ομάδας  αποτελούμενης απο μηχανικούς και    

νομικούς.


Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων

-Έκδοση 4000 πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης από την ημερομηνία εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας.

Νομιμοποίηση αυθαιρέτων/ τακτοποίηση χώρων

-535 αιτήσεις τακτοποίησης  χώρων

Τοπογραφικές μελέτες/ Πραγματογνωμοσύνες/Κτηματολόγιο

-Τοπογραφικές μελέτες και πραγματογνωμοσύνες για 10 Δήμους της  Αττικής και της Εύβοιας

-Συνεργασία με μεγάλες εταιρείες ψηφιακής τηλεπισκόπησης &

 φωτοερμηνίας για πραγματογνωμοσύνες σε δικαστικές διαμάχες.

-Τοπογραφικές απεικονίσεις οικοπέδων και γηπέδων σε όλη την

 Ελλάδα.

Αξιολόγηση επενδύσεων

-Αξιολόγηση και στρατηγικός σχεδιασμός 51 μεγάλων  

επιχειρήσεων και πληθώρας μεσαίων και μικρομεσαίων

 Επιχειρήσεων                              

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΔΗΛΕΣΙ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ Λ.ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ - ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΣΤΥΡΑ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ (ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ)