Λίγα λόγια για το πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ'οίκον ΙΙ


To "Εξοικονομώ κατ'οίκον ΙΙ" , είναι το πιο σημαντικό σήμερα πανευρωπαϊκά χρηματοδοτικό εργαλείο για την ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κατοικιών και επιχειρήσεων.

Από τη μεριά της η πολιτεία υλοποιεί, σύμφωνα με τα λεγόμενα της, με σχετική καθυστέρηση τις υποχρεώσεις που έχει τόσο ως προς την αναθεώρηση του ισχύοντος ΚΕΝΑΚ όσο και τον ορισμό του Κτιρίου Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης (ΝΖΕΒ), υποχρεώσεις  που απορρέουν βάσει των οδηγιών 31/2010 και 27/2012 που ενσωματώθηκαν στο εθνικό δίκαιο και αποτελούν προϋπόθεση για την ανάπτυξη του προγράμματος.

Οι μέχρι "σημαντικές βελτιώσεις" σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα αναφέρονται :

  1. Στον ανώτατο επιλέξιμο προϋπολογισμό (σε 25.000 ευρώ από 15.000 ευρώ)
  2. Στην επικαιροποίηση του καταλόγου και της τιμολόγησης των προϊόντων, στην μείωση των δικαιολογητικών, στην κατάργηση της τιμής ζώνης και τους αυστηρότερους ενεργειακούς στόχους.
  3. Στο να δοθεί  κομβικός ρόλος στο Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ), αντί των τραπεζών.
  4. Στο να δημιουργηθεί η Ολοκληρωμένη Πληροφοριακή Πλατφόρμα για υποβολή στοιχείων-δικαιολογητικών, η ενιαία παρακολούθηση του προγράμματος από ΕΤΕΝ, ΥΠΕΝ, τράπεζες κ.λπ., η παρακολούθηση της πορείας της αίτησης από τους πολίτες.
  5. Στο να  οριστεί για το πέραν της επιδότησης ποσό η μη υποχρέωση δανειοδότησης, το οποίο θα μπορεί να καλυφθεί με ιδίους πόρους.
  6. Στην αναθεώρηση του ΚΕΝΑΚ με στόχο οι ελάχιστες απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων θα καθορίζονται με περισσότερη λεπτομέρεια, ώστε να επιτυγχάνεται ο πιο αποδοτικός συνδυασμός κόστους παρεμβάσεων και εξοικονόμησης ενέργειας.


Με την εφαρμογή των νέων κανόνων του προγράμματος επιτυγχάνονται:ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Εξοικονόμηση ενέργειας & κτιριακά στο νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ


Ποιούς αφορά;

Στο «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον ΙΙ» μπορούν να υπαχθούν όλοι οι ιδιοκτήτες κατοικιών.


Για ποιές παρεμβάσεις θα χρηματοδοτηθώ;Με τι χρηματικό ποσό μπορώ να επιδοτηθώ;

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός εργασιών είναι μέχρι 250 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο με ανώτατο όριο τις 25.000 ευρώ. Δηλαδή μία κατοικία 100 τ.μ. θα είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθεί με επιχορήγηση και άτοκο δάνειο ή και με τα δύο κίνητρα έως και τα 25.000 ευρώ. Μία κατοικία 60 τ.μ. θα ενισχυθεί για 15.000 ευρώ.


Πως θα πετύχω τη μέγιστη χρηματοδότηση;

Τα ποσοστά επιχορήγησης φτάνουν έως και 70% και κλιμακώνονται ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος. Δηλαδή όσο πιο χαμηλό είναι το εισόδημα τόσο υψηλότερο είναι το ποσοστό επιδότησης. Επίσης σημαντικό ρόλο παίζει και ο αριθμός των προστατευόμενων μελών. Δηλαδή όσο περισσότερα είναι τα προστατευόμενα μέλη τόσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό επιχορήγησης.


Ποιά είναι τα ποσοστά επιδότησης ανά κατηγορία Εισοδήματος;


Τι πρέπει να κάνω για να προλάβω να ενταχθώ στο πρόγραμμα;

Οι ωφελούμενοι προσεγγίζουν τις 40.000 κατοικίες. Η διαδικασία της αίτησης γίνεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται και η παρακολούθηση της πορείας των αιτήσεων από όλους τους εμπλεκόμενους συμπεριλαμβανομένων των πολιτών. Επομένως θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να είναι σε ετοιμότητα, ώστε να καταθέσει την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για να εξετασθεί γρήγορα και να προχωρήσει η εκταμίευση των χρημάτων.


Εγώ διαθέτω το υπόλοιπο ποσό πέρα της χρηματοδότησης και δε θέλω να λάβω δάνεια από τράπεζες. Μπορώ να υπαχθώ;

Ναι, γιατί σε αντίθεση με το παλιότερο πρόγραμμα στο Νέο «Εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ» δεν είναι υποχρεωτική η δανειοδότηση από τράπεζες. Με αυτόν τον τρόπο οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δικά τους χρήματα, ώστε σε συνδυασμό με την επιχορήγηση να συμπληρώσουν τον προϋπολογισμό των επιλέξιμων δαπανών.


Έχω δύο κατοικίες, μπορώ να χρηματοδοτηθώ και για τις δύο;

Όχι, θα υπάρχει δυνατότητα για μόνο μία αίτηση ανά ενδιαφερόμενο, με εξαίρεση την περίπτωση αίτησης από το σύνολο των ιδιοκτητών πολυκατοικίας.


Τι είναι ο Ενεργειακός Σύμβουλος;

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να προσλάβουν «ενεργειακό σύμβουλο», ο οποίος θα προετοιμάσει τον φάκελο με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα υποβάλει την αίτηση στο ηλεκτρονικό σύστημα, θα παρακολουθεί και θα ενημερώνει άμεσα τον πελάτη του για την εξέλιξη της χρηματοδότησης. Το κόστος του συμβούλου ενισχύεται από το πρόγραμμα. Επίσης το πρόγραμμα χρηματοδοτεί και το κόστος των ενεργειακών επιθεωρήσεων πριν και μετά τις παρεμβάσεις.


Εστίαση (ΚΑΔ 56).

Εξοικονόμηση ενέργειας & κτιριακά στο νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ


Σκοπός του Προγράμματος είναι η αναβάθμιση των επιχειρήσεων και των προσφερόμενων υπηρεσιών τους μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων για εξοικονόμηση ενέργειας, τεχνολογική αναβάθμιση (μέσω της αύξησης της χρήσης τεχνολογιών Πληροφορικής), ενίσχυση της ασφάλειας των χώρων και ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν:

Ενδεικτικά:


Ενδεικτικές δαπάνες για τεχνολογική Αναβάθμιση:

Επίσης στο πρόγραμμα θα είναι επιλέξιμες δαπάνες για:

Η χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

εξοικονομω ενεργειακός σύμβουλος ενεργειακοι συμβουλοι επιθεωτηρες  ejoikonomv energeiakos symboylow energeiakoi epiuevrhtew ενεργειακός σύμβουλος ενεργειακός επιθεωρητής    

πολιτικος μηχανικος μηχανολογος μηχανικος ενεργειακος αρχιτεκτονας politikos mhxanikos mhxanologos mhxanikos enrgeiakos arxitektonas    

εξοικονομηση κατ οικον  2017 2018  2019 2020 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

εξοικονομω κατ οικον 2017 2018  2019 2020 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

προγραμμα εξοικονομω κατ οικον 2  II ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

προγραμμα εξοικονομω κατ οικον 2017 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

νεο εξοικονομω κατ οικον 2017 2018  2019 2020 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

προγραμμα εξοικονομηση κατ οικον 2017 2018  2019 2020 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

προγραμμα εσπα για ανακαινιση σπιτιου 2017 2018  2019 2020 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

πιστοποιητικο ενεργειακησ καταστασησ εξοικονομηση κατ οικον δικαιολογητικα ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

πεα για εξοικονομω εξοικονομηση ενεργειασ εξοικονομηση κατ οικον παραταση ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

εξοικονομω κατ οικον εγκρισεισ 2017 2018  2019 2020 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

εξοικονομω κατ οικον προυποθεσεισ 2017 2017 2018  2019 2020 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

εξοικονομω κατ οικον νεα kenak κενακ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

νεο εξοικονομω κατ οικον ενεργειακεσ επιθεωρησεισ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

ετεαν  ΕΤΕΑΝ etean ΥΠΕΚΑ υπεκα ypeka ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

νεο εξοικονομω κατ οικον επιχειρησεις 2017 2018  2019 2020 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

neo ejoikonomv kat oikon epixeirhseis  ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

εξοικονομω  επιχειρησεις εστιασης 2017 2018  2019 2020 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

ejoikonomv  epixeithseis estiashs ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

εξοικονομω επιχειρησεις δημοι οτα 2017 2018  2019 2020 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

ejoikonomv kat oikon epixeithseis dhmoi ota ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

προγραμμα εξοικονομω επιχειρησεις ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

programma ejoikonomv epixeirhseis ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

προγραμμα εξοικονομω 2 επιχειρησεις διαδικασια ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

programma ejoikonomv 2 epixeirhseis diadikasia ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

διαδικασία ένταξης στο εξοικονομώ 2  ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

diadikasia entajhs sto ejoikonomv 2 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

δικαιολογητικα για επιδοτηση εσπα ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

ejoikonomv kat oikvn 2017 2018  2019 2020 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

eksikonomisi katoikon exikonomisi katikon exoikonomisi katoikon ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

ejoikonomv kat oikon 2017 2018  2019 2020 exoikonomo kat oikon exoikonomisi ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

ejoikonomv 2017 2017 2018  2019 2020 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

etean π ε α πρασινη κατοικια πρασινη επιδοτηση ενεργειακη κλαση σπιτιου  ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων ενεργειακη αναβαθμιση εσπα ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

εξοικονομηση κατ οικον εξοικονομηση κατ οικον νεα ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

εσπα εξοικονομω κατ οικον  νεα για εξοικονομω κατ οικον ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

εξικονομο κατικον 2017 2018  2019 2020 προγραμμα εξοικονομηση κατ οικον ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

ενεργειακη αναβαθμιση κατοικιων εσπα εξοικονομω ετεαν εξοικονομω εσπα εξοικονομηση κατ οικον 2017 2018  2019 2020 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

ενεργειακη αναβαθμιση κατοικιων 2017 2018  2019 2020 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

αναπαλαιωση σπιτιων επιδοτηση 2017 2018  2019 2020 εσπα εξοικονομηση κατ οικον 2017 2018  2019 2020 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

ενεργειακο σπιτι επιδοτηση 2017 2018  2019 2020 επιδοτηση ανακαινισησ σπιτιου επιχειρησης ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

εξοικονομω κατ οικον τραπεζεσ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

εξοικονομω κατ οικον εγκρισεισ stegastika ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

εξοικονομω κατ οικον δικαιολογητικα πρασινα δανεια κατοικιασ 2017 2018  2019 2020 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

προγραμμα εξοικονομω κατ οικον εγκρισεισ 2017 2018  2019 2020 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

προγραμμα εξοικονομω κατ οικον με επιδοτηση εωσ 50  70 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

εξοικονομω κατ οικον 2017 νεα ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

επιδοτηση για ανακαινιση παλαιων σπιτιων 2017 2018  2019 2020 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

katanalotiko daneio καταναλωτικο δανειο  ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

επιδοτησεισ ατοκο δανειο ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

αλφα τραπεζα εξοικονομω κατ οικον 2017 2018  2019 2020 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

alpha τραπεζα εξοικονομω κατ οικον  ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

alpha bank εξοικονομω κατ οικον 2017 2018  2019 2020 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

αλφα τραπεζα εξοικονομω 2 επιχειρησεις  ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

αλφα bank εξοικονομω 2 επιχειρησεις εστιασης ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

αλφα τραπεζα εξοικονομω 2 δημοι οτα ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

alpha bank ejoikonomv epixeirhseis estiashs 2017 2018  2019 2020 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

εξοικονομω κατ οικον πειραιωσ 2017 2018  2019 2020 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

προγραμμα εξοικονομω κατ οικον πειραιωσ  ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

τραπεζα πειραιως εξοικονομω κατ οικον 2017 2018  2019 2020 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

εξοικονομηση κατ οικον τραπεζα πειραιωσ  ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

trapeza peiraivw ejoikonomv  epixeirhseis estiashs 2017 2018  2019 2020 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

τραπεζα πειραιως εξοικονομω 2 δημοι οτα ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

τραπεζα πειραιως εξοικονομω 2 επιχειρησεις  ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

πειραιως bank εξοικονομω 2 επιχειρησεις εστιασης ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

εξοικονομηση κατ οικον eurobank 2017 2018  2019 2020 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

εξοικονομω κατ οικον eurobank ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

τραπεζα eurobank εξοικονομω κατ οικον 2017 2018  2019 2020 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

εξοικονομηση  ejoikonomisi κατ οικον τραπεζα εθροβανκ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

trapeza eurobank ejoikonomv epixeirhseis estiashs 2017 2018  2019 2020 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

τραπεζα eurobank  εθροβανκ εξοικονομω 2 δημοι οτα ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

τραπεζα eurobank εξοικονομω 2 επιχειρησεις  ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

eurobank εξοικονομω 2 επιχειρησεις εστιασης ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

εξοικονομω κατ οικον εθνικη τραπεζα 2017 2018  2019 2020 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

εξοικονομηση κατ οικον εθνικη τραπεζα ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

euniki trapeza ejoikonomv kat oikvn 2017 2018  2019 2020 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

euniki trapeza ejoikonomhsh kat oikvn ejoikonomisi ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

eunikh trapeza  ejoikonomv epixeirhseis estiashs 2017 2018  2019 2020 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

εθνικη τραπεζα εξοικονομω 2 δημοι οτα ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

εθνικη τραπεζα εξοικονομω 2 επιχειρησεις  ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

εθνικη τραπεζα εξοικονομω 2 επιχειρησεις εστιασης ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

δανειο για ανακαινιση σπιτιου ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

ανακαινιση σπιτιου με επιδοτηση κελυφοσ τιμη ανα τετραγωνικο θερμομονωση εξωτερικη εξωτερικη μονωση τοιχων μονωση ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

υγρασια θερμομονωση υγρομονωση κεραμιδια αναπαλαιωση σπιτιου επιδοτηση  ταρατσα κοστοσ κελυφοσ ανα τετραγωνικο ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

πανελ κεραμιδια ενεργειακή αναβάθμιση προγραμμα για βαψιμο τοιχων μουχλα ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

κουφωματα πλαστικα ετοιμα κουφωματα κουφωματα επιδοτηση τιμεσ κουφωματων θερμοδιακοπή ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

κουφωματα pvc τιμεσ γερμανικα κουφωματα κουφωματα pvc παραθυρα αλουμινιου τιμεσ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

αλλαγη κουφωματων τιμεσ κουφοματα αλουμινιου κουφωματα συνθετικα ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

παράθυρο αλουμινίου τιμή συστηματα αλουμινιου κουφωματα αλουμινιου επιδοτηση ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

koyfvmata rehau κουφώματα κουφωματα αλουμινιου αλουμινια  koufomata pvc ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

θερμομονωτικα κουφωματα ενεργειακα κουφωματα συνθετικα κουφωματα ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

αλλαγη κουφωματων επιδοτηση κουφωματων 2017 2018  2019 2020 ενεργειακα κουφωματα αλουμινιου ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

ετεμ κουφωματα exalco κουφωματα πλαισιο κουφωματα επιδοτηση κουφωματων θερμοδιακοπτόμενα κουφώματα ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

παραδοσιακα παραθυρα koufomata επιδοτηση κουφωματων δικαιολογητικα europa αλουμινια αντικατασταση κουφωματων ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

αιρκοντισιον ινβερτερ  ψυξη ενεργειακα τζακια αντλίεσ θερμότητασ θερμοπομποι αεροθερμο τζακι τοποθετηση ενεργειακου τζακιου ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

γεωθερμια ενεργειακη αναβαθμιση ενεργειακη αναβαθμιση κτιριων σομπα τζακι ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

ηλιακοι θερμοσιφωνεσ επιδοτηση εγκατασταση ηλιακου θερμοσιφωνα σε παλια πολυκατοικια ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

τεντεσ τιμεσ ανα τετραγωνικο εξοικονομηση κατ οικον 2017 2018  2019 2020 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

αρχιτεκτονικα γραφεια μηχανολογικα ενεργειακα προγραμμα εξοικονομω 2017 2018  2019 2020 εξυπνα σπιτια ενεργειακα σπιτια πρασινη αναπτυξη επιδοτηση ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

προγραμμα εξοικονομησησ ενεργειασ πρασινη ενεργεια επιδοτησεισ οικονομια στο σπιτι εξοικονομω κατ οικον εγκρισεισ 2017 2018  2019 2020 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias

μελετη θερμανσησ προγραμμα βιοκλιματικη αρχιτεκτονικη ανανεοσιμεσ πιγεσ ενεργιασ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πειραιάς peiraias


Επιδότηση εξοικονομώ ΙΙ Πειραιάς


Συμβουλευτείτε τους έμπειρους μηχανικούς μας, για να υπολογίσετε την επιδότησή σας. Ποσοστό επιδότησης έως και 70% !!

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ   ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  -  ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ

keyVart

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΔΗΛΕΣΙ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ Λ.ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ - ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΣΤΥΡΑ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ (ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ)


693.78.75.444                                          

      


Page: http://www.keyvart.gr/ perioches.html

210.777.60.50

                                         

      


Page: http://www.keyvart.gr/ perioches.html