Λίγα λόγια για το πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ'οίκον ΙΙ


To "Εξοικονομώ κατ'οίκον ΙΙ" , είναι το πιο σημαντικό σήμερα πανευρωπαϊκά χρηματοδοτικό εργαλείο για την ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κατοικιών και επιχειρήσεων.

Από τη μεριά της η πολιτεία υλοποιεί, σύμφωνα με τα λεγόμενα της, με σχετική καθυστέρηση τις υποχρεώσεις που έχει τόσο ως προς την αναθεώρηση του ισχύοντος ΚΕΝΑΚ όσο και τον ορισμό του Κτιρίου Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης (ΝΖΕΒ), υποχρεώσεις  που απορρέουν βάσει των οδηγιών 31/2010 και 27/2012 που ενσωματώθηκαν στο εθνικό δίκαιο και αποτελούν προϋπόθεση για την ανάπτυξη του προγράμματος.

Οι μέχρι "σημαντικές βελτιώσεις" σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα αναφέρονται :

  1. Στον ανώτατο επιλέξιμο προϋπολογισμό (σε 25.000 ευρώ από 15.000 ευρώ)
  2. Στην επικαιροποίηση του καταλόγου και της τιμολόγησης των προϊόντων, στην μείωση των δικαιολογητικών, στην κατάργηση της τιμής ζώνης και τους αυστηρότερους ενεργειακούς στόχους.
  3. Στο να δοθεί  κομβικός ρόλος στο Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ), αντί των τραπεζών.
  4. Στο να δημιουργηθεί η Ολοκληρωμένη Πληροφοριακή Πλατφόρμα για υποβολή στοιχείων-δικαιολογητικών, η ενιαία παρακολούθηση του προγράμματος από ΕΤΕΝ, ΥΠΕΝ, τράπεζες κ.λπ., η παρακολούθηση της πορείας της αίτησης από τους πολίτες.
  5. Στο να  οριστεί για το πέραν της επιδότησης ποσό η μη υποχρέωση δανειοδότησης, το οποίο θα μπορεί να καλυφθεί με ιδίους πόρους.
  6. Στην αναθεώρηση του ΚΕΝΑΚ με στόχο οι ελάχιστες απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων θα καθορίζονται με περισσότερη λεπτομέρεια, ώστε να επιτυγχάνεται ο πιο αποδοτικός συνδυασμός κόστους παρεμβάσεων και εξοικονόμησης ενέργειας.


Με την εφαρμογή των νέων κανόνων του προγράμματος επιτυγχάνονται:ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Εξοικονόμηση ενέργειας & κτιριακά στο νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ


Ποιούς αφορά;

Στο «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον ΙΙ» μπορούν να υπαχθούν όλοι οι ιδιοκτήτες κατοικιών.


Για ποιές παρεμβάσεις θα χρηματοδοτηθώ;Με τι χρηματικό ποσό μπορώ να επιδοτηθώ;

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός εργασιών είναι μέχρι 250 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο με ανώτατο όριο τις 25.000 ευρώ. Δηλαδή μία κατοικία 100 τ.μ. θα είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθεί με επιχορήγηση και άτοκο δάνειο ή και με τα δύο κίνητρα έως και τα 25.000 ευρώ. Μία κατοικία 60 τ.μ. θα ενισχυθεί για 15.000 ευρώ.


Πως θα πετύχω τη μέγιστη χρηματοδότηση;

Τα ποσοστά επιχορήγησης φτάνουν έως και 70% και κλιμακώνονται ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος. Δηλαδή όσο πιο χαμηλό είναι το εισόδημα τόσο υψηλότερο είναι το ποσοστό επιδότησης. Επίσης σημαντικό ρόλο παίζει και ο αριθμός των προστατευόμενων μελών. Δηλαδή όσο περισσότερα είναι τα προστατευόμενα μέλη τόσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό επιχορήγησης.


Ποιά είναι τα ποσοστά επιδότησης ανά κατηγορία Εισοδήματος;


Τι πρέπει να κάνω για να προλάβω να ενταχθώ στο πρόγραμμα;

Οι ωφελούμενοι προσεγγίζουν τις 40.000 κατοικίες. Η διαδικασία της αίτησης γίνεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται και η παρακολούθηση της πορείας των αιτήσεων από όλους τους εμπλεκόμενους συμπεριλαμβανομένων των πολιτών. Επομένως θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να είναι σε ετοιμότητα, ώστε να καταθέσει την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για να εξετασθεί γρήγορα και να προχωρήσει η εκταμίευση των χρημάτων.


Εγώ διαθέτω το υπόλοιπο ποσό πέρα της χρηματοδότησης και δε θέλω να λάβω δάνεια από τράπεζες. Μπορώ να υπαχθώ;

Ναι, γιατί σε αντίθεση με το παλιότερο πρόγραμμα στο Νέο «Εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ» δεν είναι υποχρεωτική η δανειοδότηση από τράπεζες. Με αυτόν τον τρόπο οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δικά τους χρήματα, ώστε σε συνδυασμό με την επιχορήγηση να συμπληρώσουν τον προϋπολογισμό των επιλέξιμων δαπανών.


Έχω δύο κατοικίες, μπορώ να χρηματοδοτηθώ και για τις δύο;

Όχι, θα υπάρχει δυνατότητα για μόνο μία αίτηση ανά ενδιαφερόμενο, με εξαίρεση την περίπτωση αίτησης από το σύνολο των ιδιοκτητών πολυκατοικίας.


Τι είναι ο Ενεργειακός Σύμβουλος;

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να προσλάβουν «ενεργειακό σύμβουλο», ο οποίος θα προετοιμάσει τον φάκελο με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα υποβάλει την αίτηση στο ηλεκτρονικό σύστημα, θα παρακολουθεί και θα ενημερώνει άμεσα τον πελάτη του για την εξέλιξη της χρηματοδότησης. Το κόστος του συμβούλου ενισχύεται από το πρόγραμμα. Επίσης το πρόγραμμα χρηματοδοτεί και το κόστος των ενεργειακών επιθεωρήσεων πριν και μετά τις παρεμβάσεις.


Εστίαση (ΚΑΔ 56).

Εξοικονόμηση ενέργειας & κτιριακά στο νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ


Σκοπός του Προγράμματος είναι η αναβάθμιση των επιχειρήσεων και των προσφερόμενων υπηρεσιών τους μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων για εξοικονόμηση ενέργειας, τεχνολογική αναβάθμιση (μέσω της αύξησης της χρήσης τεχνολογιών Πληροφορικής), ενίσχυση της ασφάλειας των χώρων και ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν:

Ενδεικτικά:


Ενδεικτικές δαπάνες για τεχνολογική Αναβάθμιση:

Επίσης στο πρόγραμμα θα είναι επιλέξιμες δαπάνες για:

Η χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

εξοικονομω ενεργειακός σύμβουλος ενεργειακοι συμβουλοι επιθεωτηρες  ejoikonomv energeiakos symboylow energeiakoi epiuevrhtew ενεργειακός σύμβουλος ενεργειακός επιθεωρητής    

πολιτικος μηχανικος μηχανολογος μηχανικος ενεργειακος αρχιτεκτονας politikos mhxanikos mhxanologos mhxanikos enrgeiakos arxitektonas    

εξοικονομηση κατ οικον  2017 2018  2019 2020 ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

εξοικονομω κατ οικον 2017 2018  2019 2020 ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

προγραμμα εξοικονομω κατ οικον 2  II ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

προγραμμα εξοικονομω κατ οικον 2017 ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

νεο εξοικονομω κατ οικον 2017 2018  2019 2020 ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

προγραμμα εξοικονομηση κατ οικον 2017 2018  2019 2020 ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

προγραμμα εσπα για ανακαινιση σπιτιου 2017 2018  2019 2020 ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

πιστοποιητικο ενεργειακησ καταστασησ εξοικονομηση κατ οικον δικαιολογητικα ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

πεα για εξοικονομω εξοικονομηση ενεργειασ εξοικονομηση κατ οικον παραταση ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

εξοικονομω κατ οικον εγκρισεισ 2017 2018  2019 2020 ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

εξοικονομω κατ οικον προυποθεσεισ 2017 2017 2018  2019 2020 ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

εξοικονομω κατ οικον νεα kenak κενακ ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

νεο εξοικονομω κατ οικον ενεργειακεσ επιθεωρησεισ ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

ετεαν  ΕΤΕΑΝ etean ΥΠΕΚΑ υπεκα ypeka ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

νεο εξοικονομω κατ οικον επιχειρησεις 2017 2018  2019 2020 ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

neo ejoikonomv kat oikon epixeirhseis  ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

εξοικονομω  επιχειρησεις εστιασης 2017 2018  2019 2020 ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

ejoikonomv  epixeithseis estiashs ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

εξοικονομω επιχειρησεις δημοι οτα 2017 2018  2019 2020 ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

ejoikonomv kat oikon epixeithseis dhmoi ota ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

προγραμμα εξοικονομω επιχειρησεις ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

programma ejoikonomv epixeirhseis ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

προγραμμα εξοικονομω 2 επιχειρησεις διαδικασια ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

programma ejoikonomv 2 epixeirhseis diadikasia ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

διαδικασία ένταξης στο εξοικονομώ 2  ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

diadikasia entajhs sto ejoikonomv 2 ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

δικαιολογητικα για επιδοτηση εσπα ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

ejoikonomv kat oikvn 2017 2018  2019 2020 ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

eksikonomisi katoikon exikonomisi katikon exoikonomisi katoikon ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

ejoikonomv kat oikon 2017 2018  2019 2020 exoikonomo kat oikon exoikonomisi ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

ejoikonomv 2017 2017 2018  2019 2020 ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

etean π ε α πρασινη κατοικια πρασινη επιδοτηση ενεργειακη κλαση σπιτιου  ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων ενεργειακη αναβαθμιση εσπα ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

εξοικονομηση κατ οικον εξοικονομηση κατ οικον νεα ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

εσπα εξοικονομω κατ οικον  νεα για εξοικονομω κατ οικον ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

εξικονομο κατικον 2017 2018  2019 2020 προγραμμα εξοικονομηση κατ οικον ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

ενεργειακη αναβαθμιση κατοικιων εσπα εξοικονομω ετεαν εξοικονομω εσπα εξοικονομηση κατ οικον 2017 2018  2019 2020 ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

ενεργειακη αναβαθμιση κατοικιων 2017 2018  2019 2020 ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

αναπαλαιωση σπιτιων επιδοτηση 2017 2018  2019 2020 εσπα εξοικονομηση κατ οικον 2017 2018  2019 2020 ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

ενεργειακο σπιτι επιδοτηση 2017 2018  2019 2020 επιδοτηση ανακαινισησ σπιτιου επιχειρησης ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

εξοικονομω κατ οικον τραπεζεσ ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

εξοικονομω κατ οικον εγκρισεισ stegastika ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

εξοικονομω κατ οικον δικαιολογητικα πρασινα δανεια κατοικιασ 2017 2018  2019 2020 ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

προγραμμα εξοικονομω κατ οικον εγκρισεισ 2017 2018  2019 2020 ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

προγραμμα εξοικονομω κατ οικον με επιδοτηση εωσ 50  70 ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

εξοικονομω κατ οικον 2017 νεα ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

επιδοτηση για ανακαινιση παλαιων σπιτιων 2017 2018  2019 2020 ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

katanalotiko daneio καταναλωτικο δανειο  ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

επιδοτησεισ ατοκο δανειο ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

αλφα τραπεζα εξοικονομω κατ οικον 2017 2018  2019 2020 ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

alpha τραπεζα εξοικονομω κατ οικον  ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

alpha bank εξοικονομω κατ οικον 2017 2018  2019 2020 ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

αλφα τραπεζα εξοικονομω 2 επιχειρησεις  ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

αλφα bank εξοικονομω 2 επιχειρησεις εστιασης ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

αλφα τραπεζα εξοικονομω 2 δημοι οτα ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

alpha bank ejoikonomv epixeirhseis estiashs 2017 2018  2019 2020 ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

εξοικονομω κατ οικον πειραιωσ 2017 2018  2019 2020 ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

προγραμμα εξοικονομω κατ οικον πειραιωσ  ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

τραπεζα πειραιως εξοικονομω κατ οικον 2017 2018  2019 2020 ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

εξοικονομηση κατ οικον τραπεζα πειραιωσ  ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

trapeza peiraivw ejoikonomv  epixeirhseis estiashs 2017 2018  2019 2020 ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

τραπεζα πειραιως εξοικονομω 2 δημοι οτα ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

τραπεζα πειραιως εξοικονομω 2 επιχειρησεις  ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

πειραιως bank εξοικονομω 2 επιχειρησεις εστιασης ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

εξοικονομηση κατ οικον eurobank 2017 2018  2019 2020 ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

εξοικονομω κατ οικον eurobank ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

τραπεζα eurobank εξοικονομω κατ οικον 2017 2018  2019 2020 ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

εξοικονομηση  ejoikonomisi κατ οικον τραπεζα εθροβανκ ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

trapeza eurobank ejoikonomv epixeirhseis estiashs 2017 2018  2019 2020 ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

τραπεζα eurobank  εθροβανκ εξοικονομω 2 δημοι οτα ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

τραπεζα eurobank εξοικονομω 2 επιχειρησεις  ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

eurobank εξοικονομω 2 επιχειρησεις εστιασης ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

εξοικονομω κατ οικον εθνικη τραπεζα 2017 2018  2019 2020 ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

εξοικονομηση κατ οικον εθνικη τραπεζα ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

euniki trapeza ejoikonomv kat oikvn 2017 2018  2019 2020 ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

euniki trapeza ejoikonomhsh kat oikvn ejoikonomisi ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

eunikh trapeza  ejoikonomv epixeirhseis estiashs 2017 2018  2019 2020 ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

εθνικη τραπεζα εξοικονομω 2 δημοι οτα ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

εθνικη τραπεζα εξοικονομω 2 επιχειρησεις  ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

εθνικη τραπεζα εξοικονομω 2 επιχειρησεις εστιασης ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

δανειο για ανακαινιση σπιτιου ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

ανακαινιση σπιτιου με επιδοτηση κελυφοσ τιμη ανα τετραγωνικο θερμομονωση εξωτερικη εξωτερικη μονωση τοιχων μονωση ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

υγρασια θερμομονωση υγρομονωση κεραμιδια αναπαλαιωση σπιτιου επιδοτηση  ταρατσα κοστοσ κελυφοσ ανα τετραγωνικο ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

πανελ κεραμιδια ενεργειακή αναβάθμιση προγραμμα για βαψιμο τοιχων μουχλα ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

κουφωματα πλαστικα ετοιμα κουφωματα κουφωματα επιδοτηση τιμεσ κουφωματων θερμοδιακοπή ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

κουφωματα pvc τιμεσ γερμανικα κουφωματα κουφωματα pvc παραθυρα αλουμινιου τιμεσ ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

αλλαγη κουφωματων τιμεσ κουφοματα αλουμινιου κουφωματα συνθετικα ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

παράθυρο αλουμινίου τιμή συστηματα αλουμινιου κουφωματα αλουμινιου επιδοτηση ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

koyfvmata rehau κουφώματα κουφωματα αλουμινιου αλουμινια  koufomata pvc ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

θερμομονωτικα κουφωματα ενεργειακα κουφωματα συνθετικα κουφωματα ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

αλλαγη κουφωματων επιδοτηση κουφωματων 2017 2018  2019 2020 ενεργειακα κουφωματα αλουμινιου ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

ετεμ κουφωματα exalco κουφωματα πλαισιο κουφωματα επιδοτηση κουφωματων θερμοδιακοπτόμενα κουφώματα ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

παραδοσιακα παραθυρα koufomata επιδοτηση κουφωματων δικαιολογητικα europa αλουμινια αντικατασταση κουφωματων ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

αιρκοντισιον ινβερτερ  ψυξη ενεργειακα τζακια αντλίεσ θερμότητασ θερμοπομποι αεροθερμο τζακι τοποθετηση ενεργειακου τζακιου ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

γεωθερμια ενεργειακη αναβαθμιση ενεργειακη αναβαθμιση κτιριων σομπα τζακι ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

ηλιακοι θερμοσιφωνεσ επιδοτηση εγκατασταση ηλιακου θερμοσιφωνα σε παλια πολυκατοικια ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

τεντεσ τιμεσ ανα τετραγωνικο εξοικονομηση κατ οικον 2017 2018  2019 2020 ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

αρχιτεκτονικα γραφεια μηχανολογικα ενεργειακα προγραμμα εξοικονομω 2017 2018  2019 2020 εξυπνα σπιτια ενεργειακα σπιτια πρασινη αναπτυξη επιδοτηση ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

προγραμμα εξοικονομησησ ενεργειασ πρασινη ενεργεια επιδοτησεισ οικονομια στο σπιτι εξοικονομω κατ οικον εγκρισεισ 2017 2018  2019 2020 ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia

μελετη θερμανσησ προγραμμα βιοκλιματικη αρχιτεκτονικη ανανεοσιμεσ πιγεσ ενεργιασ ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ παλούκια paloykia


Επιδότηση εξοικονομώ ΙΙ Παλούκια


Συμβουλευτείτε τους έμπειρους μηχανικούς μας, για να υπολογίσετε την επιδότησή σας. Ποσοστό επιδότησης έως και 70% !!

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ   ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  -  ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΔΗΛΕΣΙ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ Λ.ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ - ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΣΤΥΡΑ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ (ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ)


693.78.75.444                                          

      


Page: http://www.keyvart.gr/ perioches.html

210.777.60.50

                                         

      


Page: http://www.keyvart.gr/ perioches.html