Λίγα λόγια για το πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ'οίκον ΙΙ


To "Εξοικονομώ κατ'οίκον ΙΙ" , είναι το πιο σημαντικό σήμερα πανευρωπαϊκά χρηματοδοτικό εργαλείο για την ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κατοικιών και επιχειρήσεων.

Από τη μεριά της η πολιτεία υλοποιεί, σύμφωνα με τα λεγόμενα της, με σχετική καθυστέρηση τις υποχρεώσεις που έχει τόσο ως προς την αναθεώρηση του ισχύοντος ΚΕΝΑΚ όσο και τον ορισμό του Κτιρίου Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης (ΝΖΕΒ), υποχρεώσεις  που απορρέουν βάσει των οδηγιών 31/2010 και 27/2012 που ενσωματώθηκαν στο εθνικό δίκαιο και αποτελούν προϋπόθεση για την ανάπτυξη του προγράμματος.

Οι μέχρι "σημαντικές βελτιώσεις" σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα αναφέρονται :

  1. Στον ανώτατο επιλέξιμο προϋπολογισμό (σε 25.000 ευρώ από 15.000 ευρώ)
  2. Στην επικαιροποίηση του καταλόγου και της τιμολόγησης των προϊόντων, στην μείωση των δικαιολογητικών, στην κατάργηση της τιμής ζώνης και τους αυστηρότερους ενεργειακούς στόχους.
  3. Στο να δοθεί  κομβικός ρόλος στο Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ), αντί των τραπεζών.
  4. Στο να δημιουργηθεί η Ολοκληρωμένη Πληροφοριακή Πλατφόρμα για υποβολή στοιχείων-δικαιολογητικών, η ενιαία παρακολούθηση του προγράμματος από ΕΤΕΝ, ΥΠΕΝ, τράπεζες κ.λπ., η παρακολούθηση της πορείας της αίτησης από τους πολίτες.
  5. Στο να  οριστεί για το πέραν της επιδότησης ποσό η μη υποχρέωση δανειοδότησης, το οποίο θα μπορεί να καλυφθεί με ιδίους πόρους.
  6. Στην αναθεώρηση του ΚΕΝΑΚ με στόχο οι ελάχιστες απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων θα καθορίζονται με περισσότερη λεπτομέρεια, ώστε να επιτυγχάνεται ο πιο αποδοτικός συνδυασμός κόστους παρεμβάσεων και εξοικονόμησης ενέργειας.


Με την εφαρμογή των νέων κανόνων του προγράμματος επιτυγχάνονται:ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Εξοικονόμηση ενέργειας & κτιριακά στο νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ


Ποιούς αφορά;

Στο «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον ΙΙ» μπορούν να υπαχθούν όλοι οι ιδιοκτήτες κατοικιών.


Για ποιές παρεμβάσεις θα χρηματοδοτηθώ;Με τι χρηματικό ποσό μπορώ να επιδοτηθώ;

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός εργασιών είναι μέχρι 250 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο με ανώτατο όριο τις 25.000 ευρώ. Δηλαδή μία κατοικία 100 τ.μ. θα είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθεί με επιχορήγηση και άτοκο δάνειο ή και με τα δύο κίνητρα έως και τα 25.000 ευρώ. Μία κατοικία 60 τ.μ. θα ενισχυθεί για 15.000 ευρώ.


Πως θα πετύχω τη μέγιστη χρηματοδότηση;

Τα ποσοστά επιχορήγησης φτάνουν έως και 70% και κλιμακώνονται ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος. Δηλαδή όσο πιο χαμηλό είναι το εισόδημα τόσο υψηλότερο είναι το ποσοστό επιδότησης. Επίσης σημαντικό ρόλο παίζει και ο αριθμός των προστατευόμενων μελών. Δηλαδή όσο περισσότερα είναι τα προστατευόμενα μέλη τόσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό επιχορήγησης.


Ποιά είναι τα ποσοστά επιδότησης ανά κατηγορία Εισοδήματος;


Τι πρέπει να κάνω για να προλάβω να ενταχθώ στο πρόγραμμα;

Οι ωφελούμενοι προσεγγίζουν τις 40.000 κατοικίες. Η διαδικασία της αίτησης γίνεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται και η παρακολούθηση της πορείας των αιτήσεων από όλους τους εμπλεκόμενους συμπεριλαμβανομένων των πολιτών. Επομένως θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να είναι σε ετοιμότητα, ώστε να καταθέσει την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για να εξετασθεί γρήγορα και να προχωρήσει η εκταμίευση των χρημάτων.


Εγώ διαθέτω το υπόλοιπο ποσό πέρα της χρηματοδότησης και δε θέλω να λάβω δάνεια από τράπεζες. Μπορώ να υπαχθώ;

Ναι, γιατί σε αντίθεση με το παλιότερο πρόγραμμα στο Νέο «Εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ» δεν είναι υποχρεωτική η δανειοδότηση από τράπεζες. Με αυτόν τον τρόπο οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δικά τους χρήματα, ώστε σε συνδυασμό με την επιχορήγηση να συμπληρώσουν τον προϋπολογισμό των επιλέξιμων δαπανών.


Έχω δύο κατοικίες, μπορώ να χρηματοδοτηθώ και για τις δύο;

Όχι, θα υπάρχει δυνατότητα για μόνο μία αίτηση ανά ενδιαφερόμενο, με εξαίρεση την περίπτωση αίτησης από το σύνολο των ιδιοκτητών πολυκατοικίας.


Τι είναι ο Ενεργειακός Σύμβουλος;

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να προσλάβουν «ενεργειακό σύμβουλο», ο οποίος θα προετοιμάσει τον φάκελο με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα υποβάλει την αίτηση στο ηλεκτρονικό σύστημα, θα παρακολουθεί και θα ενημερώνει άμεσα τον πελάτη του για την εξέλιξη της χρηματοδότησης. Το κόστος του συμβούλου ενισχύεται από το πρόγραμμα. Επίσης το πρόγραμμα χρηματοδοτεί και το κόστος των ενεργειακών επιθεωρήσεων πριν και μετά τις παρεμβάσεις.


Εστίαση (ΚΑΔ 56).

Εξοικονόμηση ενέργειας & κτιριακά στο νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ


Σκοπός του Προγράμματος είναι η αναβάθμιση των επιχειρήσεων και των προσφερόμενων υπηρεσιών τους μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων για εξοικονόμηση ενέργειας, τεχνολογική αναβάθμιση (μέσω της αύξησης της χρήσης τεχνολογιών Πληροφορικής), ενίσχυση της ασφάλειας των χώρων και ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν:

Ενδεικτικά:


Ενδεικτικές δαπάνες για τεχνολογική Αναβάθμιση:

Επίσης στο πρόγραμμα θα είναι επιλέξιμες δαπάνες για:

Η χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

εξοικονομω ενεργειακός σύμβουλος ενεργειακοι συμβουλοι επιθεωτηρες  ejoikonomv energeiakos symboylow energeiakoi epiuevrhtew ενεργειακός σύμβουλος ενεργειακός επιθεωρητής    

πολιτικος μηχανικος μηχανολογος μηχανικος ενεργειακος αρχιτεκτονας politikos mhxanikos mhxanologos mhxanikos enrgeiakos arxitektonas    

εξοικονομηση κατ οικον  2017 2018  2019 2020 ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

εξοικονομω κατ οικον 2017 2018  2019 2020 ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

προγραμμα εξοικονομω κατ οικον 2  II ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

προγραμμα εξοικονομω κατ οικον 2017 ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

νεο εξοικονομω κατ οικον 2017 2018  2019 2020 ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

προγραμμα εξοικονομηση κατ οικον 2017 2018  2019 2020 ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

προγραμμα εσπα για ανακαινιση σπιτιου 2017 2018  2019 2020 ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

πιστοποιητικο ενεργειακησ καταστασησ εξοικονομηση κατ οικον δικαιολογητικα ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

πεα για εξοικονομω εξοικονομηση ενεργειασ εξοικονομηση κατ οικον παραταση ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

εξοικονομω κατ οικον εγκρισεισ 2017 2018  2019 2020 ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

εξοικονομω κατ οικον προυποθεσεισ 2017 2017 2018  2019 2020 ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

εξοικονομω κατ οικον νεα kenak κενακ ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

νεο εξοικονομω κατ οικον ενεργειακεσ επιθεωρησεισ ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

ετεαν  ΕΤΕΑΝ etean ΥΠΕΚΑ υπεκα ypeka ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

νεο εξοικονομω κατ οικον επιχειρησεις 2017 2018  2019 2020 ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

neo ejoikonomv kat oikon epixeirhseis  ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

εξοικονομω  επιχειρησεις εστιασης 2017 2018  2019 2020 ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

ejoikonomv  epixeithseis estiashs ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

εξοικονομω επιχειρησεις δημοι οτα 2017 2018  2019 2020 ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

ejoikonomv kat oikon epixeithseis dhmoi ota ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

προγραμμα εξοικονομω επιχειρησεις ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

programma ejoikonomv epixeirhseis ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

προγραμμα εξοικονομω 2 επιχειρησεις διαδικασια ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

programma ejoikonomv 2 epixeirhseis diadikasia ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

διαδικασία ένταξης στο εξοικονομώ 2  ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

diadikasia entajhs sto ejoikonomv 2 ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

δικαιολογητικα για επιδοτηση εσπα ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

ejoikonomv kat oikvn 2017 2018  2019 2020 ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

eksikonomisi katoikon exikonomisi katikon exoikonomisi katoikon ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

ejoikonomv kat oikon 2017 2018  2019 2020 exoikonomo kat oikon exoikonomisi ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

ejoikonomv 2017 2017 2018  2019 2020 ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

etean π ε α πρασινη κατοικια πρασινη επιδοτηση ενεργειακη κλαση σπιτιου  ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων ενεργειακη αναβαθμιση εσπα ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

εξοικονομηση κατ οικον εξοικονομηση κατ οικον νεα ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

εσπα εξοικονομω κατ οικον  νεα για εξοικονομω κατ οικον ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

εξικονομο κατικον 2017 2018  2019 2020 προγραμμα εξοικονομηση κατ οικον ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

ενεργειακη αναβαθμιση κατοικιων εσπα εξοικονομω ετεαν εξοικονομω εσπα εξοικονομηση κατ οικον 2017 2018  2019 2020 ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

ενεργειακη αναβαθμιση κατοικιων 2017 2018  2019 2020 ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

αναπαλαιωση σπιτιων επιδοτηση 2017 2018  2019 2020 εσπα εξοικονομηση κατ οικον 2017 2018  2019 2020 ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

ενεργειακο σπιτι επιδοτηση 2017 2018  2019 2020 επιδοτηση ανακαινισησ σπιτιου επιχειρησης ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

εξοικονομω κατ οικον τραπεζεσ ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

εξοικονομω κατ οικον εγκρισεισ stegastika ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

εξοικονομω κατ οικον δικαιολογητικα πρασινα δανεια κατοικιασ 2017 2018  2019 2020 ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

προγραμμα εξοικονομω κατ οικον εγκρισεισ 2017 2018  2019 2020 ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

προγραμμα εξοικονομω κατ οικον με επιδοτηση εωσ 50  70 ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

εξοικονομω κατ οικον 2017 νεα ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

επιδοτηση για ανακαινιση παλαιων σπιτιων 2017 2018  2019 2020 ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

katanalotiko daneio καταναλωτικο δανειο  ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

επιδοτησεισ ατοκο δανειο ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

αλφα τραπεζα εξοικονομω κατ οικον 2017 2018  2019 2020 ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

alpha τραπεζα εξοικονομω κατ οικον  ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

alpha bank εξοικονομω κατ οικον 2017 2018  2019 2020 ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

αλφα τραπεζα εξοικονομω 2 επιχειρησεις  ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

αλφα bank εξοικονομω 2 επιχειρησεις εστιασης ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

αλφα τραπεζα εξοικονομω 2 δημοι οτα ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

alpha bank ejoikonomv epixeirhseis estiashs 2017 2018  2019 2020 ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

εξοικονομω κατ οικον πειραιωσ 2017 2018  2019 2020 ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

προγραμμα εξοικονομω κατ οικον πειραιωσ  ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

τραπεζα πειραιως εξοικονομω κατ οικον 2017 2018  2019 2020 ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

εξοικονομηση κατ οικον τραπεζα πειραιωσ  ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

trapeza peiraivw ejoikonomv  epixeirhseis estiashs 2017 2018  2019 2020 ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

τραπεζα πειραιως εξοικονομω 2 δημοι οτα ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

τραπεζα πειραιως εξοικονομω 2 επιχειρησεις  ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

πειραιως bank εξοικονομω 2 επιχειρησεις εστιασης ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

εξοικονομηση κατ οικον eurobank 2017 2018  2019 2020 ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

εξοικονομω κατ οικον eurobank ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

τραπεζα eurobank εξοικονομω κατ οικον 2017 2018  2019 2020 ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

εξοικονομηση  ejoikonomisi κατ οικον τραπεζα εθροβανκ ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

trapeza eurobank ejoikonomv epixeirhseis estiashs 2017 2018  2019 2020 ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

τραπεζα eurobank  εθροβανκ εξοικονομω 2 δημοι οτα ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

τραπεζα eurobank εξοικονομω 2 επιχειρησεις  ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

eurobank εξοικονομω 2 επιχειρησεις εστιασης ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

εξοικονομω κατ οικον εθνικη τραπεζα 2017 2018  2019 2020 ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

εξοικονομηση κατ οικον εθνικη τραπεζα ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

euniki trapeza ejoikonomv kat oikvn 2017 2018  2019 2020 ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

euniki trapeza ejoikonomhsh kat oikvn ejoikonomisi ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

eunikh trapeza  ejoikonomv epixeirhseis estiashs 2017 2018  2019 2020 ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

εθνικη τραπεζα εξοικονομω 2 δημοι οτα ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

εθνικη τραπεζα εξοικονομω 2 επιχειρησεις  ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

εθνικη τραπεζα εξοικονομω 2 επιχειρησεις εστιασης ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

δανειο για ανακαινιση σπιτιου ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

ανακαινιση σπιτιου με επιδοτηση κελυφοσ τιμη ανα τετραγωνικο θερμομονωση εξωτερικη εξωτερικη μονωση τοιχων μονωση ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

υγρασια θερμομονωση υγρομονωση κεραμιδια αναπαλαιωση σπιτιου επιδοτηση  ταρατσα κοστοσ κελυφοσ ανα τετραγωνικο ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

πανελ κεραμιδια ενεργειακή αναβάθμιση προγραμμα για βαψιμο τοιχων μουχλα ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

κουφωματα πλαστικα ετοιμα κουφωματα κουφωματα επιδοτηση τιμεσ κουφωματων θερμοδιακοπή ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

κουφωματα pvc τιμεσ γερμανικα κουφωματα κουφωματα pvc παραθυρα αλουμινιου τιμεσ ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

αλλαγη κουφωματων τιμεσ κουφοματα αλουμινιου κουφωματα συνθετικα ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

παράθυρο αλουμινίου τιμή συστηματα αλουμινιου κουφωματα αλουμινιου επιδοτηση ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

koyfvmata rehau κουφώματα κουφωματα αλουμινιου αλουμινια  koufomata pvc ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

θερμομονωτικα κουφωματα ενεργειακα κουφωματα συνθετικα κουφωματα ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

αλλαγη κουφωματων επιδοτηση κουφωματων 2017 2018  2019 2020 ενεργειακα κουφωματα αλουμινιου ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

ετεμ κουφωματα exalco κουφωματα πλαισιο κουφωματα επιδοτηση κουφωματων θερμοδιακοπτόμενα κουφώματα ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

παραδοσιακα παραθυρα koufomata επιδοτηση κουφωματων δικαιολογητικα europa αλουμινια αντικατασταση κουφωματων ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

αιρκοντισιον ινβερτερ  ψυξη ενεργειακα τζακια αντλίεσ θερμότητασ θερμοπομποι αεροθερμο τζακι τοποθετηση ενεργειακου τζακιου ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

γεωθερμια ενεργειακη αναβαθμιση ενεργειακη αναβαθμιση κτιριων σομπα τζακι ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

ηλιακοι θερμοσιφωνεσ επιδοτηση εγκατασταση ηλιακου θερμοσιφωνα σε παλια πολυκατοικια ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

τεντεσ τιμεσ ανα τετραγωνικο εξοικονομηση κατ οικον 2017 2018  2019 2020 ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

αρχιτεκτονικα γραφεια μηχανολογικα ενεργειακα προγραμμα εξοικονομω 2017 2018  2019 2020 εξυπνα σπιτια ενεργειακα σπιτια πρασινη αναπτυξη επιδοτηση ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

προγραμμα εξοικονομησησ ενεργειασ πρασινη ενεργεια επιδοτησεισ οικονομια στο σπιτι εξοικονομω κατ οικον εγκρισεισ 2017 2018  2019 2020 ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko

μελετη θερμανσησ προγραμμα βιοκλιματικη αρχιτεκτονικη ανανεοσιμεσ πιγεσ ενεργιασ ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ νέο ψυχικό neo cyxiko


Επιδότηση εξοικονομώ ΙΙ Νέο Ψυχικό


Συμβουλευτείτε τους έμπειρους μηχανικούς μας, για να υπολογίσετε την επιδότησή σας. Ποσοστό επιδότησης έως και 70% !!

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ   ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  -  ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ

keyVart

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΔΗΛΕΣΙ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ Λ.ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ - ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΣΤΥΡΑ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ (ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ)


693.78.75.444                                          

      


Page: http://www.keyvart.gr/ perioches.html

210.777.60.50

                                         

      


Page: http://www.keyvart.gr/ perioches.html