Λίγα λόγια για το πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ'οίκον ΙΙ


To "Εξοικονομώ κατ'οίκον ΙΙ" , είναι το πιο σημαντικό σήμερα πανευρωπαϊκά χρηματοδοτικό εργαλείο για την ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κατοικιών και επιχειρήσεων.

Από τη μεριά της η πολιτεία υλοποιεί, σύμφωνα με τα λεγόμενα της, με σχετική καθυστέρηση τις υποχρεώσεις που έχει τόσο ως προς την αναθεώρηση του ισχύοντος ΚΕΝΑΚ όσο και τον ορισμό του Κτιρίου Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης (ΝΖΕΒ), υποχρεώσεις  που απορρέουν βάσει των οδηγιών 31/2010 και 27/2012 που ενσωματώθηκαν στο εθνικό δίκαιο και αποτελούν προϋπόθεση για την ανάπτυξη του προγράμματος.

Οι μέχρι "σημαντικές βελτιώσεις" σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα αναφέρονται :

  1. Στον ανώτατο επιλέξιμο προϋπολογισμό (σε 25.000 ευρώ από 15.000 ευρώ)
  2. Στην επικαιροποίηση του καταλόγου και της τιμολόγησης των προϊόντων, στην μείωση των δικαιολογητικών, στην κατάργηση της τιμής ζώνης και τους αυστηρότερους ενεργειακούς στόχους.
  3. Στο να δοθεί  κομβικός ρόλος στο Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ), αντί των τραπεζών.
  4. Στο να δημιουργηθεί η Ολοκληρωμένη Πληροφοριακή Πλατφόρμα για υποβολή στοιχείων-δικαιολογητικών, η ενιαία παρακολούθηση του προγράμματος από ΕΤΕΝ, ΥΠΕΝ, τράπεζες κ.λπ., η παρακολούθηση της πορείας της αίτησης από τους πολίτες.
  5. Στο να  οριστεί για το πέραν της επιδότησης ποσό η μη υποχρέωση δανειοδότησης, το οποίο θα μπορεί να καλυφθεί με ιδίους πόρους.
  6. Στην αναθεώρηση του ΚΕΝΑΚ με στόχο οι ελάχιστες απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων θα καθορίζονται με περισσότερη λεπτομέρεια, ώστε να επιτυγχάνεται ο πιο αποδοτικός συνδυασμός κόστους παρεμβάσεων και εξοικονόμησης ενέργειας.


Με την εφαρμογή των νέων κανόνων του προγράμματος επιτυγχάνονται:ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Εξοικονόμηση ενέργειας & κτιριακά στο νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ


Ποιούς αφορά;

Στο «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον ΙΙ» μπορούν να υπαχθούν όλοι οι ιδιοκτήτες κατοικιών.


Για ποιές παρεμβάσεις θα χρηματοδοτηθώ;Με τι χρηματικό ποσό μπορώ να επιδοτηθώ;

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός εργασιών είναι μέχρι 250 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο με ανώτατο όριο τις 25.000 ευρώ. Δηλαδή μία κατοικία 100 τ.μ. θα είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθεί με επιχορήγηση και άτοκο δάνειο ή και με τα δύο κίνητρα έως και τα 25.000 ευρώ. Μία κατοικία 60 τ.μ. θα ενισχυθεί για 15.000 ευρώ.


Πως θα πετύχω τη μέγιστη χρηματοδότηση;

Τα ποσοστά επιχορήγησης φτάνουν έως και 70% και κλιμακώνονται ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος. Δηλαδή όσο πιο χαμηλό είναι το εισόδημα τόσο υψηλότερο είναι το ποσοστό επιδότησης. Επίσης σημαντικό ρόλο παίζει και ο αριθμός των προστατευόμενων μελών. Δηλαδή όσο περισσότερα είναι τα προστατευόμενα μέλη τόσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό επιχορήγησης.


Ποιά είναι τα ποσοστά επιδότησης ανά κατηγορία Εισοδήματος;


Τι πρέπει να κάνω για να προλάβω να ενταχθώ στο πρόγραμμα;

Οι ωφελούμενοι προσεγγίζουν τις 40.000 κατοικίες. Η διαδικασία της αίτησης γίνεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται και η παρακολούθηση της πορείας των αιτήσεων από όλους τους εμπλεκόμενους συμπεριλαμβανομένων των πολιτών. Επομένως θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να είναι σε ετοιμότητα, ώστε να καταθέσει την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για να εξετασθεί γρήγορα και να προχωρήσει η εκταμίευση των χρημάτων.


Εγώ διαθέτω το υπόλοιπο ποσό πέρα της χρηματοδότησης και δε θέλω να λάβω δάνεια από τράπεζες. Μπορώ να υπαχθώ;

Ναι, γιατί σε αντίθεση με το παλιότερο πρόγραμμα στο Νέο «Εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ» δεν είναι υποχρεωτική η δανειοδότηση από τράπεζες. Με αυτόν τον τρόπο οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δικά τους χρήματα, ώστε σε συνδυασμό με την επιχορήγηση να συμπληρώσουν τον προϋπολογισμό των επιλέξιμων δαπανών.


Έχω δύο κατοικίες, μπορώ να χρηματοδοτηθώ και για τις δύο;

Όχι, θα υπάρχει δυνατότητα για μόνο μία αίτηση ανά ενδιαφερόμενο, με εξαίρεση την περίπτωση αίτησης από το σύνολο των ιδιοκτητών πολυκατοικίας.


Τι είναι ο Ενεργειακός Σύμβουλος;

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να προσλάβουν «ενεργειακό σύμβουλο», ο οποίος θα προετοιμάσει τον φάκελο με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα υποβάλει την αίτηση στο ηλεκτρονικό σύστημα, θα παρακολουθεί και θα ενημερώνει άμεσα τον πελάτη του για την εξέλιξη της χρηματοδότησης. Το κόστος του συμβούλου ενισχύεται από το πρόγραμμα. Επίσης το πρόγραμμα χρηματοδοτεί και το κόστος των ενεργειακών επιθεωρήσεων πριν και μετά τις παρεμβάσεις.


Εστίαση (ΚΑΔ 56).

Εξοικονόμηση ενέργειας & κτιριακά στο νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ


Σκοπός του Προγράμματος είναι η αναβάθμιση των επιχειρήσεων και των προσφερόμενων υπηρεσιών τους μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων για εξοικονόμηση ενέργειας, τεχνολογική αναβάθμιση (μέσω της αύξησης της χρήσης τεχνολογιών Πληροφορικής), ενίσχυση της ασφάλειας των χώρων και ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν:

Ενδεικτικά:


Ενδεικτικές δαπάνες για τεχνολογική Αναβάθμιση:

Επίσης στο πρόγραμμα θα είναι επιλέξιμες δαπάνες για:

Η χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

εξοικονομω ενεργειακός σύμβουλος ενεργειακοι συμβουλοι επιθεωτηρες  ejoikonomv energeiakos symboylow energeiakoi epiuevrhtew ενεργειακός σύμβουλος ενεργειακός επιθεωρητής    

πολιτικος μηχανικος μηχανολογος μηχανικος ενεργειακος αρχιτεκτονας politikos mhxanikos mhxanologos mhxanikos enrgeiakos arxitektonas    

εξοικονομηση κατ οικον  2017 2018  2019 2020 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

εξοικονομω κατ οικον 2017 2018  2019 2020 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

προγραμμα εξοικονομω κατ οικον 2  II ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

προγραμμα εξοικονομω κατ οικον 2017 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

νεο εξοικονομω κατ οικον 2017 2018  2019 2020 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

προγραμμα εξοικονομηση κατ οικον 2017 2018  2019 2020 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

προγραμμα εσπα για ανακαινιση σπιτιου 2017 2018  2019 2020 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

πιστοποιητικο ενεργειακησ καταστασησ εξοικονομηση κατ οικον δικαιολογητικα ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

πεα για εξοικονομω εξοικονομηση ενεργειασ εξοικονομηση κατ οικον παραταση ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

εξοικονομω κατ οικον εγκρισεισ 2017 2018  2019 2020 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

εξοικονομω κατ οικον προυποθεσεισ 2017 2017 2018  2019 2020 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

εξοικονομω κατ οικον νεα kenak κενακ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

νεο εξοικονομω κατ οικον ενεργειακεσ επιθεωρησεισ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

ετεαν  ΕΤΕΑΝ etean ΥΠΕΚΑ υπεκα ypeka ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

νεο εξοικονομω κατ οικον επιχειρησεις 2017 2018  2019 2020 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

neo ejoikonomv kat oikon epixeirhseis  ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

εξοικονομω  επιχειρησεις εστιασης 2017 2018  2019 2020 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

ejoikonomv  epixeithseis estiashs ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

εξοικονομω επιχειρησεις δημοι οτα 2017 2018  2019 2020 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

ejoikonomv kat oikon epixeithseis dhmoi ota ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

προγραμμα εξοικονομω επιχειρησεις ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

programma ejoikonomv epixeirhseis ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

προγραμμα εξοικονομω 2 επιχειρησεις διαδικασια ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

programma ejoikonomv 2 epixeirhseis diadikasia ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

διαδικασία ένταξης στο εξοικονομώ 2  ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

diadikasia entajhs sto ejoikonomv 2 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

δικαιολογητικα για επιδοτηση εσπα ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

ejoikonomv kat oikvn 2017 2018  2019 2020 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

eksikonomisi katoikon exikonomisi katikon exoikonomisi katoikon ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

ejoikonomv kat oikon 2017 2018  2019 2020 exoikonomo kat oikon exoikonomisi ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

ejoikonomv 2017 2017 2018  2019 2020 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

etean π ε α πρασινη κατοικια πρασινη επιδοτηση ενεργειακη κλαση σπιτιου  ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων ενεργειακη αναβαθμιση εσπα ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

εξοικονομηση κατ οικον εξοικονομηση κατ οικον νεα ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

εσπα εξοικονομω κατ οικον  νεα για εξοικονομω κατ οικον ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

εξικονομο κατικον 2017 2018  2019 2020 προγραμμα εξοικονομηση κατ οικον ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

ενεργειακη αναβαθμιση κατοικιων εσπα εξοικονομω ετεαν εξοικονομω εσπα εξοικονομηση κατ οικον 2017 2018  2019 2020 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

ενεργειακη αναβαθμιση κατοικιων 2017 2018  2019 2020 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

αναπαλαιωση σπιτιων επιδοτηση 2017 2018  2019 2020 εσπα εξοικονομηση κατ οικον 2017 2018  2019 2020 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

ενεργειακο σπιτι επιδοτηση 2017 2018  2019 2020 επιδοτηση ανακαινισησ σπιτιου επιχειρησης ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

εξοικονομω κατ οικον τραπεζεσ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

εξοικονομω κατ οικον εγκρισεισ stegastika ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

εξοικονομω κατ οικον δικαιολογητικα πρασινα δανεια κατοικιασ 2017 2018  2019 2020 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

προγραμμα εξοικονομω κατ οικον εγκρισεισ 2017 2018  2019 2020 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

προγραμμα εξοικονομω κατ οικον με επιδοτηση εωσ 50  70 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

εξοικονομω κατ οικον 2017 νεα ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

επιδοτηση για ανακαινιση παλαιων σπιτιων 2017 2018  2019 2020 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

katanalotiko daneio καταναλωτικο δανειο  ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

επιδοτησεισ ατοκο δανειο ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

αλφα τραπεζα εξοικονομω κατ οικον 2017 2018  2019 2020 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

alpha τραπεζα εξοικονομω κατ οικον  ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

alpha bank εξοικονομω κατ οικον 2017 2018  2019 2020 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

αλφα τραπεζα εξοικονομω 2 επιχειρησεις  ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

αλφα bank εξοικονομω 2 επιχειρησεις εστιασης ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

αλφα τραπεζα εξοικονομω 2 δημοι οτα ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

alpha bank ejoikonomv epixeirhseis estiashs 2017 2018  2019 2020 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

εξοικονομω κατ οικον πειραιωσ 2017 2018  2019 2020 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

προγραμμα εξοικονομω κατ οικον πειραιωσ  ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

τραπεζα πειραιως εξοικονομω κατ οικον 2017 2018  2019 2020 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

εξοικονομηση κατ οικον τραπεζα πειραιωσ  ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

trapeza peiraivw ejoikonomv  epixeirhseis estiashs 2017 2018  2019 2020 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

τραπεζα πειραιως εξοικονομω 2 δημοι οτα ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

τραπεζα πειραιως εξοικονομω 2 επιχειρησεις  ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

πειραιως bank εξοικονομω 2 επιχειρησεις εστιασης ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

εξοικονομηση κατ οικον eurobank 2017 2018  2019 2020 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

εξοικονομω κατ οικον eurobank ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

τραπεζα eurobank εξοικονομω κατ οικον 2017 2018  2019 2020 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

εξοικονομηση  ejoikonomisi κατ οικον τραπεζα εθροβανκ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

trapeza eurobank ejoikonomv epixeirhseis estiashs 2017 2018  2019 2020 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

τραπεζα eurobank  εθροβανκ εξοικονομω 2 δημοι οτα ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

τραπεζα eurobank εξοικονομω 2 επιχειρησεις  ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

eurobank εξοικονομω 2 επιχειρησεις εστιασης ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

εξοικονομω κατ οικον εθνικη τραπεζα 2017 2018  2019 2020 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

εξοικονομηση κατ οικον εθνικη τραπεζα ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

euniki trapeza ejoikonomv kat oikvn 2017 2018  2019 2020 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

euniki trapeza ejoikonomhsh kat oikvn ejoikonomisi ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

eunikh trapeza  ejoikonomv epixeirhseis estiashs 2017 2018  2019 2020 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

εθνικη τραπεζα εξοικονομω 2 δημοι οτα ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

εθνικη τραπεζα εξοικονομω 2 επιχειρησεις  ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

εθνικη τραπεζα εξοικονομω 2 επιχειρησεις εστιασης ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

δανειο για ανακαινιση σπιτιου ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

ανακαινιση σπιτιου με επιδοτηση κελυφοσ τιμη ανα τετραγωνικο θερμομονωση εξωτερικη εξωτερικη μονωση τοιχων μονωση ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

υγρασια θερμομονωση υγρομονωση κεραμιδια αναπαλαιωση σπιτιου επιδοτηση  ταρατσα κοστοσ κελυφοσ ανα τετραγωνικο ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

πανελ κεραμιδια ενεργειακή αναβάθμιση προγραμμα για βαψιμο τοιχων μουχλα ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

κουφωματα πλαστικα ετοιμα κουφωματα κουφωματα επιδοτηση τιμεσ κουφωματων θερμοδιακοπή ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

κουφωματα pvc τιμεσ γερμανικα κουφωματα κουφωματα pvc παραθυρα αλουμινιου τιμεσ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

αλλαγη κουφωματων τιμεσ κουφοματα αλουμινιου κουφωματα συνθετικα ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

παράθυρο αλουμινίου τιμή συστηματα αλουμινιου κουφωματα αλουμινιου επιδοτηση ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

koyfvmata rehau κουφώματα κουφωματα αλουμινιου αλουμινια  koufomata pvc ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

θερμομονωτικα κουφωματα ενεργειακα κουφωματα συνθετικα κουφωματα ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

αλλαγη κουφωματων επιδοτηση κουφωματων 2017 2018  2019 2020 ενεργειακα κουφωματα αλουμινιου ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

ετεμ κουφωματα exalco κουφωματα πλαισιο κουφωματα επιδοτηση κουφωματων θερμοδιακοπτόμενα κουφώματα ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

παραδοσιακα παραθυρα koufomata επιδοτηση κουφωματων δικαιολογητικα europa αλουμινια αντικατασταση κουφωματων ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

αιρκοντισιον ινβερτερ  ψυξη ενεργειακα τζακια αντλίεσ θερμότητασ θερμοπομποι αεροθερμο τζακι τοποθετηση ενεργειακου τζακιου ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

γεωθερμια ενεργειακη αναβαθμιση ενεργειακη αναβαθμιση κτιριων σομπα τζακι ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

ηλιακοι θερμοσιφωνεσ επιδοτηση εγκατασταση ηλιακου θερμοσιφωνα σε παλια πολυκατοικια ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

τεντεσ τιμεσ ανα τετραγωνικο εξοικονομηση κατ οικον 2017 2018  2019 2020 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

αρχιτεκτονικα γραφεια μηχανολογικα ενεργειακα προγραμμα εξοικονομω 2017 2018  2019 2020 εξυπνα σπιτια ενεργειακα σπιτια πρασινη αναπτυξη επιδοτηση ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

προγραμμα εξοικονομησησ ενεργειασ πρασινη ενεργεια επιδοτησεισ οικονομια στο σπιτι εξοικονομω κατ οικον εγκρισεισ 2017 2018  2019 2020 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia

μελετη θερμανσησ προγραμμα βιοκλιματικη αρχιτεκτονικη ανανεοσιμεσ πιγεσ ενεργιασ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ νέα ιωνία nea ivnia


Επιδότηση εξοικονομώ ΙΙ Νέα Ιωνία


Συμβουλευτείτε τους έμπειρους μηχανικούς μας, για να υπολογίσετε την επιδότησή σας. Ποσοστό επιδότησης έως και 70% !!

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ   ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  -  ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ

keyVart

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΔΗΛΕΣΙ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ Λ.ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ - ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΣΤΥΡΑ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ (ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ)


693.78.75.444                                          

      


Page: http://www.keyvart.gr/ perioches.html

210.777.60.50

                                         

      


Page: http://www.keyvart.gr/ perioches.html