Λίγα λόγια για το πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ'οίκον ΙΙ


To "Εξοικονομώ κατ'οίκον ΙΙ" , είναι το πιο σημαντικό σήμερα πανευρωπαϊκά χρηματοδοτικό εργαλείο για την ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κατοικιών και επιχειρήσεων.

Από τη μεριά της η πολιτεία υλοποιεί, σύμφωνα με τα λεγόμενα της, με σχετική καθυστέρηση τις υποχρεώσεις που έχει τόσο ως προς την αναθεώρηση του ισχύοντος ΚΕΝΑΚ όσο και τον ορισμό του Κτιρίου Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης (ΝΖΕΒ), υποχρεώσεις  που απορρέουν βάσει των οδηγιών 31/2010 και 27/2012 που ενσωματώθηκαν στο εθνικό δίκαιο και αποτελούν προϋπόθεση για την ανάπτυξη του προγράμματος.

Οι μέχρι "σημαντικές βελτιώσεις" σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα αναφέρονται :

  1. Στον ανώτατο επιλέξιμο προϋπολογισμό (σε 25.000 ευρώ από 15.000 ευρώ)
  2. Στην επικαιροποίηση του καταλόγου και της τιμολόγησης των προϊόντων, στην μείωση των δικαιολογητικών, στην κατάργηση της τιμής ζώνης και τους αυστηρότερους ενεργειακούς στόχους.
  3. Στο να δοθεί  κομβικός ρόλος στο Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ), αντί των τραπεζών.
  4. Στο να δημιουργηθεί η Ολοκληρωμένη Πληροφοριακή Πλατφόρμα για υποβολή στοιχείων-δικαιολογητικών, η ενιαία παρακολούθηση του προγράμματος από ΕΤΕΝ, ΥΠΕΝ, τράπεζες κ.λπ., η παρακολούθηση της πορείας της αίτησης από τους πολίτες.
  5. Στο να  οριστεί για το πέραν της επιδότησης ποσό η μη υποχρέωση δανειοδότησης, το οποίο θα μπορεί να καλυφθεί με ιδίους πόρους.
  6. Στην αναθεώρηση του ΚΕΝΑΚ με στόχο οι ελάχιστες απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων θα καθορίζονται με περισσότερη λεπτομέρεια, ώστε να επιτυγχάνεται ο πιο αποδοτικός συνδυασμός κόστους παρεμβάσεων και εξοικονόμησης ενέργειας.


Με την εφαρμογή των νέων κανόνων του προγράμματος επιτυγχάνονται:ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Εξοικονόμηση ενέργειας & κτιριακά στο νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ


Ποιούς αφορά;

Στο «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον ΙΙ» μπορούν να υπαχθούν όλοι οι ιδιοκτήτες κατοικιών.


Για ποιές παρεμβάσεις θα χρηματοδοτηθώ;Με τι χρηματικό ποσό μπορώ να επιδοτηθώ;

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός εργασιών είναι μέχρι 250 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο με ανώτατο όριο τις 25.000 ευρώ. Δηλαδή μία κατοικία 100 τ.μ. θα είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθεί με επιχορήγηση και άτοκο δάνειο ή και με τα δύο κίνητρα έως και τα 25.000 ευρώ. Μία κατοικία 60 τ.μ. θα ενισχυθεί για 15.000 ευρώ.


Πως θα πετύχω τη μέγιστη χρηματοδότηση;

Τα ποσοστά επιχορήγησης φτάνουν έως και 70% και κλιμακώνονται ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος. Δηλαδή όσο πιο χαμηλό είναι το εισόδημα τόσο υψηλότερο είναι το ποσοστό επιδότησης. Επίσης σημαντικό ρόλο παίζει και ο αριθμός των προστατευόμενων μελών. Δηλαδή όσο περισσότερα είναι τα προστατευόμενα μέλη τόσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό επιχορήγησης.


Ποιά είναι τα ποσοστά επιδότησης ανά κατηγορία Εισοδήματος;


Τι πρέπει να κάνω για να προλάβω να ενταχθώ στο πρόγραμμα;

Οι ωφελούμενοι προσεγγίζουν τις 40.000 κατοικίες. Η διαδικασία της αίτησης γίνεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται και η παρακολούθηση της πορείας των αιτήσεων από όλους τους εμπλεκόμενους συμπεριλαμβανομένων των πολιτών. Επομένως θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να είναι σε ετοιμότητα, ώστε να καταθέσει την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για να εξετασθεί γρήγορα και να προχωρήσει η εκταμίευση των χρημάτων.


Εγώ διαθέτω το υπόλοιπο ποσό πέρα της χρηματοδότησης και δε θέλω να λάβω δάνεια από τράπεζες. Μπορώ να υπαχθώ;

Ναι, γιατί σε αντίθεση με το παλιότερο πρόγραμμα στο Νέο «Εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ» δεν είναι υποχρεωτική η δανειοδότηση από τράπεζες. Με αυτόν τον τρόπο οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δικά τους χρήματα, ώστε σε συνδυασμό με την επιχορήγηση να συμπληρώσουν τον προϋπολογισμό των επιλέξιμων δαπανών.


Έχω δύο κατοικίες, μπορώ να χρηματοδοτηθώ και για τις δύο;

Όχι, θα υπάρχει δυνατότητα για μόνο μία αίτηση ανά ενδιαφερόμενο, με εξαίρεση την περίπτωση αίτησης από το σύνολο των ιδιοκτητών πολυκατοικίας.


Τι είναι ο Ενεργειακός Σύμβουλος;

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να προσλάβουν «ενεργειακό σύμβουλο», ο οποίος θα προετοιμάσει τον φάκελο με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα υποβάλει την αίτηση στο ηλεκτρονικό σύστημα, θα παρακολουθεί και θα ενημερώνει άμεσα τον πελάτη του για την εξέλιξη της χρηματοδότησης. Το κόστος του συμβούλου ενισχύεται από το πρόγραμμα. Επίσης το πρόγραμμα χρηματοδοτεί και το κόστος των ενεργειακών επιθεωρήσεων πριν και μετά τις παρεμβάσεις.


Εστίαση (ΚΑΔ 56).

Εξοικονόμηση ενέργειας & κτιριακά στο νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ


Σκοπός του Προγράμματος είναι η αναβάθμιση των επιχειρήσεων και των προσφερόμενων υπηρεσιών τους μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων για εξοικονόμηση ενέργειας, τεχνολογική αναβάθμιση (μέσω της αύξησης της χρήσης τεχνολογιών Πληροφορικής), ενίσχυση της ασφάλειας των χώρων και ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν:

Ενδεικτικά:


Ενδεικτικές δαπάνες για τεχνολογική Αναβάθμιση:

Επίσης στο πρόγραμμα θα είναι επιλέξιμες δαπάνες για:

Η χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

εξοικονομω ενεργειακός σύμβουλος ενεργειακοι συμβουλοι επιθεωτηρες  ejoikonomv energeiakos symboylow energeiakoi epiuevrhtew ενεργειακός σύμβουλος ενεργειακός επιθεωρητής    

πολιτικος μηχανικος μηχανολογος μηχανικος ενεργειακος αρχιτεκτονας politikos mhxanikos mhxanologos mhxanikos enrgeiakos arxitektonas    

εξοικονομηση κατ οικον  2017 2018  2019 2020 ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

εξοικονομω κατ οικον 2017 2018  2019 2020 ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

προγραμμα εξοικονομω κατ οικον 2  II ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

προγραμμα εξοικονομω κατ οικον 2017 ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

νεο εξοικονομω κατ οικον 2017 2018  2019 2020 ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

προγραμμα εξοικονομηση κατ οικον 2017 2018  2019 2020 ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

προγραμμα εσπα για ανακαινιση σπιτιου 2017 2018  2019 2020 ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

πιστοποιητικο ενεργειακησ καταστασησ εξοικονομηση κατ οικον δικαιολογητικα ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

πεα για εξοικονομω εξοικονομηση ενεργειασ εξοικονομηση κατ οικον παραταση ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

εξοικονομω κατ οικον εγκρισεισ 2017 2018  2019 2020 ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

εξοικονομω κατ οικον προυποθεσεισ 2017 2017 2018  2019 2020 ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

εξοικονομω κατ οικον νεα kenak κενακ ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

νεο εξοικονομω κατ οικον ενεργειακεσ επιθεωρησεισ ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

ετεαν  ΕΤΕΑΝ etean ΥΠΕΚΑ υπεκα ypeka ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

νεο εξοικονομω κατ οικον επιχειρησεις 2017 2018  2019 2020 ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

neo ejoikonomv kat oikon epixeirhseis  ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

εξοικονομω  επιχειρησεις εστιασης 2017 2018  2019 2020 ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

ejoikonomv  epixeithseis estiashs ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

εξοικονομω επιχειρησεις δημοι οτα 2017 2018  2019 2020 ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

ejoikonomv kat oikon epixeithseis dhmoi ota ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

προγραμμα εξοικονομω επιχειρησεις ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

programma ejoikonomv epixeirhseis ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

προγραμμα εξοικονομω 2 επιχειρησεις διαδικασια ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

programma ejoikonomv 2 epixeirhseis diadikasia ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

διαδικασία ένταξης στο εξοικονομώ 2  ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

diadikasia entajhs sto ejoikonomv 2 ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

δικαιολογητικα για επιδοτηση εσπα ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

ejoikonomv kat oikvn 2017 2018  2019 2020 ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

eksikonomisi katoikon exikonomisi katikon exoikonomisi katoikon ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

ejoikonomv kat oikon 2017 2018  2019 2020 exoikonomo kat oikon exoikonomisi ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

ejoikonomv 2017 2017 2018  2019 2020 ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

etean π ε α πρασινη κατοικια πρασινη επιδοτηση ενεργειακη κλαση σπιτιου  ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων ενεργειακη αναβαθμιση εσπα ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

εξοικονομηση κατ οικον εξοικονομηση κατ οικον νεα ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

εσπα εξοικονομω κατ οικον  νεα για εξοικονομω κατ οικον ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

εξικονομο κατικον 2017 2018  2019 2020 προγραμμα εξοικονομηση κατ οικον ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

ενεργειακη αναβαθμιση κατοικιων εσπα εξοικονομω ετεαν εξοικονομω εσπα εξοικονομηση κατ οικον 2017 2018  2019 2020 ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

ενεργειακη αναβαθμιση κατοικιων 2017 2018  2019 2020 ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

αναπαλαιωση σπιτιων επιδοτηση 2017 2018  2019 2020 εσπα εξοικονομηση κατ οικον 2017 2018  2019 2020 ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

ενεργειακο σπιτι επιδοτηση 2017 2018  2019 2020 επιδοτηση ανακαινισησ σπιτιου επιχειρησης ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

εξοικονομω κατ οικον τραπεζεσ ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

εξοικονομω κατ οικον εγκρισεισ stegastika ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

εξοικονομω κατ οικον δικαιολογητικα πρασινα δανεια κατοικιασ 2017 2018  2019 2020 ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

προγραμμα εξοικονομω κατ οικον εγκρισεισ 2017 2018  2019 2020 ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

προγραμμα εξοικονομω κατ οικον με επιδοτηση εωσ 50  70 ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

εξοικονομω κατ οικον 2017 νεα ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

επιδοτηση για ανακαινιση παλαιων σπιτιων 2017 2018  2019 2020 ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

katanalotiko daneio καταναλωτικο δανειο  ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

επιδοτησεισ ατοκο δανειο ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

αλφα τραπεζα εξοικονομω κατ οικον 2017 2018  2019 2020 ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

alpha τραπεζα εξοικονομω κατ οικον  ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

alpha bank εξοικονομω κατ οικον 2017 2018  2019 2020 ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

αλφα τραπεζα εξοικονομω 2 επιχειρησεις  ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

αλφα bank εξοικονομω 2 επιχειρησεις εστιασης ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

αλφα τραπεζα εξοικονομω 2 δημοι οτα ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

alpha bank ejoikonomv epixeirhseis estiashs 2017 2018  2019 2020 ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

εξοικονομω κατ οικον πειραιωσ 2017 2018  2019 2020 ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

προγραμμα εξοικονομω κατ οικον πειραιωσ  ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

τραπεζα πειραιως εξοικονομω κατ οικον 2017 2018  2019 2020 ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

εξοικονομηση κατ οικον τραπεζα πειραιωσ  ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

trapeza peiraivw ejoikonomv  epixeirhseis estiashs 2017 2018  2019 2020 ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

τραπεζα πειραιως εξοικονομω 2 δημοι οτα ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

τραπεζα πειραιως εξοικονομω 2 επιχειρησεις  ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

πειραιως bank εξοικονομω 2 επιχειρησεις εστιασης ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

εξοικονομηση κατ οικον eurobank 2017 2018  2019 2020 ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

εξοικονομω κατ οικον eurobank ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

τραπεζα eurobank εξοικονομω κατ οικον 2017 2018  2019 2020 ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

εξοικονομηση  ejoikonomisi κατ οικον τραπεζα εθροβανκ ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

trapeza eurobank ejoikonomv epixeirhseis estiashs 2017 2018  2019 2020 ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

τραπεζα eurobank  εθροβανκ εξοικονομω 2 δημοι οτα ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

τραπεζα eurobank εξοικονομω 2 επιχειρησεις  ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

eurobank εξοικονομω 2 επιχειρησεις εστιασης ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

εξοικονομω κατ οικον εθνικη τραπεζα 2017 2018  2019 2020 ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

εξοικονομηση κατ οικον εθνικη τραπεζα ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

euniki trapeza ejoikonomv kat oikvn 2017 2018  2019 2020 ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

euniki trapeza ejoikonomhsh kat oikvn ejoikonomisi ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

eunikh trapeza  ejoikonomv epixeirhseis estiashs 2017 2018  2019 2020 ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

εθνικη τραπεζα εξοικονομω 2 δημοι οτα ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

εθνικη τραπεζα εξοικονομω 2 επιχειρησεις  ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

εθνικη τραπεζα εξοικονομω 2 επιχειρησεις εστιασης ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

δανειο για ανακαινιση σπιτιου ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

ανακαινιση σπιτιου με επιδοτηση κελυφοσ τιμη ανα τετραγωνικο θερμομονωση εξωτερικη εξωτερικη μονωση τοιχων μονωση ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

υγρασια θερμομονωση υγρομονωση κεραμιδια αναπαλαιωση σπιτιου επιδοτηση  ταρατσα κοστοσ κελυφοσ ανα τετραγωνικο ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

πανελ κεραμιδια ενεργειακή αναβάθμιση προγραμμα για βαψιμο τοιχων μουχλα ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

κουφωματα πλαστικα ετοιμα κουφωματα κουφωματα επιδοτηση τιμεσ κουφωματων θερμοδιακοπή ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

κουφωματα pvc τιμεσ γερμανικα κουφωματα κουφωματα pvc παραθυρα αλουμινιου τιμεσ ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

αλλαγη κουφωματων τιμεσ κουφοματα αλουμινιου κουφωματα συνθετικα ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

παράθυρο αλουμινίου τιμή συστηματα αλουμινιου κουφωματα αλουμινιου επιδοτηση ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

koyfvmata rehau κουφώματα κουφωματα αλουμινιου αλουμινια  koufomata pvc ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

θερμομονωτικα κουφωματα ενεργειακα κουφωματα συνθετικα κουφωματα ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

αλλαγη κουφωματων επιδοτηση κουφωματων 2017 2018  2019 2020 ενεργειακα κουφωματα αλουμινιου ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

ετεμ κουφωματα exalco κουφωματα πλαισιο κουφωματα επιδοτηση κουφωματων θερμοδιακοπτόμενα κουφώματα ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

παραδοσιακα παραθυρα koufomata επιδοτηση κουφωματων δικαιολογητικα europa αλουμινια αντικατασταση κουφωματων ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

αιρκοντισιον ινβερτερ  ψυξη ενεργειακα τζακια αντλίεσ θερμότητασ θερμοπομποι αεροθερμο τζακι τοποθετηση ενεργειακου τζακιου ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

γεωθερμια ενεργειακη αναβαθμιση ενεργειακη αναβαθμιση κτιριων σομπα τζακι ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

ηλιακοι θερμοσιφωνεσ επιδοτηση εγκατασταση ηλιακου θερμοσιφωνα σε παλια πολυκατοικια ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

τεντεσ τιμεσ ανα τετραγωνικο εξοικονομηση κατ οικον 2017 2018  2019 2020 ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

αρχιτεκτονικα γραφεια μηχανολογικα ενεργειακα προγραμμα εξοικονομω 2017 2018  2019 2020 εξυπνα σπιτια ενεργειακα σπιτια πρασινη αναπτυξη επιδοτηση ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

προγραμμα εξοικονομησησ ενεργειασ πρασινη ενεργεια επιδοτησεισ οικονομια στο σπιτι εξοικονομω κατ οικον εγκρισεισ 2017 2018  2019 2020 ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

μελετη θερμανσησ προγραμμα βιοκλιματικη αρχιτεκτονικη ανανεοσιμεσ πιγεσ ενεργιασ ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ δροσιά drosia

Επιδότηση εξοικονομώ ΙΙ Δροσιά


Συμβουλευτείτε τους έμπειρους μηχανικούς μας, για να υπολογίσετε την επιδότησή σας. Ποσοστό επιδότησης έως και 70% !!

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ   ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  -  ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ

keyVart

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΔΗΛΕΣΙ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ Λ.ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ - ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΣΤΥΡΑ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ (ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ)


693.78.75.444                                          

      


Page: http://www.keyvart.gr/ perioches.html

210.777.60.50

                                         

      


Page: http://www.keyvart.gr/ perioches.html