Αρχική  KEYVARTΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΦΑΚΕΛΩΝ - ΣΧΕΔΙΩΝ - ΕΓΓΡΑΦΩΝ  ΣΤΗΝ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΑΘΗΝΑΣ


2)ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Πολεοδομικό Γραφείο Δήμου Αθηνών
Σωκρατους 57, Τ.κ. 10431 Αθήνα
Τηλέφωνα: 2105 205 004 Fax: 2105 205 038
Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών
Τηλ.: 2105 205 053, Fax: 2105 205 092
Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών
Τηλ.: 2105 205 052, Fax: 2105 205 051
Τμήμα Πολεοδομίας Περιοχής Πλάκας
Τηλ.: 2105 205 009
Τμήμα Τοπογραφικού
Τηλ.: 2105 205 001, Fax: 2105 205 026
Τμήμα Απαλλοτριώσεων
Τηλ.: 2105 205 062, Fax: 2105 205 060
Τμήμα Γραμματείας και Αρχείου
Τηλ.: 2105 205 011-2, Fax: 2105 205 014Αναλαμβάνουμε την αναζήτηση φακέλων, εγγράφων και σχεδίων σε όλες τις πολεοδομίες της Αθήνας - Αττικής - Ευβοίας. Με το ελάχιστο δυνατό κόστος και στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Γνήσια αντίγραφα από στελέχη αδειών, κατόψεις φακέλων πολεοδομίας, τοπογραφικά διαγράμματα, διαγράμματα κάλυψης, τομές, συνοδευτικά έγγραφα και μελέτες, φορολογικά, ΕΚΚΟ, εισφορές, μικροφίλμ παλαιότερου φακέλου, σχέδια μικροφίλμ, στελέχη μικροφίλμ, κατόψεις μικροφίλμ, έγγραφα μικροφίλμ.   

Εύρεση φακέλων με διαβιβαστικά και αναζήτηση σε όλα τα αρχεία πολεοδομιών Αθήνας , Αττικής & Ευβοιας.

Αν θέλετε να βρείτε σχέδια πολεοδομίας, στελέχη αδειών πολεοδομίας, μελέτες και έγγραφα πολεοδομίας για την έκδοση βεβαίωσης μηχανικού & πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης, για τη μεταβίβαση ακινήτου - διαμερίσματος - αυτοτελούς ή μη ιδιοκτησίας, γονική παροχή, αποδοχή κληρονομιάς, ένταξη στο νόμο 4014/2011 - 4030/2011 (ρύθμιση - νομιμοποίηση αυθαιρέτων), κατόψεις και σχέδια για σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου, κατόψεις και σχέδια για σύνδεση με το δίκτυο της Δ.Ε.Η, κατόψεις και σχέδια για σύνδεση με το δίκτυο της Ε.ΥΔ.Α.Π , κατόψεις και σχέδια για τον ηλεκτρολόγο, την ηλεκτρολογική εγκατάσταση ή την υπεύθυνση δήλωση εγκαταστάτη, απλά γλιτώστε χρόνο και χρήμα αναθέτοντάς μας την δύσκολη και χρονοβόρα εργασία αναζήτησης.

Γρήγορα και υπεύθυνα.


Επικοινωνείστε μαζί μας.


ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΩΡΑ210 777.60.50


693.78.75.444
Αναζήτηση Φακέλων