Αρχική  KEYVARTΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΦΑΚΕΛΩΝ - ΣΧΕΔΙΩΝ - ΕΓΓΡΑΦΩΝ  ΣΤΗΝ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ - ΜΕΝΙΔΙ
17)ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 313 Τ.Κ. 13671 ΜΕΝΙΔΙ 210 2406929, 2102406928, 2102406926Αναλαμβάνουμε την αναζήτηση φακέλων, εγγράφων και σχεδίων σε όλες τις πολεοδομίες της Αθήνας - Αττικής - Ευβοίας. Με το ελάχιστο δυνατό κόστος και στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Γνήσια αντίγραφα από στελέχη αδειών, κατόψεις φακέλων πολεοδομίας, τοπογραφικά διαγράμματα, διαγράμματα κάλυψης, τομές, συνοδευτικά έγγραφα και μελέτες, φορολογικά, ΕΚΚΟ, εισφορές, μικροφίλμ παλαιότερου φακέλου, σχέδια μικροφίλμ, στελέχη μικροφίλμ, κατόψεις μικροφίλμ, έγγραφα μικροφίλμ.   

Εύρεση φακέλων με διαβιβαστικά και αναζήτηση σε όλα τα αρχεία πολεοδομιών Αθήνας , Αττικής & Ευβοιας.

Αν θέλετε να βρείτε σχέδια πολεοδομίας, στελέχη αδειών πολεοδομίας, μελέτες και έγγραφα πολεοδομίας για την έκδοση βεβαίωσης μηχανικού & πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης, για τη μεταβίβαση ακινήτου - διαμερίσματος - αυτοτελούς ή μη ιδιοκτησίας, γονική παροχή, αποδοχή κληρονομιάς, ένταξη στο νόμο 4014/2011 - 4030/2011 (ρύθμιση - νομιμοποίηση αυθαιρέτων), κατόψεις και σχέδια για σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου, κατόψεις και σχέδια για σύνδεση με το δίκτυο της Δ.Ε.Η, κατόψεις και σχέδια για σύνδεση με το δίκτυο της Ε.ΥΔ.Α.Π , κατόψεις και σχέδια για τον ηλεκτρολόγο, την ηλεκτρολογική εγκατάσταση ή την υπεύθυνση δήλωση εγκαταστάτη, απλά γλιτώστε χρόνο και χρήμα αναθέτοντάς μας την δύσκολη και χρονοβόρα εργασία αναζήτησης.

Γρήγορα και υπεύθυνα.


Επικοινωνείστε μαζί μας.


ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΩΡΑ210 777.60.50


693.78.75.444
Αναζήτηση Φακέλων