Αρχική  KEYVARTΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΦΑΚΕΛΩΝ - ΣΧΕΔΙΩΝ - ΕΓΓΡΑΦΩΝ  ΣΤΗΝ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ  ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
13)ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 139 ΠΕΡΙΣΣΟΣ 213 1617165, 213 1617114, 213 1617144, 213 1617138, 213 1617155, 213 1617107, 213 1617108Αναλαμβάνουμε την αναζήτηση φακέλων, εγγράφων και σχεδίων σε όλες τις πολεοδομίες της Αθήνας - Αττικής - Ευβοίας. Με το ελάχιστο δυνατό κόστος και στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Γνήσια αντίγραφα από στελέχη αδειών, κατόψεις φακέλων πολεοδομίας, τοπογραφικά διαγράμματα, διαγράμματα κάλυψης, τομές, συνοδευτικά έγγραφα και μελέτες, φορολογικά, ΕΚΚΟ, εισφορές, μικροφίλμ παλαιότερου φακέλου, σχέδια μικροφίλμ, στελέχη μικροφίλμ, κατόψεις μικροφίλμ, έγγραφα μικροφίλμ.   

Εύρεση φακέλων με διαβιβαστικά και αναζήτηση σε όλα τα αρχεία πολεοδομιών Αθήνας , Αττικής & Ευβοιας.

Αν θέλετε να βρείτε σχέδια πολεοδομίας, στελέχη αδειών πολεοδομίας, μελέτες και έγγραφα πολεοδομίας για την έκδοση βεβαίωσης μηχανικού & πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης, για τη μεταβίβαση ακινήτου - διαμερίσματος - αυτοτελούς ή μη ιδιοκτησίας, γονική παροχή, αποδοχή κληρονομιάς, ένταξη στο νόμο 4014/2011 - 4030/2011 (ρύθμιση - νομιμοποίηση αυθαιρέτων), κατόψεις και σχέδια για σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου, κατόψεις και σχέδια για σύνδεση με το δίκτυο της Δ.Ε.Η, κατόψεις και σχέδια για σύνδεση με το δίκτυο της Ε.ΥΔ.Α.Π , κατόψεις και σχέδια για τον ηλεκτρολόγο, την ηλεκτρολογική εγκατάσταση ή την υπεύθυνση δήλωση εγκαταστάτη, απλά γλιτώστε χρόνο και χρήμα αναθέτοντάς μας την δύσκολη και χρονοβόρα εργασία αναζήτησης.

Γρήγορα και υπεύθυνα.


Επικοινωνείστε μαζί μας.


ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΩΡΑ210 777.60.50


693.78.75.444
Αναζήτηση Φακέλων