Αρχική  KEYVART


http://www.keyvart.gr/contactgr.html


ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ μέχρι και τις 14 Σεπτέμβρη 2012 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση των αυθαιρέτων (Ν. 4014/2011), σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσίευσε το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη το σχετικό αίτημα πολλών πολιτών.

Η αντίστοιχη προθεσμία για την υποβολή του τεχνικού φακέλου, παρατείνεται μέχρι τις 31/12/2012
Για πιο πολλές πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας