Αρχική  KEYVART


Φυγιάς


Νομιμοποίηση Αυθαιρέτων
Αλόννησος


ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

(ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ Π.Ε.Α)


ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (βεβαίωση μηχανικού Ν.4014/11 & Ν.4030/11)


Τοπογραφικά στο σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ87

(Τοπγραφικά συμβολαίων για μεταβιβάσεις ακινήτων)


ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ (ειδικές τιμές για συμβόλαια & συμβολαιογράφους)


ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΙΣ στην αρμόδια ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ (αναζήτηση φακέλου)


ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ - ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


Επικοινωνήστε μαζί μας για να υπολογίσουμε μαζί το πρόστιμό σας , να τακτοποιήσουμε το ακίνητό σας, να αποτυπώσουμε την ιδιοκτησία σας, να εκδώσουμε το πιστοποιητικό ή την βεβαίωση σας, να ολοκληρώσουμε την συμβολαιογραφική σας πράξη ή απλά να γνωριστούμε και να σας συμβουλέψουμε σχετικά με το πρόβλημά  σας.


210.777.60.50, 693.78.75.444, 693.687.99.20210-777.60.50
2224.0.41.789 / 693.78.75.444