Αρχική  KEYVART


ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΡΑ!


Φύλλο καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής

& υπολογισμού ενιαίου ειδικού προστίμου.PDF
FylloKatagrafhsAftheretisKatoikia.pdf

ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

KAI YΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Οικοδομική άδεια ναι (α) όχι (β)

Εντός σχεδίου ή οικισμού ναι (α) όχι (β) πρόχειρη κατασκευή

Είδος χρήσης κύρια και μοναδική κατοικία (α)

άλλη κατοικία (β)

Υπέρβαση δόμησης τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων

τετραγωνικά μέτρα βοηθητικών χώρων

< 20% της επιτρεπόμενης δόμησης (α)

> 20% της επιτρεπόμενης δόμησης (β)

Υπέρβαση καθ’ύψος εκατοστά

< 20% του επιτρεπόμενου ύψους (α)

> 20% του επιτρεπόμενου ύψους (β)

Υπέρβαση κάλυψης τετραγωνικά μέτρα

< 20% της επιτρεπόμενης κάλυψης (α)

> 20% της επιτρεπόμενης κάλυψης (β)

Παραβίαση πλάγιων αποστάσεων < 20% της υποχρεωτικής απόστασης Δ (α)

> 20% της υποχρεωτικής απόστασης Δ (β)

Παραβίαση γραμμής προκηπίου < 20% της υποχρεωτικής πρασιάς(α)

> 20% της υποχρεωτικής πρασιάς (β)

Κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα) τετραγωνικά μέτρα

εμβαδού <35τ.μ ή για ΑΜΕΑ ή με πυροσβεστικό κρουνό (α)

Αλλαγή ως προς την χρήση ναι (α) όχι (β)

Το πρόστιμο θα υπολογίζεται με τον τύπο

Τετραγωνικά Υ.Δ Χ 15% Χ τιμή ζώνης Χ συντελεστές επιλεγμένων τετραγωνιδίων

(Κάθε αυθαίρετη κατασκευή υπολογίζεται ξεχωριστά και το τελικό πρόστιμο είναι άθροισμα των επιμέρους.)

(Για την περίπτωση βοηθητικών χώρων υπολογίζεται συντελεστής 50% για το πρόστιμο)

(Όταν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια, δεν επιλέγεται κάποιο από τα 4,5,6,7,8)

(Στις περιπτώσεις κολυμβητικών δεξαμενών υπολογίζεται πρόστιμο 80€/τμ, εκτός και αν εμπίπτει στο 9.α)

Συντελεστές τετραγωνιδίων

1.α= 1.0 1.β=3.0

2.α= 1.0 2.β=2.0

3.α= 0.5 3.β=1.0

4.α= 1.0 4.β=1.5

5.α= 1.2 5.β=1.5

6.α= 1.2 6.β=1.5

7.α= 1.2 7.β=1.5

8.α= 1.5 8.β=2.0

9.α=0.5

10.α=1.5 10.β=1.0