ΧΑΛΚΙΔΑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Τηλ.   210 - 777.60.50

φθηνα ενεργειακα πιστοποιητικα στην χαλκιδα χαλκιδας

φθηνο ενεργειακο πιστοποιητικο χαλκιδα χαλκιδας

ενεργειακα πιστοποιητικα χαλκιδα χαλκιδας

ενεργειακο πιστοποιητικο χαλκιδα χαλκιδας

πιστοποιητικα ενεργειακης αποδοσης χαλκιδα χαλκιδας

Πιστοποιητικο ενεργειακης αποδοσης χαλκιδα χαλκιδας

πιστοποιητικα ενοικιασης χαλκιδα χαλκιδας

πιστοποιητικο ενοικιασης χαλκιδα χαλκιδας

πεα χαλκιδα χαλκιδας

αυθημερον ενεργειακο πιστοποιητικο χαλκιδα χαλκιδας

αυθημερον ενεργειακα πιστοποιητικα χαλκιδα χαλκιδας

πιστοποιητικα πωλησης χαλκιδα χαλκιδας

πιστοποιητικα μεταβιβασης χαλκιδα χαλκιδας

αυθημερον πεα χαλκιδα χαλκιδας

ενεργειακο πιστοποιητικο πωλησης χαλκιδα χαλκιδας

ενεργειακα πιστοποιητικα πωλησης χαλκιδα χαλκιδας

ενεργειακο πιστοποιητικα χαμηλου κόστους χαλκιδα χαλκιδας

ενεργειακα πιστοποιητικα χαμηλου κοστους χαλκιδα χαλκιδαςαυθημερόν πεα χαλκίδα χαλκίδας

φθηνά ενεργειακά πιστοποιητικά χαλκίδα χαλκίδας

Φθηνό ενεργειακό πιστοποιητικό χαλκίδα χαλκίδας

ενεργειακά πιστοποιητικά χαλκίδα χαλκίδας

ενεργειακό πιστοποιητικό χαλκίδα χαλκίδας

πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης χαλκίδα χαλκίδας

πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης χαλκίδα χαλκίδας

π.ε.α χαλκίδα χαλκίδας

πιστοποιητικά ενοικίασης χαλκίδα χαλκίδας

πιστοποιητικό ενοικίασης χαλκίδα χαλκίδας

αυθημερόν ενεργειακό πιστοποιητικό χαλκίδα χαλκίδας

αυθημερόν ενεργειακά πιστοποιητικά χαλκίδα χαλκίδας

ενεργειακά πιστοποιητικά πώλησης χαλκίδα χαλκίδας

ενεργειακό πιστοποιητικό πώλησης χαλκίδα χαλκίδας

ενεργειακά πιστοποιητικά χαμηλού κόστους χαλκίδα χαλκίδας

ενεργειακό πιστοποιητικό χαμηλού κόστους χαλκίδα χαλκίδαςΦΘΗΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΦΘΗΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΧΑΛΚΙΔΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΠΕΑ ΧΑΛΚΙΔΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΠΕΑ ΧΑΛΚΙΔΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΧΑΛΚΙΔΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΧΑΛΚΙΔΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΧΑΛΚΙΔΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ


energeiako pistopoihtiko xalkida xalkidas

pistopoihtiko energeiakhs apodosis xalkida xalkidas

pistopoihtiko enoikiashs xalkida xalkidas


ENERGEIAKO PISTOPOIHTIKO XALKIDA XALKIDAS

PISTOPOIHTIKO ENERGEIAKHS APODOSHS XALKIDA XALKIDAS

PISTOPOIHTIKO ENOIKIASHS XALKIDA XALKIDAS

PISTOPOIHTIKO METABIBASHS XALKIDA XALKIDAS


Ενεργειακος επιθεωρητης χαλκιδα χαλκιδας

Ενεργειακοι επιθεωρητες χαλκιδα χαλκιδας

Ενεργειακός επιθεωρητής χαλκίδα χαλκίδας

Ενεργειακοί επιθεωρητές χαλκίδα χαλκίδας

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Energeiakos epithewrhths xalkida xalkidas

Energeiakoi epithewrhtes xalkida xalkidas

ENERGEIAKOS EPITHEWRHTHS XALKIDA XALKIDAS

ENERGEIAKOI EPITHEWRHTES XALKIDA XALKIDAS


Ενεργειακή Επιθεώρηση – Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Ν.3661/2008)

Γενικά:

Βάσει Νόμου 3661/2008 «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις» η έκδοση του «Πιστοποιητικου Ενεργειακής Απόδοσης» (ΠΕΑ) είναι Υποχρεωτική για Πωλήσεις και Νέες Μισθώσεις Ακινήτων από Ιανουάριο 2012.
Η ενεργειακή επιθεώρηση και έκδοση του ΠΕΑ γίνεται από Διπλωματούχο Μηχανικό - Ενεργειακό Επιθεωρητή, εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και αποσκοπεί:

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ισχύει για δέκα (10) χρόνια και εκδίδεται υποχρεωτικά για:

Πόσο Κοστίζει;

Το κόστος Ενεργειακής Επιθεώρησης και Έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (όσο αυτό καθορίζεται ακόμα από τον Νόμο) ανέρχεται σε:
Για τμήμα κτιρίου (διαμέρισμα) η αμοιβή καθορίζεται σε 2,00 €/τ.μ. επιφανείας και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 150 € + Φ.Π.Α.
Η χρέωση του γραφείου μας είναι η Χαμηλότερη χρέωση της Αγοράς!
Ειδική Έκπτωση σε περίπτωση ανάθεσης Τακτοποίησης Ημιυπαιθρίων κλπ Χώρων και έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης

  

ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΩΡΑ 210 777.60.50

Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης

ΒΗΜΑ 1ο


ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

TI ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ (ΣΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ) ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Α ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΙΝ ΤΟ 1985

1. Στέλεχος Οικοδομικής Αδείας ( για κτήρια πριν το 1983 είναι προαιρετικό)

2. Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί

3. Τοπογραφικό

4. Μελέτη Θερμομόνωσης (για κτίρια κατασκευής μετά το '80 / εαν υπάρχει χρειάζονται οι 10 πρώτες σελίδες του εντύπου)

5. Ένας λογαριασμός ΔΕΗ

6. Αριθμός κτηματολογίου

7. Φύλλο συντήρησης λέβητα εάν υπάρχει

8. Στοιχεία ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, Διεύθυνση , ΔΟΥ, Τηλέφωνο)

9. Το Συμβόλαιο του ακινήτου

Β ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1985

1. Άδεια Οικοδομής

2. Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί

3. Τοπογραφικό Διάγραμμα

4. Μελέτη Θερμομόνωσης (χρειάζονται οι 10 πρώτες σελίδες του εντύπου)

5. Πίνακας Κατανομής Δαπανών

6. Ένας λογαριασμός ΔΕΗ

7. Αριθμός Κτηματολογίου

8. Φύλλο συντήρησης λέβητα εάν υπάρχει

9. Στοιχεία ιδιοκτήτη (Επώνυμο, Όνομα, Ιδιότητα, Α.Φ.Μ., Τηλέφωνο).

10. Το συμβόλαιο του ακινήτου.

11. Στην περίπτωση ύπαρξης ημιυπαιθρίου χώρου θα χρειασθεί αντίγραφο της αίτησης στην αρμόδια πολεοδομία για τη ρύθμιση του χώρου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ:

α. Δεν αποτελεί υποχρέωση του Ενεργειακού Επιθεωρητή η ακριβής αποτύπωση του προς επιθεώρηση κτιρίου.

β. Σε περίπτωση που η αρχιτεκτονική μελέτη δεν υφίσταται π.χ. λόγω απώλειάς της ή στα αρχιτεκτονικά σχέδια δεν αποτυπώνεται η πραγματική μορφή του κτιρίου, ο υπεύθυνος του κτιρίου (ιδιοκτήτης/διαχειριστής) θα πρέπει να αναθέσει την αποτύπωση των τεχνικών χαρακτηριστικών του κτιρίου (π.χ. αρχιτεκτονικά και Η/Μ σχέδια) σε αρμόδιο μηχανικό, όπως ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία. Η αμοιβή για την αποτύπωση του κτιρίου επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή και δεν περιλαμβάνεται στην αμοιβή του επιθεωρητή για την ενεργειακή επιθεώρηση και πιστοποίηση του κτιρίου.

Ο επιθεωρητής, εφόσον το επιθυμεί και κατόπιν συμφωνίας με τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή του κτιρίου, δύναται να κάνει ο ίδιος αποτύπωση των κτιριακών εγκαταστάσεων που απαιτείται για την ενεργειακή επιθεώρηση, με την καθορισμένη από τη νομοθεσία σχετική αμοιβή.

γ. Κατά τη διεξαγωγή της ενεργειακής επιθεώρησης ενός κτιρίου, παρέχεται στον επιθεωρητή η δυνατότητα πρόσβασης σε όλους τους εσωτερικούς χώρους.

δ. Η ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου διεξάγεται αποκλειστικά από Επιθεωρητή εγγεγραμμένο στο Μητρώο των Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων, το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά στην Ε.Υ.Επ.Εν.

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ, ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

1. Ο σκοπός και η διαδικασία διενέργειας της ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου.

2. Οι υποχρεώσεις του Ενεργειακού Επιθεωρητή κατά την επιθεώρηση, όπως η καταγραφή των απαραίτητων στοιχείων για τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση της επιθεώρησης, η έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης και η διατύπωση υποδείξεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

3. Οι υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη/διαχειριστή για την παροχή στοιχείων και δεδομένων του κτιρίου που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της ενεργειακής επιθεώρησης, όπως γενικές πληροφορίες για τη χρήση, λειτουργία και κατασκευή του κτιρίου, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, αρχιτεκτονικά και ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια του κτιρίου, αρχιτεκτονικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, μελέτη θερμομόνωσης, φύλλα συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων.

4. Η διαδικασία και η διάρκεια εκπόνησης της ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου.

5. Η αμοιβή του Ενεργειακού Επιθεωρητή.

6. Η εξασφάλιση προστασίας (περιλαμβανομένου του απορρήτου) των δεδομένων του κτιρίου.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ισχύει για 10 χρόνια


ΒΗΜΑ 2ο

Βγάλτε αντίγραφα τα δικαιολογητικά.


ΒΗΜΑ 3ο

Με ένα τηλέφωνο στο 210 7776050 ή 6937875444 κανονίστε το ραντεβού με τον ενεργειακό επιθεωρητή.


ΒΗΜΑ 4ο

Το πολύ δύο μέρες μετά την επιθεώρηση έχετε το ενεργειακό πιστοποιητικό

ΠΟΛΥ ΦΘΗΝΑ ΚΑΙ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΔΗΛΕΣΙ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ Λ.ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ - ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΣΤΥΡΑ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ (ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ)


βεβαιωσεις Ν.3014/2011 Ν.3030/2011
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΡΑ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟ-ΛΕΒ/Σ-ΚΛΙΜ/ΣΜΟΣ
ΑΔΕΙΕΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΓΣΑ 87