ΒΥΡΩΝΑΣ

Τηλ.   210 - 777.60.50φθηνα ενεργειακα πιστοποιητικα στον στο βυρωνα Βυρωνα βυρωνας Βυρωνας

φθηνο ενεργειακο πιστοποιητικο στον στο βυρωνα Βυρωνα βυρωνας Βυρωνας

ενεργειακα πιστοποιητικα στον στο βυρωνα Βυρωνα βυρωνας Βυρωνας

ενεργειακο πιστοποιητικο στον στο βυρωνα Βυρωνα βυρωνας Βυρωνας

πιστοποιητικα ενεργειακης αποδοσης στον στο βυρωνα Βυρωνα βυρωνας Βυρωνας

πιστοποιητικο ενεργειακης αποδοσης στον στο βυρωνα Βυρωνα βυρωνας Βυρωνας

πιστοποιητικα ενοικιασης στον στο βυρωνα Βυρωνα βυρωνας Βυρωνας

πιστοποιητικο ενοικιασης στον στο βυρωνα Βυρωνα βυρωνας Βυρωνας

πεα στον στο βυρωνα Βυρωνα βυρωνας Βυρωνας

αυθημερον ενεργειακο πιστοποιητικο στον στο βυρωνα Βυρωνα βυρωνας Βυρωνας

αυθημερον ενεργειακα πιστοποιητικα στον στο βυρωνα Βυρωνα βυρωνας Βυρωνας

πιστοποιητικα πωλησης στον στο βυρωνα Βυρωνα βυρωνας Βυρωνας

αυθημερον πεα στον στο βυρωνα Βυρωνα βυρωνας Βυρωνας

ενεργειακο πιστοποιητικο πωλησης στον στο βυρωνα Βυρωνα βυρωνας Βυρωνας

ενεργειακα πιστοποιητικα πωλησης στον στο βυρωνα Βυρωνα βυρωνας Βυρωνας

ενεργειακο πιστοποιητικα χαμηλου κόστους στον στο βυρωνα Βυρωνα βυρωνας Βυρωνας

ενεργειακα πιστοποιητικα χαμηλου κοστους στον στο βυρωνα Βυρωνα βυρωνας Βυρωνας

αυθημερόν πεα στον στο βύρωνα Βύρωνα βύρωνας Βύρωνας

φθηνά ενεργειακά πιστοποιητικά στα στον στο βύρωνα Βύρωνα βύρωνας Βύρωνας

Φθηνό ενεργειακό πιστοποιητικό στον στο βύρωνα Βύρωνα βύρωνας Βύρωνας

ενεργειακά πιστοποιητικά στον στο βύρωνα Βύρωνα βύρωνας Βύρωνας

ενεργειακό πιστοποιητικό στον στο βύρωνα Βύρωνα βύρωνας Βύρωνας

πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης στον στο βύρωνα Βύρωνα βύρωνας Βύρωνας

πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης στον στο βύρωνα Βύρωνα βύρωνας Βύρωνας

π.ε.α στον στο βύρωνα Βύρωνα βύρωνας Βύρωνας

πιστοποιητικά ενοικίασης στον στο βύρωνα Βύρωνα βύρωνας Βύρωνας

πιστοποιητικό ενοικίασης στον στο βύρωνα Βύρωνα βύρωνας Βύρωνας

αυθημερόν ενεργειακό πιστοποιητικό στον στο βύρωνα Βύρωνα βύρωνας Βύρωνας

αυθημερόν ενεργειακά πιστοποιητικά στον στο βύρωνα Βύρωνα βύρωνας Βύρωνας

ενεργειακά πιστοποιητικά πώλησης στον στο βύρωνα Βύρωνα βύρωνας Βύρωνας

ενεργειακό πιστοποιητικό πώλησης στον στο βύρωνα Βύρωνα βύρωνας Βύρωνας

ενεργειακά πιστοποιητικά χαμηλού κόστους στον στο βύρωνα Βύρωνα βύρωνας Βύρωνας

ενεργειακό πιστοποιητικό χαμηλού κόστους στον στο βύρωνα Βύρωνα βύρωνας Βύρωνας

ΦΘΗΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΣΤΟ ΒΥΡΩΝΑ ΒΥΡΩΝΑΣ

ΦΘΗΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΒΥΡΩΝΑ ΒΥΡΩΝΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΒΥΡΩΝΑ ΒΥΡΩΝΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΒΥΡΩΝΑ ΒΥΡΩΝΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΒΥΡΩΝΑ ΒΥΡΩΝΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΒΥΡΩΝΑ ΒΥΡΩΝΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΒΥΡΩΝΑ ΒΥΡΩΝΑΣ

ΠΕΑ ΒΥΡΩΝΑ ΒΥΡΩΝΑΣ

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΠΕΑ ΒΥΡΩΝΑ ΒΥΡΩΝΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΒΥΡΩΝΑ ΒΥΡΩΝΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΒΥΡΩΝΑ ΒΥΡΩΝΑΣ

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΒΥΡΩΝΑ ΒΥΡΩΝΑΣ

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΒΥΡΩΝΑ ΒΥΡΩΝΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΒΥΡΩΝΑ ΒΥΡΩΝΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ  ΒΥΡΩΝΑ ΒΥΡΩΝΑΣ

energeiako pistopoihtiko byrvna Byrovnaw

pistopoihtiko energeiakhs apodoshs byrvna Byrovnaw

pistopoihtiko enoikiashs byrvna Byrovnaw

ENERGEIAKO PISTOPOIHTIKO BYRVNA BYRVNAW

PISTOPOIHTIKO ENERGEIAKHS APODOSHS BYRVNA BYRVNAW

PISTOPOIHTIKO ENOIKIASHS BYRVNA BYRVNAW


Ενεργειακος επιθεωρητης στο βυρωνα Βυρωνα βυρωνας Βυρωνας

Ενεργειακοι επιθεωρητες στο βυρωνα Βυρωνα βυρωνας Βυρωνας

Ενεργειακός επιθεωρητής στον στο βύρωνα Βύρωνα βύρωνας Βύρωνας

Ενεργειακοί επιθεωρητές στον στο βύρωνα Βύρωνα βύρωνας Βύρωνας

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΒΥΡΩΝΑ ΒΥΡΩΝΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΒΥΡΩΝΑ ΒΥΡΩΝΑΣ

Energeiakos epithewrhths byrvna Byrovnaw

Energeiakoi epithewrhtes byrvna Byrovnaw

ENERGEIAKOS EPITHEWRHTHS BYRVNA BYRVNAW

ENERGEIAKOI EPITHEWRHTES BYRVNA BYRVNAWΕνεργειακή Επιθεώρηση – Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Ν.3661/2008)

Γενικά:

Βάσει Νόμου 3661/2008 «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις» η έκδοση του «Πιστοποιητικου Ενεργειακής Απόδοσης» (ΠΕΑ) είναι Υποχρεωτική για Πωλήσεις και Νέες Μισθώσεις Ακινήτων από Ιανουάριο 2012.
Η ενεργειακή επιθεώρηση και έκδοση του ΠΕΑ γίνεται από Διπλωματούχο Μηχανικό - Ενεργειακό Επιθεωρητή, εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και αποσκοπεί:

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ισχύει για δέκα (10) χρόνια και εκδίδεται υποχρεωτικά για:

Πόσο Κοστίζει;

Το κόστος Ενεργειακής Επιθεώρησης και Έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (όσο αυτό καθορίζεται ακόμα από τον Νόμο) ανέρχεται σε:
Για τμήμα κτιρίου (διαμέρισμα) η αμοιβή καθορίζεται σε 2,00 €/τ.μ. επιφανείας και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 150 € + Φ.Π.Α.
Η χρέωση του γραφείου μας είναι η Χαμηλότερη χρέωση της Αγοράς!
Ειδική Έκπτωση σε περίπτωση ανάθεσης Τακτοποίησης Ημιυπαιθρίων κλπ Χώρων και έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης

  

ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΩΡΑ 210 777.60.50

Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης

ΒΗΜΑ 1ο


ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

TI ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ (ΣΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ) ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Α ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΙΝ ΤΟ 1985

1. Στέλεχος Οικοδομικής Αδείας ( για κτήρια πριν το 1983 είναι προαιρετικό)

2. Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί

3. Τοπογραφικό

4. Μελέτη Θερμομόνωσης (για κτίρια κατασκευής μετά το '80 / εαν υπάρχει χρειάζονται οι 10 πρώτες σελίδες του εντύπου)

5. Ένας λογαριασμός ΔΕΗ

6. Αριθμός κτηματολογίου

7. Φύλλο συντήρησης λέβητα εάν υπάρχει

8. Στοιχεία ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, Διεύθυνση , ΔΟΥ, Τηλέφωνο)

9. Το Συμβόλαιο του ακινήτου

Β ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1985

1. Άδεια Οικοδομής

2. Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί

3. Τοπογραφικό Διάγραμμα

4. Μελέτη Θερμομόνωσης (χρειάζονται οι 10 πρώτες σελίδες του εντύπου)

5. Πίνακας Κατανομής Δαπανών

6. Ένας λογαριασμός ΔΕΗ

7. Αριθμός Κτηματολογίου

8. Φύλλο συντήρησης λέβητα εάν υπάρχει

9. Στοιχεία ιδιοκτήτη (Επώνυμο, Όνομα, Ιδιότητα, Α.Φ.Μ., Τηλέφωνο).

10. Το συμβόλαιο του ακινήτου.

11. Στην περίπτωση ύπαρξης ημιυπαιθρίου χώρου θα χρειασθεί αντίγραφο της αίτησης στην αρμόδια πολεοδομία για τη ρύθμιση του χώρου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ:

α. Δεν αποτελεί υποχρέωση του Ενεργειακού Επιθεωρητή η ακριβής αποτύπωση του προς επιθεώρηση κτιρίου.

β. Σε περίπτωση που η αρχιτεκτονική μελέτη δεν υφίσταται π.χ. λόγω απώλειάς της ή στα αρχιτεκτονικά σχέδια δεν αποτυπώνεται η πραγματική μορφή του κτιρίου, ο υπεύθυνος του κτιρίου (ιδιοκτήτης/διαχειριστής) θα πρέπει να αναθέσει την αποτύπωση των τεχνικών χαρακτηριστικών του κτιρίου (π.χ. αρχιτεκτονικά και Η/Μ σχέδια) σε αρμόδιο μηχανικό, όπως ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία. Η αμοιβή για την αποτύπωση του κτιρίου επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή και δεν περιλαμβάνεται στην αμοιβή του επιθεωρητή για την ενεργειακή επιθεώρηση και πιστοποίηση του κτιρίου.

Ο επιθεωρητής, εφόσον το επιθυμεί και κατόπιν συμφωνίας με τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή του κτιρίου, δύναται να κάνει ο ίδιος αποτύπωση των κτιριακών εγκαταστάσεων που απαιτείται για την ενεργειακή επιθεώρηση, με την καθορισμένη από τη νομοθεσία σχετική αμοιβή.

γ. Κατά τη διεξαγωγή της ενεργειακής επιθεώρησης ενός κτιρίου, παρέχεται στον επιθεωρητή η δυνατότητα πρόσβασης σε όλους τους εσωτερικούς χώρους.

δ. Η ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου διεξάγεται αποκλειστικά από Επιθεωρητή εγγεγραμμένο στο Μητρώο των Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων, το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά στην Ε.Υ.Επ.Εν.

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ, ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

1. Ο σκοπός και η διαδικασία διενέργειας της ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου.

2. Οι υποχρεώσεις του Ενεργειακού Επιθεωρητή κατά την επιθεώρηση, όπως η καταγραφή των απαραίτητων στοιχείων για τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση της επιθεώρησης, η έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης και η διατύπωση υποδείξεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

3. Οι υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη/διαχειριστή για την παροχή στοιχείων και δεδομένων του κτιρίου που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της ενεργειακής επιθεώρησης, όπως γενικές πληροφορίες για τη χρήση, λειτουργία και κατασκευή του κτιρίου, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, αρχιτεκτονικά και ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια του κτιρίου, αρχιτεκτονικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, μελέτη θερμομόνωσης, φύλλα συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων.

4. Η διαδικασία και η διάρκεια εκπόνησης της ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου.

5. Η αμοιβή του Ενεργειακού Επιθεωρητή.

6. Η εξασφάλιση προστασίας (περιλαμβανομένου του απορρήτου) των δεδομένων του κτιρίου.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ισχύει για 10 χρόνια


ΒΗΜΑ 2ο

Βγάλτε αντίγραφα τα δικαιολογητικά.


ΒΗΜΑ 3ο

Με ένα τηλέφωνο στο 210 7776050 ή 6937875444 κανονίστε το ραντεβού με τον ενεργειακό επιθεωρητή.


ΒΗΜΑ 4ο

Το πολύ δύο μέρες μετά την επιθεώρηση έχετε το ενεργειακό πιστοποιητικό

ΠΟΛΥ ΦΘΗΝΑ ΚΑΙ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΔΗΛΕΣΙ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ Λ.ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ - ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΣΤΥΡΑ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ (ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ)


βεβαιωσεις Ν.3014/2011 Ν.3030/2011
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΡΑ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟ-ΛΕΒ/Σ-ΚΛΙΜ/ΣΜΟΣ
ΑΔΕΙΕΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΓΣΑ 87