ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

Τηλ.   210 - 777.60.50φθφθηνα ενεργειακα πιστοποιητικα στα βριλησσια βριλησια Βριλησσια Βριλησια βριλησσιων Βριλησσιων βριλησιων βριλησσιων

φθηνο ενεργειακο πιστοποιητικο βριλησσια βριλησια Βριλησσια Βριλησια βριλησσιων Βριλησσιων βριλησιων βριλησσιων

ενεργειακα πιστοποιητικα βριλησσια βριλησια Βριλησσια Βριλησια βριλησσιων Βριλησσιων βριλησιων βριλησσιων

ενεργειακο πιστοποιητικο βριλησσια βριλησια Βριλησσια Βριλησια βριλησσιων Βριλησσιων βριλησιων βριλησσιων

πιστοποιητικα ενεργειακης αποδοσης βριλησσια βριλησια Βριλησσια Βριλησια βριλησσιων Βριλησσιων βριλησιων βριλησσιων

Πιστοποιητικο ενεργειακης αποδοσης βριλησσια βριλησια Βριλησσια Βριλησια βριλησσιων Βριλησσιων βριλησιων βριλησσιων

πιστοποιητικα ενοικιασης βριλησσια βριλησια Βριλησσια Βριλησια βριλησσιων Βριλησσιων βριλησιων βριλησσιων

πιστοποιητικο ενοικιασης βριλησσια βριλησια Βριλησσια Βριλησια βριλησσιων Βριλησσιων βριλησιων βριλησσιων

πεα βριλησσια βριλησια Βριλησσια Βριλησια βριλησσιων Βριλησσιων βριλησιων βριλησσιων

αυθημερον ενεργειακο πιστοποιητικο βριλησσια βριλησια Βριλησσια Βριλησια βριλησσιων Βριλησσιων βριλησιων βριλησσιων

αυθημερον ενεργειακα πιστοποιητικα βριλησσια βριλησια Βριλησσια Βριλησια βριλησσιων Βριλησσιων βριλησιων βριλησσιων

πιστοποιητικα πωλησης βριλησσια βριλησια Βριλησσια Βριλησια βριλησσιων Βριλησσιων βριλησιων βριλησσιων

αυθημερον πεα βριλησσια βριλησια Βριλησσια Βριλησια βριλησσιων Βριλησσιων βριλησιων βριλησσιων

ενεργειακο πιστοποιητικο πωλησης βριλησσια βριλησια Βριλησσια Βριλησια βριλησσιων Βριλησσιων βριλησιων βριλησσιων

ενεργειακα πιστοποιητικα πωλησης βριλησσια βριλησια Βριλησσια Βριλησια βριλησσιων Βριλησσιων βριλησιων βριλησσιων

ενεργειακο πιστοποιητικα χαμηλου κόστους βριλησσια βριλησια Βριλησσια Βριλησια βριλησσιων Βριλησσιων βριλησιων βριλησσιων

ενεργειακα πιστοποιητικα χαμηλου κοστους βριλησσια βριλησια Βριλησσια Βριλησια βριλησσιων Βριλησσιων βριλησιων βριλησσιων

αυθημερόν πεα βριλήσσια βριλήσια Βριλήσσια Βριλήσια Βριλησσίων Βριλησίων

φθηνά ενεργειακά πιστοποιητικά στα βριλήσσια βριλήσια Βριλήσσια Βριλήσια Βριλησσίων Βριλησίων

Φθηνό ενεργειακό πιστοποιητικό βριλήσσια βριλήσια Βριλήσσια Βριλήσια Βριλησσίων Βριλησίων

ενεργειακά πιστοποιητικά βριλήσσια βριλήσια Βριλήσσια Βριλήσια Βριλησσίων Βριλησίων

ενεργειακό πιστοποιητικό βριλήσσια βριλήσια Βριλήσσια Βριλήσια Βριλησσίων Βριλησίων

πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης βριλήσσια βριλήσια Βριλήσσια Βριλήσια Βριλησσίων Βριλησίων

πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης βριλήσσια βριλήσια Βριλήσσια Βριλήσια Βριλησσίων Βριλησίων

π.ε.α βριλήσσια βριλήσια Βριλήσσια Βριλήσια Βριλησσίων Βριλησίων

πιστοποιητικά ενοικίασης βριλήσσια βριλήσια Βριλήσσια Βριλήσια Βριλησσίων Βριλησίων

πιστοποιητικό ενοικίασης βριλήσσια βριλήσια Βριλήσσια Βριλήσια Βριλησσίων Βριλησίων

αυθημερόν ενεργειακό πιστοποιητικό βριλήσσια βριλήσια Βριλήσσια Βριλήσια Βριλησσίων Βριλησίων

αυθημερόν ενεργειακά πιστοποιητικά βριλήσσια βριλήσια Βριλήσσια Βριλήσια Βριλησσίων Βριλησίων

ενεργειακά πιστοποιητικά πώλησης βριλήσσια βριλήσια Βριλήσσια Βριλήσια Βριλησσίων Βριλησίων

ενεργειακό πιστοποιητικό πώλησης βριλήσσια βριλήσια Βριλήσσια Βριλήσια Βριλησσίων Βριλησίων

ενεργειακά πιστοποιητικά χαμηλού κόστους βριλήσσια βριλήσια Βριλήσσια Βριλήσια Βριλησσίων Βριλησίων

ενεργειακό πιστοποιητικό χαμηλού κόστους βριλήσσια βριλήσια Βριλήσσια Βριλήσια Βριλησσίων Βριλησίων

ΦΘΗΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΒΡΙΛΗΣΙΑ ΒΡΙΛΗΣΙΩΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΦΘΗΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΒΡΙΛΗΣΙΑ ΒΡΙΛΗΣΙΩΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΒΡΙΛΗΣΙΑ ΒΡΙΛΗΣΙΩΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΒΡΙΛΗΣΙΑ ΒΡΙΛΗΣΙΩΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΒΡΙΛΗΣΙΑ ΒΡΙΛΗΣΙΩΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΒΡΙΛΗΣΙΑ ΒΡΙΛΗΣΙΩΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΒΡΙΛΗΣΙΑ ΒΡΙΛΗΣΙΩΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΠΕΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΒΡΙΛΗΣΙΑ ΒΡΙΛΗΣΙΩΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΠΕΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΒΡΙΛΗΣΙΑ ΒΡΙΛΗΣΙΩΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΒΡΙΛΗΣΙΑ ΒΡΙΛΗΣΙΩΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΒΡΙΛΗΣΙΑ ΒΡΙΛΗΣΙΩΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΒΡΙΛΗΣΙΑ ΒΡΙΛΗΣΙΩΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΒΡΙΛΗΣΙΑ ΒΡΙΛΗΣΙΩΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΒΡΙΛΗΣΙΑ ΒΡΙΛΗΣΙΩΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ  ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΒΡΙΛΗΣΙΑ ΒΡΙΛΗΣΙΩΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

energeiako pistopoihtiko brilhssia brilhsia Brilhsia Brilhssia brilhssivn Brilhssivn brilhsivn Brilhssivn

pistopoihtiko energeiakhs apodoshs brilhssia brilhsia Brilhsia Brilhssia brilhsivn Brilhssivn

pistopoihtiko enoikiashs brilhssia brilhsia Brilhsia Brilhssia brilhsivn Brilhssivn

ENERGEIAKO PISTOPOIHTIKO BRILHSSIA BRILHSIA BRILHSSIVN BRILHSIVN

PISTOPOIHTIKO ENERGEIAKHS APODOSHS BRILHSSIA BRILHSIA BRILHSSIVN BRILHSIVN

PISTOPOIHTIKO ENOIKIASHS BRILHSSIA BRILHSIA BRILHSSIVN BRILHSIVNΕνεργειακος επιθεωρητης βριλησσια βριλησια Βριλησσια Βριλησια βριλησσιων Βριλησσιων βριλησιων βριλησσιων

Ενεργειακοι επιθεωρητες βριλησσια βριλησια Βριλησσια Βριλησια βριλησσιων Βριλησσιων βριλησιων βριλησσιων

Ενεργειακός επιθεωρητής βριλήσσια βριλήσια Βριλήσσια Βριλήσια Βριλησσίων Βριλησίων

Ενεργειακοί επιθεωρητές βριλήσσια βριλήσια Βριλήσσια Βριλήσια Βριλησσίων Βριλησίων

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΒΡΙΛΗΣΙΑ ΒΡΙΛΗΣΙΩΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΒΡΙΛΗΣΙΑ ΒΡΙΛΗΣΙΩΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

Energeiakos epithewrhths brilhssia brilhsia Brilhsia Brilhssia brilhsivn Brilhssivn

Energeiakoi epithewrhtes brilhssia brilhsia Brilhsia Brilhssia brilhsivn Brilhssivn

ENERGEIAKOS EPITHEWRHTHS BRILHSSIA BRILHSIA BRILHSSIVN BRILHSIVN

ENERGEIAKOI EPITHEWRHTES BRILHSSIA BRILHSIA BRILHSSIVN BRILHSIVN
Ενεργειακή Επιθεώρηση – Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Ν.3661/2008)

Γενικά:

Βάσει Νόμου 3661/2008 «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις» η έκδοση του «Πιστοποιητικου Ενεργειακής Απόδοσης» (ΠΕΑ) είναι Υποχρεωτική για Πωλήσεις και Νέες Μισθώσεις Ακινήτων από Ιανουάριο 2012.
Η ενεργειακή επιθεώρηση και έκδοση του ΠΕΑ γίνεται από Διπλωματούχο Μηχανικό - Ενεργειακό Επιθεωρητή, εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και αποσκοπεί:

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ισχύει για δέκα (10) χρόνια και εκδίδεται υποχρεωτικά για:

Πόσο Κοστίζει;

Το κόστος Ενεργειακής Επιθεώρησης και Έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (όσο αυτό καθορίζεται ακόμα από τον Νόμο) ανέρχεται σε:
Για τμήμα κτιρίου (διαμέρισμα) η αμοιβή καθορίζεται σε 2,00 €/τ.μ. επιφανείας και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 150 € + Φ.Π.Α.
Η χρέωση του γραφείου μας είναι η Χαμηλότερη χρέωση της Αγοράς!
Ειδική Έκπτωση σε περίπτωση ανάθεσης Τακτοποίησης Ημιυπαιθρίων κλπ Χώρων και έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης

  

ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΩΡΑ 210 777.60.50

Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης

ΒΗΜΑ 1ο


ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

TI ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ (ΣΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ) ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Α ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΙΝ ΤΟ 1985

1. Στέλεχος Οικοδομικής Αδείας ( για κτήρια πριν το 1983 είναι προαιρετικό)

2. Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί

3. Τοπογραφικό

4. Μελέτη Θερμομόνωσης (για κτίρια κατασκευής μετά το '80 / εαν υπάρχει χρειάζονται οι 10 πρώτες σελίδες του εντύπου)

5. Ένας λογαριασμός ΔΕΗ

6. Αριθμός κτηματολογίου

7. Φύλλο συντήρησης λέβητα εάν υπάρχει

8. Στοιχεία ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, Διεύθυνση , ΔΟΥ, Τηλέφωνο)

9. Το Συμβόλαιο του ακινήτου

Β ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1985

1. Άδεια Οικοδομής

2. Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί

3. Τοπογραφικό Διάγραμμα

4. Μελέτη Θερμομόνωσης (χρειάζονται οι 10 πρώτες σελίδες του εντύπου)

5. Πίνακας Κατανομής Δαπανών

6. Ένας λογαριασμός ΔΕΗ

7. Αριθμός Κτηματολογίου

8. Φύλλο συντήρησης λέβητα εάν υπάρχει

9. Στοιχεία ιδιοκτήτη (Επώνυμο, Όνομα, Ιδιότητα, Α.Φ.Μ., Τηλέφωνο).

10. Το συμβόλαιο του ακινήτου.

11. Στην περίπτωση ύπαρξης ημιυπαιθρίου χώρου θα χρειασθεί αντίγραφο της αίτησης στην αρμόδια πολεοδομία για τη ρύθμιση του χώρου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ:

α. Δεν αποτελεί υποχρέωση του Ενεργειακού Επιθεωρητή η ακριβής αποτύπωση του προς επιθεώρηση κτιρίου.

β. Σε περίπτωση που η αρχιτεκτονική μελέτη δεν υφίσταται π.χ. λόγω απώλειάς της ή στα αρχιτεκτονικά σχέδια δεν αποτυπώνεται η πραγματική μορφή του κτιρίου, ο υπεύθυνος του κτιρίου (ιδιοκτήτης/διαχειριστής) θα πρέπει να αναθέσει την αποτύπωση των τεχνικών χαρακτηριστικών του κτιρίου (π.χ. αρχιτεκτονικά και Η/Μ σχέδια) σε αρμόδιο μηχανικό, όπως ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία. Η αμοιβή για την αποτύπωση του κτιρίου επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή και δεν περιλαμβάνεται στην αμοιβή του επιθεωρητή για την ενεργειακή επιθεώρηση και πιστοποίηση του κτιρίου.

Ο επιθεωρητής, εφόσον το επιθυμεί και κατόπιν συμφωνίας με τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή του κτιρίου, δύναται να κάνει ο ίδιος αποτύπωση των κτιριακών εγκαταστάσεων που απαιτείται για την ενεργειακή επιθεώρηση, με την καθορισμένη από τη νομοθεσία σχετική αμοιβή.

γ. Κατά τη διεξαγωγή της ενεργειακής επιθεώρησης ενός κτιρίου, παρέχεται στον επιθεωρητή η δυνατότητα πρόσβασης σε όλους τους εσωτερικούς χώρους.

δ. Η ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου διεξάγεται αποκλειστικά από Επιθεωρητή εγγεγραμμένο στο Μητρώο των Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων, το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά στην Ε.Υ.Επ.Εν.

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ, ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

1. Ο σκοπός και η διαδικασία διενέργειας της ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου.

2. Οι υποχρεώσεις του Ενεργειακού Επιθεωρητή κατά την επιθεώρηση, όπως η καταγραφή των απαραίτητων στοιχείων για τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση της επιθεώρησης, η έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης και η διατύπωση υποδείξεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

3. Οι υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη/διαχειριστή για την παροχή στοιχείων και δεδομένων του κτιρίου που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της ενεργειακής επιθεώρησης, όπως γενικές πληροφορίες για τη χρήση, λειτουργία και κατασκευή του κτιρίου, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, αρχιτεκτονικά και ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια του κτιρίου, αρχιτεκτονικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, μελέτη θερμομόνωσης, φύλλα συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων.

4. Η διαδικασία και η διάρκεια εκπόνησης της ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου.

5. Η αμοιβή του Ενεργειακού Επιθεωρητή.

6. Η εξασφάλιση προστασίας (περιλαμβανομένου του απορρήτου) των δεδομένων του κτιρίου.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ισχύει για 10 χρόνια


ΒΗΜΑ 2ο

Βγάλτε αντίγραφα τα δικαιολογητικά.


ΒΗΜΑ 3ο

Με ένα τηλέφωνο στο 210 7776050 ή 6937875444 κανονίστε το ραντεβού με τον ενεργειακό επιθεωρητή.


ΒΗΜΑ 4ο

Το πολύ δύο μέρες μετά την επιθεώρηση έχετε το ενεργειακό πιστοποιητικό

ΠΟΛΥ ΦΘΗΝΑ ΚΑΙ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΔΗΛΕΣΙ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ Λ.ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ - ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΣΤΥΡΑ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ (ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ)


βεβαιωσεις Ν.3014/2011 Ν.3030/2011
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΡΑ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟ-ΛΕΒ/Σ-ΚΛΙΜ/ΣΜΟΣ
ΑΔΕΙΕΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΓΣΑ 87