ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

Τηλ.   210 - 777.60.50φθηνα ενεργειακα πιστοποιητικα στη στην βουλιαγμενη Βουλιαγμενη βουλιαγμενης Βουλιαγμενης

φθηνο ενεργειακο πιστοποιητικο βουλιαγμενη Βουλιαγμενη βουλιαγμενης Βουλιαγμενης

ενεργειακα πιστοποιητικα βουλιαγμενη Βουλιαγμενη βουλιαγμενης Βουλιαγμενης

ενεργειακο πιστοποιητικο βουλιαγμενη Βουλιαγμενη βουλιαγμενης Βουλιαγμενης

πιστοποιητικα ενεργειακης αποδοσης βουλιαγμενη Βουλιαγμενη βουλιαγμενης Βουλιαγμενης

Πιστοποιητικο ενεργειακης αποδοσης βουλιαγμενη Βουλιαγμενη βουλιαγμενης Βουλιαγμενης

πιστοποιητικα ενοικιασης βουλιαγμενη Βουλιαγμενη βουλιαγμενης Βουλιαγμενης

πιστοποιητικο ενοικιασης βουλιαγμενη Βουλιαγμενη βουλιαγμενης Βουλιαγμενης

πεα βουλιαγμενη Βουλιαγμενη βουλιαγμενης Βουλιαγμενης

αυθημερον ενεργειακο πιστοποιητικο βουλιαγμένη Βουλιαγμενη βουλιαγμενης Βουλιαγμενης

αυθημερον ενεργειακα πιστοποιητικα βουλιαγμενη Βουλιαγμενη βουλιαγμενης Βουλιαγμενης

πιστοποιητικα πωλησης βουλιαγμένη Βουλιαγμενη βουλιαγμενης Βουλιαγμενης

αυθημερον πεα βουλιαγμενη Βουλιαγμενη βουλιαγμενης Βουλιαγμενης

ενεργειακο πιστοποιητικο πωλησης βουλιαγμενη Βουλιαγμενη βουλιαγμενης Βουλιαγμενης

ενεργειακα πιστοποιητικα πωλησης βουλιαγμενη Βουλιαγμενη βουλιαγμενης Βουλιαγμενης

ενεργειακο πιστοποιητικα χαμηλου κόστους βουλιαγμενη Βουλιαγμενη βουλιαγμενης Βουλιαγμενης

ενεργειακα πιστοποιητικα χαμηλου κοστους βουλιαγμενη Βουλιαγμενη βουλιαγμενης Βουλιαγμενης

αυθημερόν πεα βουλιαγμένη Βουλιαγμένης βουλιαγμένης Βουλιαγμένης

φθηνά ενεργειακά πιστοποιητικά στην στη βουλιαγμένη Βουλιαγμένης βουλιαγμένης Βουλιαγμένης

Φθηνό ενεργειακό πιστοποιητικό βουλιαγμένη Βουλιαγμένης βουλιαγμένης Βουλιαγμένης

ενεργειακά πιστοποιητικά βουλιαγμένη Βουλιαγμένης βουλιαγμένης Βουλιαγμένης

ενεργειακό πιστοποιητικό βουλιαγμένη Βουλιαγμένης βουλιαγμένης Βουλιαγμένης

πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης βουλιαγμένη Βουλιαγμένης βουλιαγμένης Βουλιαγμένης

πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης βουλιαγμένη Βουλιαγμένης βουλιαγμένης Βουλιαγμένης

π.ε.α βουλιαγμένη Βουλιαγμένης βουλιαγμένης Βουλιαγμένης

πιστοποιητικά ενοικίασης βουλιαγμένη Βουλιαγμένης βουλιαγμένης Βουλιαγμένης

πιστοποιητικό ενοικίασης βουλιαγμένη Βουλιαγμένης βουλιαγμένης Βουλιαγμένης

αυθημερόν ενεργειακό πιστοποιητικό βουλιαγμένη Βουλιαγμένης βουλιαγμένης Βουλιαγμένης

αυθημερόν ενεργειακά πιστοποιητικά βουλιαγμένη Βουλιαγμένης βουλιαγμένης Βουλιαγμένης

ενεργειακά πιστοποιητικά πώλησης βουλιαγμένη Βουλιαγμένης βουλιαγμένης Βουλιαγμένης

ενεργειακό πιστοποιητικό πώλησης βουλιαγμένη Βουλιαγμένης βουλιαγμένης Βουλιαγμένης

ενεργειακά πιστοποιητικά χαμηλού κόστους βουλιαγμένη Βουλιαγμένης βουλιαγμένης Βουλιαγμένης

ενεργειακό πιστοποιητικό χαμηλού κόστους βουλιαγμένη Βουλιαγμένης βουλιαγμένης Βουλιαγμένης

ΦΘΗΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΦΘΗΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΠΕΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΠΕΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ  ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

energeiako pistopoihtiko boyliagmenh boyliagmenhw

pistopoihtiko energeiakhs apodoshs boyliagmenh boyliagmenhw

pistopoihtiko enoikiashs boyliagmenh boyliagmenhw

ENERGEIAKO PISTOPOIHTIKO BOULIAGMENH BOYLIAGMENHS

PISTOPOIHTIKO ENERGEIAKHS APODOSHS BOULIAGMENH BOYLIAGMENHS

PISTOPOIHTIKO ENOIKIASHS BOULIAGMENH BOYLIAGMENHS

Ενεργειακος επιθεωρητης βουλιαγμενη Βουλιαγμενη βουλιαγμενης Βουλιαγμενης

Ενεργειακοι επιθεωρητες βουλιαγμενη Βουλιαγμενη βουλιαγμενης Βουλιαγμενης

Ενεργειακός επιθεωρητής βουλιαγμένη Βουλιαγμένης βουλιαγμένης Βουλιαγμένης

Ενεργειακοί επιθεωρητές βουλιαγμένη Βουλιαγμένης βουλιαγμένης Βουλιαγμένης

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Energeiakos epithewrhths boyliagmenh boyliagmenhs

Energeiakoi epithewrhtes boyliagmenh boyliagmenhs

ENERGEIAKOS EPITHEWRHTHS BOULIAGMENH BOYLIAGMENHS

ENERGEIAKOI EPITHEWRHTES BOULIAGMENH BOYLIAGMENHS
Ενεργειακή Επιθεώρηση – Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Ν.3661/2008)

Γενικά:

Βάσει Νόμου 3661/2008 «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις» η έκδοση του «Πιστοποιητικου Ενεργειακής Απόδοσης» (ΠΕΑ) είναι Υποχρεωτική για Πωλήσεις και Νέες Μισθώσεις Ακινήτων από Ιανουάριο 2012.
Η ενεργειακή επιθεώρηση και έκδοση του ΠΕΑ γίνεται από Διπλωματούχο Μηχανικό - Ενεργειακό Επιθεωρητή, εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και αποσκοπεί:

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ισχύει για δέκα (10) χρόνια και εκδίδεται υποχρεωτικά για:

Πόσο Κοστίζει;

Το κόστος Ενεργειακής Επιθεώρησης και Έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (όσο αυτό καθορίζεται ακόμα από τον Νόμο) ανέρχεται σε:
Για τμήμα κτιρίου (διαμέρισμα) η αμοιβή καθορίζεται σε 2,00 €/τ.μ. επιφανείας και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 150 € + Φ.Π.Α.
Η χρέωση του γραφείου μας είναι η Χαμηλότερη χρέωση της Αγοράς!
Ειδική Έκπτωση σε περίπτωση ανάθεσης Τακτοποίησης Ημιυπαιθρίων κλπ Χώρων και έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης

  

ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΩΡΑ 210 777.60.50

Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης

ΒΗΜΑ 1ο


ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

TI ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ (ΣΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ) ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Α ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΙΝ ΤΟ 1985

1. Στέλεχος Οικοδομικής Αδείας ( για κτήρια πριν το 1983 είναι προαιρετικό)

2. Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί

3. Τοπογραφικό

4. Μελέτη Θερμομόνωσης (για κτίρια κατασκευής μετά το '80 / εαν υπάρχει χρειάζονται οι 10 πρώτες σελίδες του εντύπου)

5. Ένας λογαριασμός ΔΕΗ

6. Αριθμός κτηματολογίου

7. Φύλλο συντήρησης λέβητα εάν υπάρχει

8. Στοιχεία ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, Διεύθυνση , ΔΟΥ, Τηλέφωνο)

9. Το Συμβόλαιο του ακινήτου

Β ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1985

1. Άδεια Οικοδομής

2. Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί

3. Τοπογραφικό Διάγραμμα

4. Μελέτη Θερμομόνωσης (χρειάζονται οι 10 πρώτες σελίδες του εντύπου)

5. Πίνακας Κατανομής Δαπανών

6. Ένας λογαριασμός ΔΕΗ

7. Αριθμός Κτηματολογίου

8. Φύλλο συντήρησης λέβητα εάν υπάρχει

9. Στοιχεία ιδιοκτήτη (Επώνυμο, Όνομα, Ιδιότητα, Α.Φ.Μ., Τηλέφωνο).

10. Το συμβόλαιο του ακινήτου.

11. Στην περίπτωση ύπαρξης ημιυπαιθρίου χώρου θα χρειασθεί αντίγραφο της αίτησης στην αρμόδια πολεοδομία για τη ρύθμιση του χώρου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ:

α. Δεν αποτελεί υποχρέωση του Ενεργειακού Επιθεωρητή η ακριβής αποτύπωση του προς επιθεώρηση κτιρίου.

β. Σε περίπτωση που η αρχιτεκτονική μελέτη δεν υφίσταται π.χ. λόγω απώλειάς της ή στα αρχιτεκτονικά σχέδια δεν αποτυπώνεται η πραγματική μορφή του κτιρίου, ο υπεύθυνος του κτιρίου (ιδιοκτήτης/διαχειριστής) θα πρέπει να αναθέσει την αποτύπωση των τεχνικών χαρακτηριστικών του κτιρίου (π.χ. αρχιτεκτονικά και Η/Μ σχέδια) σε αρμόδιο μηχανικό, όπως ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία. Η αμοιβή για την αποτύπωση του κτιρίου επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή και δεν περιλαμβάνεται στην αμοιβή του επιθεωρητή για την ενεργειακή επιθεώρηση και πιστοποίηση του κτιρίου.

Ο επιθεωρητής, εφόσον το επιθυμεί και κατόπιν συμφωνίας με τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή του κτιρίου, δύναται να κάνει ο ίδιος αποτύπωση των κτιριακών εγκαταστάσεων που απαιτείται για την ενεργειακή επιθεώρηση, με την καθορισμένη από τη νομοθεσία σχετική αμοιβή.

γ. Κατά τη διεξαγωγή της ενεργειακής επιθεώρησης ενός κτιρίου, παρέχεται στον επιθεωρητή η δυνατότητα πρόσβασης σε όλους τους εσωτερικούς χώρους.

δ. Η ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου διεξάγεται αποκλειστικά από Επιθεωρητή εγγεγραμμένο στο Μητρώο των Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων, το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά στην Ε.Υ.Επ.Εν.

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ, ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

1. Ο σκοπός και η διαδικασία διενέργειας της ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου.

2. Οι υποχρεώσεις του Ενεργειακού Επιθεωρητή κατά την επιθεώρηση, όπως η καταγραφή των απαραίτητων στοιχείων για τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση της επιθεώρησης, η έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης και η διατύπωση υποδείξεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

3. Οι υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη/διαχειριστή για την παροχή στοιχείων και δεδομένων του κτιρίου που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της ενεργειακής επιθεώρησης, όπως γενικές πληροφορίες για τη χρήση, λειτουργία και κατασκευή του κτιρίου, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, αρχιτεκτονικά και ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια του κτιρίου, αρχιτεκτονικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, μελέτη θερμομόνωσης, φύλλα συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων.

4. Η διαδικασία και η διάρκεια εκπόνησης της ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου.

5. Η αμοιβή του Ενεργειακού Επιθεωρητή.

6. Η εξασφάλιση προστασίας (περιλαμβανομένου του απορρήτου) των δεδομένων του κτιρίου.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ισχύει για 10 χρόνια


ΒΗΜΑ 2ο

Βγάλτε αντίγραφα τα δικαιολογητικά.


ΒΗΜΑ 3ο

Με ένα τηλέφωνο στο 210 7776050 ή 6937875444 κανονίστε το ραντεβού με τον ενεργειακό επιθεωρητή.


ΒΗΜΑ 4ο

Το πολύ δύο μέρες μετά την επιθεώρηση έχετε το ενεργειακό πιστοποιητικό

ΠΟΛΥ ΦΘΗΝΑ ΚΑΙ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΔΗΛΕΣΙ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ Λ.ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ - ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΣΤΥΡΑ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ (ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ)


βεβαιωσεις Ν.3014/2011 Ν.3030/2011
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΡΑ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟ-ΛΕΒ/Σ-ΚΛΙΜ/ΣΜΟΣ
ΑΔΕΙΕΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΓΣΑ 87