ΠΟΡΤΟ ΛΑΦΙΑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Τηλ.   210 - 777.60.50

φθηνα ενεργειακα πιστοποιητικα στο πορτο λαφια πορτο λαφιων

φθηνο ενεργειακο πιστοποιητικο πορτο λαφια πορτο λαφιων

ενεργειακα πιστοποιητικα πορτο λαφια πορτο λαφιων

ενεργειακο πιστοποιητικο πορτο λαφια πορτο λαφιων

πιστοποιητικα ενεργειακης αποδοσης πορτο λαφια πορτο λαφιων

Πιστοποιητικο ενεργειακης αποδοσης πορτο λαφια πορτο λαφιων

πιστοποιητικα ενοικιασης πορτο λαφια πορτο λαφιων

πιστοποιητικο ενοικιασης πορτο λαφια πορτο λαφιων

πεα πορτο λαφια πορτο λαφιων

αυθημερον ενεργειακο πιστοποιητικο πορτο λαφια πορτο λαφιων

αυθημερον ενεργειακα πιστοποιητικα πορτο λαφια πορτο λαφιων

πιστοποιητικα πωλησης πορτο λαφια πορτο λαφιων

πιστοποιητικα μεταβιβασης πορτο λαφια πορτο λαφιων

αυθημερον πεα πορτο λαφια πορτο λαφιων

ενεργειακο πιστοποιητικο πωλησης πορτο λαφια πορτο λαφιων

ενεργειακα πιστοποιητικα πωλησης πορτο λαφια πορτο λαφιων

ενεργειακο πιστοποιητικα χαμηλου κόστους πορτο λαφια πορτο λαφιων

ενεργειακα πιστοποιητικα χαμηλου κοστους πορτο λαφια πορτο λαφιωναυθημερόν πεα πόρτο λάφια πόρτο λαφίων

φθηνά ενεργειακά πιστοποιητικά πόρτο λάφια πόρτο λαφίων

Φθηνό ενεργειακό πιστοποιητικό πόρτο λάφια πόρτο λαφίων

ενεργειακά πιστοποιητικά πόρτο λάφια πόρτο λαφίων

ενεργειακό πιστοποιητικό πόρτο λάφια πόρτο λαφίων

πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης πόρτο λάφια πόρτο λαφίων

πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης πόρτο λάφια πόρτο λαφίων

π.ε.α πόρτο λάφια πόρτο λαφίων

πιστοποιητικά ενοικίασης πόρτο λάφια πόρτο λαφίων

πιστοποιητικό ενοικίασης πόρτο λάφια πόρτο λαφίων

αυθημερόν ενεργειακό πιστοποιητικό πόρτο λάφια πόρτο λαφίων

αυθημερόν ενεργειακά πιστοποιητικά πόρτο λάφια πόρτο λαφίων

ενεργειακά πιστοποιητικά πώλησης πόρτο λάφια πόρτο λαφίων

ενεργειακό πιστοποιητικό πώλησης πόρτο λάφια πόρτο λαφίων

ενεργειακά πιστοποιητικά χαμηλού κόστους πόρτο λάφια πόρτο λαφίων

ενεργειακό πιστοποιητικό χαμηλού κόστους πόρτο λάφια πόρτο λαφίωνΦΘΗΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΛΑΦΙΑ ΠΟΡΤΟ ΛΑΦΙΩΝ

ΦΘΗΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΡΤΟ ΛΑΦΙΑ ΠΟΡΤΟ ΛΑΦΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΟΡΤΟ ΛΑΦΙΑ ΠΟΡΤΟ ΛΑΦΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΡΤΟ ΛΑΦΙΑ ΠΟΡΤΟ ΛΑΦΙΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΟΡΤΟ ΛΑΦΙΑ ΠΟΡΤΟ ΛΑΦΙΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΟΡΤΟ ΛΑΦΙΑ ΠΟΡΤΟ ΛΑΦΙΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΠΟΡΤΟ ΛΑΦΙΑ ΠΟΡΤΟ ΛΑΦΙΩΝ

ΠΕΑ ΠΟΡΤΟ ΛΑΦΙΑ ΠΟΡΤΟ ΛΑΦΙΩΝ

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΠΕΑ ΠΟΡΤΟ ΛΑΦΙΑ ΠΟΡΤΟ ΛΑΦΙΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΟΡΤΟ ΛΑΦΙΑ ΠΟΡΤΟ ΛΑΦΙΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΟΡΤΟ ΛΑΦΙΑ ΠΟΡΤΟ ΛΑΦΙΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΟΡΤΟ ΛΑΦΙΑ ΠΟΡΤΟ ΛΑΦΙΩΝ

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΡΤΟ ΛΑΦΙΑ ΠΟΡΤΟ ΛΑΦΙΩΝ

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΟΡΤΟ ΛΑΦΙΑ ΠΟΡΤΟ ΛΑΦΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΟΡΤΟ ΛΑΦΙΑ ΠΟΡΤΟ ΛΑΦΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΟΡΤΟ ΛΑΦΙΑ ΠΟΡΤΟ ΛΑΦΙΩΝ


energeiako pistopoihtiko porto lafia porto lafiwn

pistopoihtiko energeiakhs apodosis porto lafia porto lafiwn

pistopoihtiko enoikiashs porto lafia porto lafiwn


ENERGEIAKO PISTOPOIHTIKO PORTO LAFIA PORTO LAFIWN

PISTOPOIHTIKO ENERGEIAKHS APODOSHS PORTO LAFIA PORTO LAFIWN

PISTOPOIHTIKO ENOIKIASHS PORTO LAFIA PORTO LAFIWN

PISTOPOIHTIKO METABIBASHS PORTO LAFIA PORTO LAFIWN


Ενεργειακος επιθεωρητης πορτο λαφια πορτο λαφιων

Ενεργειακοι επιθεωρητες πορτο λαφια πορτο λαφιων

Ενεργειακός επιθεωρητής πόρτο λάφια πόρτο λαφίων

Ενεργειακοί επιθεωρητές πόρτο λάφια πόρτο λαφίων

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΠΟΡΤΟ ΛΑΦΙΑ ΠΟΡΤΟ ΛΑΦΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΠΟΡΤΟ ΛΑΦΙΑ ΠΟΡΤΟ ΛΑΦΙΩΝ

Energeiakos epithewrhths porto lafia porto lafiwn

Energeiakoi epithewrhtes porto lafia porto lafiwn

ENERGEIAKOS EPITHEWRHTHS PORTO LAFIA PORTO LAFIWN

ENERGEIAKOI EPITHEWRHTES PORTO LAFIA PORTO LAFIWN


Ενεργειακή Επιθεώρηση – Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Ν.3661/2008)

Γενικά:

Βάσει Νόμου 3661/2008 «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις» η έκδοση του «Πιστοποιητικου Ενεργειακής Απόδοσης» (ΠΕΑ) είναι Υποχρεωτική για Πωλήσεις και Νέες Μισθώσεις Ακινήτων από Ιανουάριο 2012.
Η ενεργειακή επιθεώρηση και έκδοση του ΠΕΑ γίνεται από Διπλωματούχο Μηχανικό - Ενεργειακό Επιθεωρητή, εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και αποσκοπεί:

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ισχύει για δέκα (10) χρόνια και εκδίδεται υποχρεωτικά για:

Πόσο Κοστίζει;

Το κόστος Ενεργειακής Επιθεώρησης και Έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (όσο αυτό καθορίζεται ακόμα από τον Νόμο) ανέρχεται σε:
Για τμήμα κτιρίου (διαμέρισμα) η αμοιβή καθορίζεται σε 2,00 €/τ.μ. επιφανείας και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 150 € + Φ.Π.Α.
Η χρέωση του γραφείου μας είναι η Χαμηλότερη χρέωση της Αγοράς!
Ειδική Έκπτωση σε περίπτωση ανάθεσης Τακτοποίησης Ημιυπαιθρίων κλπ Χώρων και έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης

  

ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΩΡΑ 210 777.60.50

Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης

ΒΗΜΑ 1ο


ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

TI ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ (ΣΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ) ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Α ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΙΝ ΤΟ 1985

1. Στέλεχος Οικοδομικής Αδείας ( για κτήρια πριν το 1983 είναι προαιρετικό)

2. Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί

3. Τοπογραφικό

4. Μελέτη Θερμομόνωσης (για κτίρια κατασκευής μετά το '80 / εαν υπάρχει χρειάζονται οι 10 πρώτες σελίδες του εντύπου)

5. Ένας λογαριασμός ΔΕΗ

6. Αριθμός κτηματολογίου

7. Φύλλο συντήρησης λέβητα εάν υπάρχει

8. Στοιχεία ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, Διεύθυνση , ΔΟΥ, Τηλέφωνο)

9. Το Συμβόλαιο του ακινήτου

Β ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1985

1. Άδεια Οικοδομής

2. Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί

3. Τοπογραφικό Διάγραμμα

4. Μελέτη Θερμομόνωσης (χρειάζονται οι 10 πρώτες σελίδες του εντύπου)

5. Πίνακας Κατανομής Δαπανών

6. Ένας λογαριασμός ΔΕΗ

7. Αριθμός Κτηματολογίου

8. Φύλλο συντήρησης λέβητα εάν υπάρχει

9. Στοιχεία ιδιοκτήτη (Επώνυμο, Όνομα, Ιδιότητα, Α.Φ.Μ., Τηλέφωνο).

10. Το συμβόλαιο του ακινήτου.

11. Στην περίπτωση ύπαρξης ημιυπαιθρίου χώρου θα χρειασθεί αντίγραφο της αίτησης στην αρμόδια πολεοδομία για τη ρύθμιση του χώρου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ:

α. Δεν αποτελεί υποχρέωση του Ενεργειακού Επιθεωρητή η ακριβής αποτύπωση του προς επιθεώρηση κτιρίου.

β. Σε περίπτωση που η αρχιτεκτονική μελέτη δεν υφίσταται π.χ. λόγω απώλειάς της ή στα αρχιτεκτονικά σχέδια δεν αποτυπώνεται η πραγματική μορφή του κτιρίου, ο υπεύθυνος του κτιρίου (ιδιοκτήτης/διαχειριστής) θα πρέπει να αναθέσει την αποτύπωση των τεχνικών χαρακτηριστικών του κτιρίου (π.χ. αρχιτεκτονικά και Η/Μ σχέδια) σε αρμόδιο μηχανικό, όπως ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία. Η αμοιβή για την αποτύπωση του κτιρίου επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή και δεν περιλαμβάνεται στην αμοιβή του επιθεωρητή για την ενεργειακή επιθεώρηση και πιστοποίηση του κτιρίου.

Ο επιθεωρητής, εφόσον το επιθυμεί και κατόπιν συμφωνίας με τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή του κτιρίου, δύναται να κάνει ο ίδιος αποτύπωση των κτιριακών εγκαταστάσεων που απαιτείται για την ενεργειακή επιθεώρηση, με την καθορισμένη από τη νομοθεσία σχετική αμοιβή.

γ. Κατά τη διεξαγωγή της ενεργειακής επιθεώρησης ενός κτιρίου, παρέχεται στον επιθεωρητή η δυνατότητα πρόσβασης σε όλους τους εσωτερικούς χώρους.

δ. Η ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου διεξάγεται αποκλειστικά από Επιθεωρητή εγγεγραμμένο στο Μητρώο των Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων, το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά στην Ε.Υ.Επ.Εν.

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ, ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

1. Ο σκοπός και η διαδικασία διενέργειας της ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου.

2. Οι υποχρεώσεις του Ενεργειακού Επιθεωρητή κατά την επιθεώρηση, όπως η καταγραφή των απαραίτητων στοιχείων για τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση της επιθεώρησης, η έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης και η διατύπωση υποδείξεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

3. Οι υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη/διαχειριστή για την παροχή στοιχείων και δεδομένων του κτιρίου που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της ενεργειακής επιθεώρησης, όπως γενικές πληροφορίες για τη χρήση, λειτουργία και κατασκευή του κτιρίου, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, αρχιτεκτονικά και ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια του κτιρίου, αρχιτεκτονικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, μελέτη θερμομόνωσης, φύλλα συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων.

4. Η διαδικασία και η διάρκεια εκπόνησης της ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου.

5. Η αμοιβή του Ενεργειακού Επιθεωρητή.

6. Η εξασφάλιση προστασίας (περιλαμβανομένου του απορρήτου) των δεδομένων του κτιρίου.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ισχύει για 10 χρόνια


ΒΗΜΑ 2ο

Βγάλτε αντίγραφα τα δικαιολογητικά.


ΒΗΜΑ 3ο

Με ένα τηλέφωνο στο 210 7776050 ή 6937875444 κανονίστε το ραντεβού με τον ενεργειακό επιθεωρητή.


ΒΗΜΑ 4ο

Το πολύ δύο μέρες μετά την επιθεώρηση έχετε το ενεργειακό πιστοποιητικό

ΠΟΛΥ ΦΘΗΝΑ ΚΑΙ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΔΗΛΕΣΙ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ Λ.ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ - ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΣΤΥΡΑ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ (ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ)


βεβαιωσεις Ν.3014/2011 Ν.3030/2011
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΡΑ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟ-ΛΕΒ/Σ-ΚΛΙΜ/ΣΜΟΣ
ΑΔΕΙΕΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΓΣΑ 87