ΠΟΡΟΣ

Τηλ.   210 - 777.60.50

φθηνα ενεργειακα πιστοποιητικα στον Πορο πορο στο Πορο πορο πορου Πορου

φθηνο ενεργειακο πιστοποιητικο στον Πορο πορο στο Πορο πορο πορου Πορου

ενεργειακα πιστοποιητικα στον Πορο πορο στο Πορο πορο πορου Πορου

ενεργειακο πιστοποιητικο στον Πορο πορο στο Πορο πορο πορου Πορου

πιστοποιητικα ενεργειακης αποδοσης στον Πορο πορο στο Πορο πορο πορου Πορου

πιστοποιητικο ενεργειακης αποδοσης στον Πορο πορο στο Πορο πορο πορου Πορου

πιστοποιητικα ενοικιασης στον Πορο πορο στο Πορο πορο πορου Πορου

πιστοποιητικο ενοικιασης στον Πορο πορο στο Πορο πορο πορου Πορου

πεα στον Πορο πορο στο Πορο πορο πορου Πορου

αυθημερον ενεργειακο πιστοποιητικο στον Πορο πορο στο Πορο πορο πορου Πορου

αυθημερον ενεργειακα πιστοποιητικα στον Πορο πορο στο Πορο πορο πορου Πορου

πιστοποιητικα πωλησης στον Πορο πορο στο Πορο πορο πορου Πορου

αυθημερον πεα στον Πορο πορο στο Πορο πορο πορου Πορου

ενεργειακο πιστοποιητικο πωλησης στον Πορο πορο στο Πορο πορο πορου Πορου

ενεργειακα πιστοποιητικα πωλησης στον Πορο πορο στο Πορο πορο πορου Πορου

ενεργειακο πιστοποιητικα χαμηλου κόστους στον Πορο πορο στο Πορο πορο πορου Πορου

ενεργειακα πιστοποιητικα χαμηλου κοστους στον Πορο πορο στο Πορο πορο πορου Πορου

αυθημερόν πεα στον Πόρο πόρο στο Πόρο Πόρου

φθηνά ενεργειακά πιστοποιητικά στον Πόρο πόρο στο Πόρο Πόρου

Φθηνό ενεργειακό πιστοποιητικό στον Πόρο πόρο στο Πόρο Πόρου

ενεργειακά πιστοποιητικά στον Πόρο πόρο στο Πόρο Πόρου

ενεργειακό πιστοποιητικό στον Πόρο πόρο στο Πόρο Πόρου

πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης στον Πόρο πόρο στο Πόρο Πόρου

πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης στον Πόρο πόρο στο Πόρο Πόρου

π.ε.α στον Πόρο πόρο στο Πόρο Πόρου

πιστοποιητικά ενοικίασης στον Πόρο πόρο στο Πόρο Πόρου

πιστοποιητικό ενοικίασης στον Πόρο πόρο στο Πόρο Πόρου

αυθημερόν ενεργειακό πιστοποιητικό στον Πόρο πόρο στο Πόρο Πόρου

αυθημερόν ενεργειακά πιστοποιητικά στον Πόρο πόρο στο Πόρο Πόρου

ενεργειακά πιστοποιητικά πώλησης στον Πόρο πόρο στο Πόρο Πόρου

ενεργειακό πιστοποιητικό πώλησης στον Πόρο πόρο στο Πόρο Πόρου

ενεργειακά πιστοποιητικά χαμηλού κόστους στον Πόρο πόρο στο Πόρο Πόρου

ενεργειακό πιστοποιητικό χαμηλού κόστους στον Πόρο πόρο στο Πόρο Πόρου

ΦΘΗΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΠΟΡΟ ΣΤΟ ΠΟΡΟ ΠΟΡΟΥ

ΦΘΗΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΟΝ ΠΟΡΟ ΣΤΟ ΠΟΡΟ ΠΟΡΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΠΟΡΟ ΣΤΟ ΠΟΡΟ ΠΟΡΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΟΝ ΠΟΡΟ ΣΤΟ ΠΟΡΟ ΠΟΡΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΟΡΟ ΣΤΟ ΠΟΡΟ ΠΟΡΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΟΡΟ ΣΤΟ ΠΟΡΟ ΠΟΡΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΟΡΟ ΣΤΟ ΠΟΡΟ ΠΟΡΟΥ

ΠΕΑ ΣΤΟΝ ΠΟΡΟ ΣΤΟ ΠΟΡΟ ΠΟΡΟΥ

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΠΕΑ ΣΤΟΝ ΠΟΡΟ ΣΤΟ ΠΟΡΟ ΠΟΡΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΟΡΟ ΣΤΟ ΠΟΡΟ ΠΟΡΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΟΡΟ ΣΤΟ ΠΟΡΟ ΠΟΡΟΥ

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΟΝ ΠΟΡΟ ΣΤΟ ΠΟΡΟ ΠΟΡΟΥ

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΠΟΡΟ ΣΤΟ ΠΟΡΟ ΠΟΡΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΠΟΡΟ ΣΤΟ ΠΟΡΟ ΠΟΡΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ  ΣΤΟΝ ΠΟΡΟ ΣΤΟ ΠΟΡΟ ΠΟΡΟΥ

energeiako pistopoihtiko ston poro Poro porou

pistopoihtiko energeiakhs apodoshs ston poro Poro porou

pistopoihtiko enoikiashs ston poro Poro porou

ENERGEIAKO PISTOPOIHTIKO STON PORO POROY

PISTOPOIHTIKO ENERGEIAKHS APODOSHS STON PORO POROY

PISTOPOIHTIKO ENOIKIASHS STON PORO POROY


Ενεργειακος επιθεωρητης στον Πορο πορο στο Πορο πορο πορου Πορου

Ενεργειακοι επιθεωρητες στον Πορο πορο στο Πορο πορο πορου Πορου

Ενεργειακός επιθεωρητής στον Πόρο πόρο στο Πόρο Πόρου

Ενεργειακοί επιθεωρητές στον Πόρο πόρο στο Πόρο Πόρου

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΤΟΝ ΠΟΡΟ ΣΤΟ ΠΟΡΟ ΠΟΡΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΡΟ ΣΤΟ ΠΟΡΟ ΠΟΡΟΥ

Energeiakos epithewrhths ston poro Poro porou

Energeiakoi epithewrhtes ston poro Poro porou

ENERGEIAKOS EPITHEWRHTHS STON PORO POROY

ENERGEIAKOI EPITHEWRHTES STON PORO POROYΕνεργειακή Επιθεώρηση – Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Ν.3661/2008)

Γενικά:

Βάσει Νόμου 3661/2008 «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις» η έκδοση του «Πιστοποιητικου Ενεργειακής Απόδοσης» (ΠΕΑ) είναι Υποχρεωτική για Πωλήσεις και Νέες Μισθώσεις Ακινήτων από Ιανουάριο 2012.
Η ενεργειακή επιθεώρηση και έκδοση του ΠΕΑ γίνεται από Διπλωματούχο Μηχανικό - Ενεργειακό Επιθεωρητή, εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και αποσκοπεί:

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ισχύει για δέκα (10) χρόνια και εκδίδεται υποχρεωτικά για:

Πόσο Κοστίζει;

Το κόστος Ενεργειακής Επιθεώρησης και Έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (όσο αυτό καθορίζεται ακόμα από τον Νόμο) ανέρχεται σε:
Για τμήμα κτιρίου (διαμέρισμα) η αμοιβή καθορίζεται σε 2,00 €/τ.μ. επιφανείας και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 150 € + Φ.Π.Α.
Η χρέωση του γραφείου μας είναι η Χαμηλότερη χρέωση της Αγοράς!
Ειδική Έκπτωση σε περίπτωση ανάθεσης Τακτοποίησης Ημιυπαιθρίων κλπ Χώρων και έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης

  

ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΩΡΑ 210 777.60.50

Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης

ΒΗΜΑ 1ο


ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

TI ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ (ΣΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ) ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Α ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΙΝ ΤΟ 1985

1. Στέλεχος Οικοδομικής Αδείας ( για κτήρια πριν το 1983 είναι προαιρετικό)

2. Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί

3. Τοπογραφικό

4. Μελέτη Θερμομόνωσης (για κτίρια κατασκευής μετά το '80 / εαν υπάρχει χρειάζονται οι 10 πρώτες σελίδες του εντύπου)

5. Ένας λογαριασμός ΔΕΗ

6. Αριθμός κτηματολογίου

7. Φύλλο συντήρησης λέβητα εάν υπάρχει

8. Στοιχεία ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, Διεύθυνση , ΔΟΥ, Τηλέφωνο)

9. Το Συμβόλαιο του ακινήτου

Β ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1985

1. Άδεια Οικοδομής

2. Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί

3. Τοπογραφικό Διάγραμμα

4. Μελέτη Θερμομόνωσης (χρειάζονται οι 10 πρώτες σελίδες του εντύπου)

5. Πίνακας Κατανομής Δαπανών

6. Ένας λογαριασμός ΔΕΗ

7. Αριθμός Κτηματολογίου

8. Φύλλο συντήρησης λέβητα εάν υπάρχει

9. Στοιχεία ιδιοκτήτη (Επώνυμο, Όνομα, Ιδιότητα, Α.Φ.Μ., Τηλέφωνο).

10. Το συμβόλαιο του ακινήτου.

11. Στην περίπτωση ύπαρξης ημιυπαιθρίου χώρου θα χρειασθεί αντίγραφο της αίτησης στην αρμόδια πολεοδομία για τη ρύθμιση του χώρου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ:

α. Δεν αποτελεί υποχρέωση του Ενεργειακού Επιθεωρητή η ακριβής αποτύπωση του προς επιθεώρηση κτιρίου.

β. Σε περίπτωση που η αρχιτεκτονική μελέτη δεν υφίσταται π.χ. λόγω απώλειάς της ή στα αρχιτεκτονικά σχέδια δεν αποτυπώνεται η πραγματική μορφή του κτιρίου, ο υπεύθυνος του κτιρίου (ιδιοκτήτης/διαχειριστής) θα πρέπει να αναθέσει την αποτύπωση των τεχνικών χαρακτηριστικών του κτιρίου (π.χ. αρχιτεκτονικά και Η/Μ σχέδια) σε αρμόδιο μηχανικό, όπως ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία. Η αμοιβή για την αποτύπωση του κτιρίου επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή και δεν περιλαμβάνεται στην αμοιβή του επιθεωρητή για την ενεργειακή επιθεώρηση και πιστοποίηση του κτιρίου.

Ο επιθεωρητής, εφόσον το επιθυμεί και κατόπιν συμφωνίας με τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή του κτιρίου, δύναται να κάνει ο ίδιος αποτύπωση των κτιριακών εγκαταστάσεων που απαιτείται για την ενεργειακή επιθεώρηση, με την καθορισμένη από τη νομοθεσία σχετική αμοιβή.

γ. Κατά τη διεξαγωγή της ενεργειακής επιθεώρησης ενός κτιρίου, παρέχεται στον επιθεωρητή η δυνατότητα πρόσβασης σε όλους τους εσωτερικούς χώρους.

δ. Η ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου διεξάγεται αποκλειστικά από Επιθεωρητή εγγεγραμμένο στο Μητρώο των Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων, το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά στην Ε.Υ.Επ.Εν.

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ, ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

1. Ο σκοπός και η διαδικασία διενέργειας της ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου.

2. Οι υποχρεώσεις του Ενεργειακού Επιθεωρητή κατά την επιθεώρηση, όπως η καταγραφή των απαραίτητων στοιχείων για τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση της επιθεώρησης, η έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης και η διατύπωση υποδείξεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

3. Οι υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη/διαχειριστή για την παροχή στοιχείων και δεδομένων του κτιρίου που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της ενεργειακής επιθεώρησης, όπως γενικές πληροφορίες για τη χρήση, λειτουργία και κατασκευή του κτιρίου, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, αρχιτεκτονικά και ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια του κτιρίου, αρχιτεκτονικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, μελέτη θερμομόνωσης, φύλλα συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων.

4. Η διαδικασία και η διάρκεια εκπόνησης της ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου.

5. Η αμοιβή του Ενεργειακού Επιθεωρητή.

6. Η εξασφάλιση προστασίας (περιλαμβανομένου του απορρήτου) των δεδομένων του κτιρίου.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ισχύει για 10 χρόνια


ΒΗΜΑ 2ο

Βγάλτε αντίγραφα τα δικαιολογητικά.


ΒΗΜΑ 3ο

Με ένα τηλέφωνο στο 210 7776050 ή 6937875444 κανονίστε το ραντεβού με τον ενεργειακό επιθεωρητή.


ΒΗΜΑ 4ο

Το πολύ δύο μέρες μετά την επιθεώρηση έχετε το ενεργειακό πιστοποιητικό

ΠΟΛΥ ΦΘΗΝΑ ΚΑΙ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΔΗΛΕΣΙ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ Λ.ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ - ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΣΤΥΡΑ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ (ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ)


βεβαιωσεις Ν.3014/2011 Ν.3030/2011
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΡΑ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟ-ΛΕΒ/Σ-ΚΛΙΜ/ΣΜΟΣ
ΑΔΕΙΕΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΓΣΑ 87