ΠΑΛΛΗΝΗ

Τηλ.   210 - 777.60.50

φθηνα ενεργειακα πιστοποιητικα στη στην παλληνη Παλληνη παλλήνης Παλληνης

φθηνο ενεργειακο πιστοποιητικο στη στην παλληνη Παλληνη παλλήνης Παλληνης

ενεργειακα πιστοποιητικα στη στην παλληνη Παλληνη παλλήνης Παλληνης

ενεργειακο πιστοποιητικο στη στην παλληνη Παλληνη παλλήνης Παλληνης

πιστοποιητικα ενεργειακης αποδοσης στη στην παλληνη Παλληνη παλλήνης Παλληνης

πιστοποιητικο ενεργειακης αποδοσης στη στην παλληνη Παλληνη παλλήνης Παλληνης

πιστοποιητικα ενοικιασης στη στην παλληνη Παλληνη παλλήνης Παλληνης

πιστοποιητικο ενοικιασης στη στην παλληνη Παλληνη παλλήνης Παλληνης

πεα στη στην παλληνη Παλληνη παλλήνης Παλληνης

αυθημερον ενεργειακο πιστοποιητικο στη στην παλληνη Παλληνη παλλήνης Παλληνης

αυθημερον ενεργειακα πιστοποιητικα στη στην παλληνη Παλληνη παλλήνης Παλληνης

πιστοποιητικα πωλησης στη στην παλληνη Παλληνη παλλήνης Παλληνης

αυθημερον πεα στη στην παλληνη Παλληνη παλλήνης Παλληνης

ενεργειακο πιστοποιητικο πωλησης στη στην παλληνη Παλληνη παλλήνης Παλληνης

ενεργειακα πιστοποιητικα πωλησης στη στην παλληνη Παλληνη παλλήνης Παλληνης

ενεργειακο πιστοποιητικα χαμηλου κόστους στη στην παλληνη Παλληνη παλλήνης Παλληνης

ενεργειακα πιστοποιητικα χαμηλου κοστους στη στην παλληνη Παλληνη παλλήνης Παλληνης

αυθημερόν πεα στην παλλήνη Παλλήνη παλλήνης Παλλήνης

φθηνά ενεργειακά πιστοποιητικά στην παλλήνη Παλλήνη παλλήνης Παλλήνης

Φθηνό ενεργειακό πιστοποιητικό στην παλλήνη Παλλήνη παλλήνης Παλλήνης

ενεργειακά πιστοποιητικά στην παλλήνη Παλλήνη παλλήνης Παλλήνης

ενεργειακό πιστοποιητικό στην παλλήνη Παλλήνη παλλήνης Παλλήνης

πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης στην παλλήνη Παλλήνη παλλήνης Παλλήνης

πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης στην παλλήνη Παλλήνη παλλήνης Παλλήνης

π.ε.α στην παλλήνη Παλλήνη παλλήνης Παλλήνης

πιστοποιητικά ενοικίασης στην παλλήνη Παλλήνη παλλήνης Παλλήνης

πιστοποιητικό ενοικίασης στην παλλήνη Παλλήνη παλλήνης Παλλήνης

αυθημερόν ενεργειακό πιστοποιητικό στην παλλήνη Παλλήνη παλλήνης Παλλήνης

αυθημερόν ενεργειακά πιστοποιητικά στην παλλήνη Παλλήνη παλλήνης Παλλήνης

ενεργειακά πιστοποιητικά πώλησης στην παλλήνη Παλλήνη παλλήνης Παλλήνης

ενεργειακό πιστοποιητικό πώλησης στην παλλήνη Παλλήνη παλλήνης Παλλήνης

ενεργειακά πιστοποιητικά χαμηλού κόστους στην παλλήνη Παλλήνη παλλήνης Παλλήνης

ενεργειακό πιστοποιητικό χαμηλού κόστους στην παλλήνη Παλλήνη παλλήνης Παλλήνης

ΦΘΗΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΛΗΝΗ  ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΦΘΗΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΕΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΠΕΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ  ΣΤΗΝ ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

energeiako pistopoihtiko sth sthn Pallhnh pallhnh

pistopoihtiko energeiakhs apodoshs sth sthn Pallhnh pallhnh

pistopoihtiko enoikiashs sth sthn Pallhnh pallhnh

ENERGEIAKO PISTOPOIHTIKO STHN PALLHNH PALLHNHS

PISTOPOIHTIKO ENERGEIAKHS APODOSHS STHN PALLHNH PALLHNHS

PISTOPOIHTIKO ENOIKIASHS STHN PALLHNH PALLHNHSΕνεργειακος επιθεωρητης στη στην παλληνη Παλληνη παλλήνης Παλληνης

Ενεργειακοι επιθεωρητες στη στην παλληνη Παλληνη παλλήνης Παλληνης

Ενεργειακός επιθεωρητής στην παλλήνη Παλλήνη παλλήνης Παλλήνης

Ενεργειακοί επιθεωρητές στην παλλήνη Παλλήνη παλλήνης Παλλήνης

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Energeiakos epithewrhths sth sthn Pallhnh pallhnh

Energeiakoi epithewrhtes sth sthn Pallhnh pallhnh

ENERGEIAKOS EPITHEWRHTHS STHN PALLHNH PALLHNHS

ENERGEIAKOI EPITHEWRHTES STHN PALLHNH PALLHNHSΕνεργειακή Επιθεώρηση – Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Ν.3661/2008)

Γενικά:

Βάσει Νόμου 3661/2008 «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις» η έκδοση του «Πιστοποιητικου Ενεργειακής Απόδοσης» (ΠΕΑ) είναι Υποχρεωτική για Πωλήσεις και Νέες Μισθώσεις Ακινήτων από Ιανουάριο 2012.
Η ενεργειακή επιθεώρηση και έκδοση του ΠΕΑ γίνεται από Διπλωματούχο Μηχανικό - Ενεργειακό Επιθεωρητή, εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και αποσκοπεί:

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ισχύει για δέκα (10) χρόνια και εκδίδεται υποχρεωτικά για:

Πόσο Κοστίζει;

Το κόστος Ενεργειακής Επιθεώρησης και Έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (όσο αυτό καθορίζεται ακόμα από τον Νόμο) ανέρχεται σε:
Για τμήμα κτιρίου (διαμέρισμα) η αμοιβή καθορίζεται σε 2,00 €/τ.μ. επιφανείας και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 150 € + Φ.Π.Α.
Η χρέωση του γραφείου μας είναι η Χαμηλότερη χρέωση της Αγοράς!
Ειδική Έκπτωση σε περίπτωση ανάθεσης Τακτοποίησης Ημιυπαιθρίων κλπ Χώρων και έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης

  

ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΩΡΑ 210 777.60.50

Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης

ΒΗΜΑ 1ο


ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

TI ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ (ΣΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ) ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Α ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΙΝ ΤΟ 1985

1. Στέλεχος Οικοδομικής Αδείας ( για κτήρια πριν το 1983 είναι προαιρετικό)

2. Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί

3. Τοπογραφικό

4. Μελέτη Θερμομόνωσης (για κτίρια κατασκευής μετά το '80 / εαν υπάρχει χρειάζονται οι 10 πρώτες σελίδες του εντύπου)

5. Ένας λογαριασμός ΔΕΗ

6. Αριθμός κτηματολογίου

7. Φύλλο συντήρησης λέβητα εάν υπάρχει

8. Στοιχεία ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, Διεύθυνση , ΔΟΥ, Τηλέφωνο)

9. Το Συμβόλαιο του ακινήτου

Β ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1985

1. Άδεια Οικοδομής

2. Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί

3. Τοπογραφικό Διάγραμμα

4. Μελέτη Θερμομόνωσης (χρειάζονται οι 10 πρώτες σελίδες του εντύπου)

5. Πίνακας Κατανομής Δαπανών

6. Ένας λογαριασμός ΔΕΗ

7. Αριθμός Κτηματολογίου

8. Φύλλο συντήρησης λέβητα εάν υπάρχει

9. Στοιχεία ιδιοκτήτη (Επώνυμο, Όνομα, Ιδιότητα, Α.Φ.Μ., Τηλέφωνο).

10. Το συμβόλαιο του ακινήτου.

11. Στην περίπτωση ύπαρξης ημιυπαιθρίου χώρου θα χρειασθεί αντίγραφο της αίτησης στην αρμόδια πολεοδομία για τη ρύθμιση του χώρου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ:

α. Δεν αποτελεί υποχρέωση του Ενεργειακού Επιθεωρητή η ακριβής αποτύπωση του προς επιθεώρηση κτιρίου.

β. Σε περίπτωση που η αρχιτεκτονική μελέτη δεν υφίσταται π.χ. λόγω απώλειάς της ή στα αρχιτεκτονικά σχέδια δεν αποτυπώνεται η πραγματική μορφή του κτιρίου, ο υπεύθυνος του κτιρίου (ιδιοκτήτης/διαχειριστής) θα πρέπει να αναθέσει την αποτύπωση των τεχνικών χαρακτηριστικών του κτιρίου (π.χ. αρχιτεκτονικά και Η/Μ σχέδια) σε αρμόδιο μηχανικό, όπως ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία. Η αμοιβή για την αποτύπωση του κτιρίου επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή και δεν περιλαμβάνεται στην αμοιβή του επιθεωρητή για την ενεργειακή επιθεώρηση και πιστοποίηση του κτιρίου.

Ο επιθεωρητής, εφόσον το επιθυμεί και κατόπιν συμφωνίας με τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή του κτιρίου, δύναται να κάνει ο ίδιος αποτύπωση των κτιριακών εγκαταστάσεων που απαιτείται για την ενεργειακή επιθεώρηση, με την καθορισμένη από τη νομοθεσία σχετική αμοιβή.

γ. Κατά τη διεξαγωγή της ενεργειακής επιθεώρησης ενός κτιρίου, παρέχεται στον επιθεωρητή η δυνατότητα πρόσβασης σε όλους τους εσωτερικούς χώρους.

δ. Η ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου διεξάγεται αποκλειστικά από Επιθεωρητή εγγεγραμμένο στο Μητρώο των Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων, το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά στην Ε.Υ.Επ.Εν.

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ, ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

1. Ο σκοπός και η διαδικασία διενέργειας της ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου.

2. Οι υποχρεώσεις του Ενεργειακού Επιθεωρητή κατά την επιθεώρηση, όπως η καταγραφή των απαραίτητων στοιχείων για τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση της επιθεώρησης, η έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης και η διατύπωση υποδείξεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

3. Οι υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη/διαχειριστή για την παροχή στοιχείων και δεδομένων του κτιρίου που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της ενεργειακής επιθεώρησης, όπως γενικές πληροφορίες για τη χρήση, λειτουργία και κατασκευή του κτιρίου, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, αρχιτεκτονικά και ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια του κτιρίου, αρχιτεκτονικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, μελέτη θερμομόνωσης, φύλλα συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων.

4. Η διαδικασία και η διάρκεια εκπόνησης της ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου.

5. Η αμοιβή του Ενεργειακού Επιθεωρητή.

6. Η εξασφάλιση προστασίας (περιλαμβανομένου του απορρήτου) των δεδομένων του κτιρίου.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ισχύει για 10 χρόνια


ΒΗΜΑ 2ο

Βγάλτε αντίγραφα τα δικαιολογητικά.


ΒΗΜΑ 3ο

Με ένα τηλέφωνο στο 210 7776050 ή 6937875444 κανονίστε το ραντεβού με τον ενεργειακό επιθεωρητή.


ΒΗΜΑ 4ο

Το πολύ δύο μέρες μετά την επιθεώρηση έχετε το ενεργειακό πιστοποιητικό

ΠΟΛΥ ΦΘΗΝΑ ΚΑΙ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΔΗΛΕΣΙ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ Λ.ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ - ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΣΤΥΡΑ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ (ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ)


βεβαιωσεις Ν.3014/2011 Ν.3030/2011
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΡΑ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟ-ΛΕΒ/Σ-ΚΛΙΜ/ΣΜΟΣ
ΑΔΕΙΕΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΓΣΑ 87