ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

Τηλ.   210 - 777.60.50

φθηνα ενεργειακα πιστοποιητικα στη στην Μεταμόρφωση μεταμορφωση

φθηνο ενεργειακο πιστοποιητικο στη στην Μεταμόρφωση μεταμορφωση

ενεργειακα πιστοποιητικα στη στην Μεταμόρφωση μεταμορφωση

ενεργειακο πιστοποιητικο στη στην Μεταμόρφωση μεταμορφωση

πιστοποιητικα ενεργειακης αποδοσης στη στην Μεταμόρφωση μεταμορφωση

πιστοποιητικο ενεργειακης αποδοσης στη στην Μεταμόρφωση μεταμορφωση

πιστοποιητικα ενοικιασης στη στην Μεταμόρφωση μεταμορφωση

πιστοποιητικο ενοικιασης στη στην Μεταμόρφωση μεταμορφωση

πεα στη στην Μεταμόρφωση μεταμορφωση

αυθημερον ενεργειακο πιστοποιητικο στη στην Μεταμόρφωση μεταμορφωση

αυθημερον ενεργειακα πιστοποιητικα στη στην Μεταμόρφωση μεταμορφωση

πιστοποιητικα πωλησης στη στην Μεταμόρφωση μεταμορφωση

αυθημερον πεα στη στην Μεταμόρφωση μεταμορφωση

ενεργειακο πιστοποιητικο πωλησης στη στην Μεταμόρφωση μεταμορφωση

ενεργειακα πιστοποιητικα πωλησης στη στην Μεταμόρφωση μεταμορφωση

ενεργειακο πιστοποιητικα χαμηλου κόστους στη στην Μεταμόρφωση μεταμορφωση

ενεργειακα πιστοποιητικα χαμηλου κοστους στη στην Μεταμόρφωση μεταμορφωση

αυθημερόν πεα στη στην Μεταμόρφωση μεταμόρφωση

φθηνά ενεργειακά πιστοποιητικά στη στην Μεταμόρφωση μεταμόρφωση

Φθηνό ενεργειακό πιστοποιητικό στη στην Μεταμόρφωση μεταμόρφωση

ενεργειακά πιστοποιητικά στη στην Μεταμόρφωση μεταμόρφωση

ενεργειακό πιστοποιητικό στη στην Μεταμόρφωση μεταμόρφωση

πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης στη στην Μεταμόρφωση μεταμόρφωση

πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης στη στην Μεταμόρφωση μεταμόρφωση

π.ε.α στη στην Μεταμόρφωση μεταμόρφωση

πιστοποιητικά ενοικίασης στη στην Μεταμόρφωση μεταμόρφωση

πιστοποιητικό ενοικίασης στη στην Μεταμόρφωση μεταμόρφωση

αυθημερόν ενεργειακό πιστοποιητικό στη στην Μεταμόρφωση μεταμόρφωση

αυθημερόν ενεργειακά πιστοποιητικά στη στην Μεταμόρφωση μεταμόρφωση

ενεργειακά πιστοποιητικά πώλησης στη στην Μεταμόρφωση μεταμόρφωση

ενεργειακό πιστοποιητικό πώλησης στη στην Μεταμόρφωση μεταμόρφωση

ενεργειακά πιστοποιητικά χαμηλού κόστους στη στην Μεταμόρφωση μεταμόρφωση

ενεργειακό πιστοποιητικό χαμηλού κόστους στη στην Μεταμόρφωση μεταμόρφωση

ΦΘΗΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΤΗ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΦΘΗΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΗ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΤΗ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΗ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΠΕΑ ΣΤΗ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΠΕΑ ΣΤΗ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΗ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΤΗ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ  ΣΤΗ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

energeiako pistopoihtiko sthn sth metamorfvsh Metamorfvsh

pistopoihtiko energeiakhs apodoshs sthn sth metamorfvsh Metamorfvsh

pistopoihtiko enoikiashs sthn sth metamorfvsh Metamorfvsh

ENERGEIAKO PISTOPOIHTIKO STH STHN METAMORFVSH

PISTOPOIHTIKO ENERGEIAKHS APODOSHS STH STHN METAMORFVSH

PISTOPOIHTIKO ENOIKIASHS STH STHN METAMORFVSH


Ενεργειακος επιθεωρητης στη στην Μεταμόρφωση μεταμορφωση

Ενεργειακοι επιθεωρητες στη στην Μεταμόρφωση μεταμορφωση

Ενεργειακός επιθεωρητής στη στην Μεταμόρφωση μεταμόρφωση

Ενεργειακοί επιθεωρητές στη στην Μεταμόρφωση μεταμόρφωση

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΤΗ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΤΗ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

Energeiakos epithewrhths sthn sth metamorfvsh Metamorfvsh

Energeiakoi epithewrhtes sthn sth metamorfvsh Metamorfvsh

ENERGEIAKOS EPITHEWRHTHS STH STHN METAMORFVSH

ENERGEIAKOI EPITHEWRHTES STH STHN METAMORFVSHΕνεργειακή Επιθεώρηση – Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Ν.3661/2008)

Γενικά:

Βάσει Νόμου 3661/2008 «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις» η έκδοση του «Πιστοποιητικου Ενεργειακής Απόδοσης» (ΠΕΑ) είναι Υποχρεωτική για Πωλήσεις και Νέες Μισθώσεις Ακινήτων από Ιανουάριο 2012.
Η ενεργειακή επιθεώρηση και έκδοση του ΠΕΑ γίνεται από Διπλωματούχο Μηχανικό - Ενεργειακό Επιθεωρητή, εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και αποσκοπεί:

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ισχύει για δέκα (10) χρόνια και εκδίδεται υποχρεωτικά για:

Πόσο Κοστίζει;

Το κόστος Ενεργειακής Επιθεώρησης και Έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (όσο αυτό καθορίζεται ακόμα από τον Νόμο) ανέρχεται σε:
Για τμήμα κτιρίου (διαμέρισμα) η αμοιβή καθορίζεται σε 2,00 €/τ.μ. επιφανείας και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 150 € + Φ.Π.Α.
Η χρέωση του γραφείου μας είναι η Χαμηλότερη χρέωση της Αγοράς!
Ειδική Έκπτωση σε περίπτωση ανάθεσης Τακτοποίησης Ημιυπαιθρίων κλπ Χώρων και έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης

  

ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΩΡΑ 210 777.60.50

Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης

ΒΗΜΑ 1ο


ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

TI ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ (ΣΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ) ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Α ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΙΝ ΤΟ 1985

1. Στέλεχος Οικοδομικής Αδείας ( για κτήρια πριν το 1983 είναι προαιρετικό)

2. Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί

3. Τοπογραφικό

4. Μελέτη Θερμομόνωσης (για κτίρια κατασκευής μετά το '80 / εαν υπάρχει χρειάζονται οι 10 πρώτες σελίδες του εντύπου)

5. Ένας λογαριασμός ΔΕΗ

6. Αριθμός κτηματολογίου

7. Φύλλο συντήρησης λέβητα εάν υπάρχει

8. Στοιχεία ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, Διεύθυνση , ΔΟΥ, Τηλέφωνο)

9. Το Συμβόλαιο του ακινήτου

Β ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1985

1. Άδεια Οικοδομής

2. Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί

3. Τοπογραφικό Διάγραμμα

4. Μελέτη Θερμομόνωσης (χρειάζονται οι 10 πρώτες σελίδες του εντύπου)

5. Πίνακας Κατανομής Δαπανών

6. Ένας λογαριασμός ΔΕΗ

7. Αριθμός Κτηματολογίου

8. Φύλλο συντήρησης λέβητα εάν υπάρχει

9. Στοιχεία ιδιοκτήτη (Επώνυμο, Όνομα, Ιδιότητα, Α.Φ.Μ., Τηλέφωνο).

10. Το συμβόλαιο του ακινήτου.

11. Στην περίπτωση ύπαρξης ημιυπαιθρίου χώρου θα χρειασθεί αντίγραφο της αίτησης στην αρμόδια πολεοδομία για τη ρύθμιση του χώρου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ:

α. Δεν αποτελεί υποχρέωση του Ενεργειακού Επιθεωρητή η ακριβής αποτύπωση του προς επιθεώρηση κτιρίου.

β. Σε περίπτωση που η αρχιτεκτονική μελέτη δεν υφίσταται π.χ. λόγω απώλειάς της ή στα αρχιτεκτονικά σχέδια δεν αποτυπώνεται η πραγματική μορφή του κτιρίου, ο υπεύθυνος του κτιρίου (ιδιοκτήτης/διαχειριστής) θα πρέπει να αναθέσει την αποτύπωση των τεχνικών χαρακτηριστικών του κτιρίου (π.χ. αρχιτεκτονικά και Η/Μ σχέδια) σε αρμόδιο μηχανικό, όπως ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία. Η αμοιβή για την αποτύπωση του κτιρίου επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή και δεν περιλαμβάνεται στην αμοιβή του επιθεωρητή για την ενεργειακή επιθεώρηση και πιστοποίηση του κτιρίου.

Ο επιθεωρητής, εφόσον το επιθυμεί και κατόπιν συμφωνίας με τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή του κτιρίου, δύναται να κάνει ο ίδιος αποτύπωση των κτιριακών εγκαταστάσεων που απαιτείται για την ενεργειακή επιθεώρηση, με την καθορισμένη από τη νομοθεσία σχετική αμοιβή.

γ. Κατά τη διεξαγωγή της ενεργειακής επιθεώρησης ενός κτιρίου, παρέχεται στον επιθεωρητή η δυνατότητα πρόσβασης σε όλους τους εσωτερικούς χώρους.

δ. Η ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου διεξάγεται αποκλειστικά από Επιθεωρητή εγγεγραμμένο στο Μητρώο των Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων, το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά στην Ε.Υ.Επ.Εν.

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ, ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

1. Ο σκοπός και η διαδικασία διενέργειας της ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου.

2. Οι υποχρεώσεις του Ενεργειακού Επιθεωρητή κατά την επιθεώρηση, όπως η καταγραφή των απαραίτητων στοιχείων για τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση της επιθεώρησης, η έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης και η διατύπωση υποδείξεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

3. Οι υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη/διαχειριστή για την παροχή στοιχείων και δεδομένων του κτιρίου που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της ενεργειακής επιθεώρησης, όπως γενικές πληροφορίες για τη χρήση, λειτουργία και κατασκευή του κτιρίου, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, αρχιτεκτονικά και ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια του κτιρίου, αρχιτεκτονικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, μελέτη θερμομόνωσης, φύλλα συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων.

4. Η διαδικασία και η διάρκεια εκπόνησης της ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου.

5. Η αμοιβή του Ενεργειακού Επιθεωρητή.

6. Η εξασφάλιση προστασίας (περιλαμβανομένου του απορρήτου) των δεδομένων του κτιρίου.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ισχύει για 10 χρόνια


ΒΗΜΑ 2ο

Βγάλτε αντίγραφα τα δικαιολογητικά.


ΒΗΜΑ 3ο

Με ένα τηλέφωνο στο 210 7776050 ή 6937875444 κανονίστε το ραντεβού με τον ενεργειακό επιθεωρητή.


ΒΗΜΑ 4ο

Το πολύ δύο μέρες μετά την επιθεώρηση έχετε το ενεργειακό πιστοποιητικό

ΠΟΛΥ ΦΘΗΝΑ ΚΑΙ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΔΗΛΕΣΙ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ Λ.ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ - ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΣΤΥΡΑ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ (ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ)


βεβαιωσεις Ν.3014/2011 Ν.3030/2011
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΡΑ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟ-ΛΕΒ/Σ-ΚΛΙΜ/ΣΜΟΣ
ΑΔΕΙΕΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΓΣΑ 87