ΜΕΛΙΣΣΙΑ

Τηλ.   210 - 777.60.50

φθηνα ενεργειακα πιστοποιητικα στα μελισσια Μελισσια μελισσιων Μελισσιων Μελισια μελισια

φθηνο ενεργειακο πιστοποιητικο στα μελισσια Μελισσια μελισσιων Μελισσιων Μελισια μελισια

ενεργειακα πιστοποιητικα στα μελισσια Μελισσια μελισσιων Μελισσιων Μελισια μελισια

ενεργειακο πιστοποιητικο στα μελισσια Μελισσια μελισσιων Μελισσιων Μελισια μελισια

πιστοποιητικα ενεργειακης αποδοσης στα μελισσια Μελισσια μελισσιων Μελισσιων Μελισια μελισια

πιστοποιητικο ενεργειακης αποδοσης στα μελισσια Μελισσια μελισσιων Μελισσιων Μελισια μελισια

πιστοποιητικα ενοικιασης στα μελισσια Μελισσια μελισσιων Μελισσιων Μελισια μελισια

πιστοποιητικο ενοικιασης στα μελισσια Μελισσια μελισσιων Μελισσιων Μελισια μελισια

πεα στα μελισσια Μελισσια μελισσιων Μελισσιων Μελισια μελισια

αυθημερον ενεργειακο πιστοποιητικο στα μελισσια Μελισσια μελισσιων Μελισσιων Μελισια μελισια

αυθημερον ενεργειακα πιστοποιητικα στα μελισσια Μελισσια μελισσιων Μελισσιων Μελισια μελισια

πιστοποιητικα πωλησης στα μελισσια Μελισσια μελισσιων Μελισσιων Μελισια μελισια

αυθημερον πεα στα μελισσια Μελισσια μελισσιων Μελισσιων Μελισια μελισια

ενεργειακο πιστοποιητικο πωλησης στα μελισσια Μελισσια μελισσιων Μελισσιων Μελισια μελισια

ενεργειακα πιστοποιητικα πωλησης στα μελισσια Μελισσια μελισσιων Μελισσιων Μελισια μελισια

ενεργειακο πιστοποιητικα χαμηλου κόστους στα μελισσια Μελισσια μελισσιων Μελισσιων Μελισια μελισια

ενεργειακα πιστοποιητικα χαμηλου κοστους στα μελισσια Μελισσια μελισσιων Μελισσιων Μελισια μελισια

αυθημερόν πεα στα μελίσσια Μελίσσια μελισσίων Μελισσίων Μελίσια μελίσια

φθηνά ενεργειακά πιστοποιητικά στα μελίσσια Μελίσσια μελισσίων Μελισσίων Μελίσια μελίσια

Φθηνό ενεργειακό πιστοποιητικό στα μελίσσια Μελίσσια μελισσίων Μελισσίων Μελίσια μελίσια

ενεργειακά πιστοποιητικά στα μελίσσια Μελίσσια μελισσίων Μελισσίων Μελίσια μελίσια

ενεργειακό πιστοποιητικό στα μελίσσια Μελίσσια μελισσίων Μελισσίων Μελίσια μελίσια

πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης στα μελίσσια Μελίσσια μελισσίων Μελισσίων Μελίσια μελίσια

πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης στα μελίσσια Μελίσσια μελισσίων Μελισσίων Μελίσια μελίσια

π.ε.α στα μελίσσια Μελίσσια μελισσίων Μελισσίων Μελίσια μελίσια

πιστοποιητικά ενοικίασης στα μελίσσια Μελίσσια μελισσίων Μελισσίων Μελίσια μελίσια

πιστοποιητικό ενοικίασης στα μελίσσια Μελίσσια μελισσίων Μελισσίων Μελίσια μελίσια

αυθημερόν ενεργειακό πιστοποιητικό στα μελίσσια Μελίσσια μελισσίων Μελισσίων Μελίσια μελίσια

αυθημερόν ενεργειακά πιστοποιητικά στα μελίσσια Μελίσσια μελισσίων Μελισσίων Μελίσια μελίσια

ενεργειακά πιστοποιητικά πώλησης στα μελίσσια Μελίσσια μελισσίων Μελισσίων Μελίσια μελίσια

ενεργειακό πιστοποιητικό πώλησης στα μελίσσια Μελίσσια μελισσίων Μελισσίων Μελίσια μελίσια

ενεργειακά πιστοποιητικά χαμηλού κόστους στα μελίσσια Μελίσσια μελισσίων Μελισσίων Μελίσια μελίσια

ενεργειακό πιστοποιητικό χαμηλού κόστους στα μελίσσια Μελίσσια μελισσίων Μελισσίων Μελίσια μελίσια

ΦΘΗΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΜΕΛΙΣΙΑ

ΦΘΗΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΜΕΛΙΣΙΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΜΕΛΙΣΙΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΜΕΛΙΣΙΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΜΕΛΙΣΙΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΜΕΛΙΣΙΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΜΕΛΙΣΙΑ

ΠΕΑ ΣΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΜΕΛΙΣΙΑ

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΠΕΑ ΣΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΜΕΛΙΣΙΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΜΕΛΙΣΙΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΜΕΛΙΣΙΑ

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΜΕΛΙΣΙΑ

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΜΕΛΙΣΙΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΜΕΛΙΣΙΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ  ΣΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΜΕΛΙΣΙΑ

energeiako pistopoihtiko sta melissia Melissia melissivn Melissivn

pistopoihtiko energeiakhs apodoshs sta melissia Melissia melissivn Melissivn

pistopoihtiko enoikiashs sta melissia Melissia melissivn Melissivn

ENERGEIAKO PISTOPOIHTIKO STA MELISSIA MELISSIVN MELISIA

PISTOPOIHTIKO ENERGEIAKHS APODOSHS STA MELISSIA MELISSIVN MELISIA

PISTOPOIHTIKO ENOIKIASHS STA MELISSIA MELISSIVN MELISIAΕνεργειακος επιθεωρητης στα μελισσια Μελισσια μελισσιων Μελισσιων Μελισια μελισια

Ενεργειακοι επιθεωρητες στα μελισσια Μελισσια μελισσιων Μελισσιων Μελισια μελισια

Ενεργειακός επιθεωρητής στα μελίσσια Μελίσσια μελισσίων Μελισσίων Μελίσια μελίσια

Ενεργειακοί επιθεωρητές στα μελίσσια Μελίσσια μελισσίων Μελισσίων Μελίσια μελίσια

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΜΕΛΙΣΙΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΜΕΛΙΣΙΑ

Energeiakos epithewrhths sta melissia Melissia melissivn Melissivn

Energeiakoi epithewrhtes sta melissia Melissia melissivn Melissivn

ENERGEIAKOS EPITHEWRHTHS STA MELISSIA MELISSIVN MELISIA

ENERGEIAKOI EPITHEWRHTES STA MELISSIA MELISSIVN MELISIA
Ενεργειακή Επιθεώρηση – Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Ν.3661/2008)

Γενικά:

Βάσει Νόμου 3661/2008 «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις» η έκδοση του «Πιστοποιητικου Ενεργειακής Απόδοσης» (ΠΕΑ) είναι Υποχρεωτική για Πωλήσεις και Νέες Μισθώσεις Ακινήτων από Ιανουάριο 2012.
Η ενεργειακή επιθεώρηση και έκδοση του ΠΕΑ γίνεται από Διπλωματούχο Μηχανικό - Ενεργειακό Επιθεωρητή, εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και αποσκοπεί:

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ισχύει για δέκα (10) χρόνια και εκδίδεται υποχρεωτικά για:

Πόσο Κοστίζει;

Το κόστος Ενεργειακής Επιθεώρησης και Έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (όσο αυτό καθορίζεται ακόμα από τον Νόμο) ανέρχεται σε:
Για τμήμα κτιρίου (διαμέρισμα) η αμοιβή καθορίζεται σε 2,00 €/τ.μ. επιφανείας και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 150 € + Φ.Π.Α.
Η χρέωση του γραφείου μας είναι η Χαμηλότερη χρέωση της Αγοράς!
Ειδική Έκπτωση σε περίπτωση ανάθεσης Τακτοποίησης Ημιυπαιθρίων κλπ Χώρων και έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης

  

ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΩΡΑ 210 777.60.50

Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης

ΒΗΜΑ 1ο


ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

TI ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ (ΣΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ) ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Α ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΙΝ ΤΟ 1985

1. Στέλεχος Οικοδομικής Αδείας ( για κτήρια πριν το 1983 είναι προαιρετικό)

2. Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί

3. Τοπογραφικό

4. Μελέτη Θερμομόνωσης (για κτίρια κατασκευής μετά το '80 / εαν υπάρχει χρειάζονται οι 10 πρώτες σελίδες του εντύπου)

5. Ένας λογαριασμός ΔΕΗ

6. Αριθμός κτηματολογίου

7. Φύλλο συντήρησης λέβητα εάν υπάρχει

8. Στοιχεία ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, Διεύθυνση , ΔΟΥ, Τηλέφωνο)

9. Το Συμβόλαιο του ακινήτου

Β ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1985

1. Άδεια Οικοδομής

2. Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί

3. Τοπογραφικό Διάγραμμα

4. Μελέτη Θερμομόνωσης (χρειάζονται οι 10 πρώτες σελίδες του εντύπου)

5. Πίνακας Κατανομής Δαπανών

6. Ένας λογαριασμός ΔΕΗ

7. Αριθμός Κτηματολογίου

8. Φύλλο συντήρησης λέβητα εάν υπάρχει

9. Στοιχεία ιδιοκτήτη (Επώνυμο, Όνομα, Ιδιότητα, Α.Φ.Μ., Τηλέφωνο).

10. Το συμβόλαιο του ακινήτου.

11. Στην περίπτωση ύπαρξης ημιυπαιθρίου χώρου θα χρειασθεί αντίγραφο της αίτησης στην αρμόδια πολεοδομία για τη ρύθμιση του χώρου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ:

α. Δεν αποτελεί υποχρέωση του Ενεργειακού Επιθεωρητή η ακριβής αποτύπωση του προς επιθεώρηση κτιρίου.

β. Σε περίπτωση που η αρχιτεκτονική μελέτη δεν υφίσταται π.χ. λόγω απώλειάς της ή στα αρχιτεκτονικά σχέδια δεν αποτυπώνεται η πραγματική μορφή του κτιρίου, ο υπεύθυνος του κτιρίου (ιδιοκτήτης/διαχειριστής) θα πρέπει να αναθέσει την αποτύπωση των τεχνικών χαρακτηριστικών του κτιρίου (π.χ. αρχιτεκτονικά και Η/Μ σχέδια) σε αρμόδιο μηχανικό, όπως ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία. Η αμοιβή για την αποτύπωση του κτιρίου επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή και δεν περιλαμβάνεται στην αμοιβή του επιθεωρητή για την ενεργειακή επιθεώρηση και πιστοποίηση του κτιρίου.

Ο επιθεωρητής, εφόσον το επιθυμεί και κατόπιν συμφωνίας με τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή του κτιρίου, δύναται να κάνει ο ίδιος αποτύπωση των κτιριακών εγκαταστάσεων που απαιτείται για την ενεργειακή επιθεώρηση, με την καθορισμένη από τη νομοθεσία σχετική αμοιβή.

γ. Κατά τη διεξαγωγή της ενεργειακής επιθεώρησης ενός κτιρίου, παρέχεται στον επιθεωρητή η δυνατότητα πρόσβασης σε όλους τους εσωτερικούς χώρους.

δ. Η ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου διεξάγεται αποκλειστικά από Επιθεωρητή εγγεγραμμένο στο Μητρώο των Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων, το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά στην Ε.Υ.Επ.Εν.

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ, ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

1. Ο σκοπός και η διαδικασία διενέργειας της ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου.

2. Οι υποχρεώσεις του Ενεργειακού Επιθεωρητή κατά την επιθεώρηση, όπως η καταγραφή των απαραίτητων στοιχείων για τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση της επιθεώρησης, η έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης και η διατύπωση υποδείξεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

3. Οι υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη/διαχειριστή για την παροχή στοιχείων και δεδομένων του κτιρίου που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της ενεργειακής επιθεώρησης, όπως γενικές πληροφορίες για τη χρήση, λειτουργία και κατασκευή του κτιρίου, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, αρχιτεκτονικά και ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια του κτιρίου, αρχιτεκτονικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, μελέτη θερμομόνωσης, φύλλα συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων.

4. Η διαδικασία και η διάρκεια εκπόνησης της ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου.

5. Η αμοιβή του Ενεργειακού Επιθεωρητή.

6. Η εξασφάλιση προστασίας (περιλαμβανομένου του απορρήτου) των δεδομένων του κτιρίου.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ισχύει για 10 χρόνια


ΒΗΜΑ 2ο

Βγάλτε αντίγραφα τα δικαιολογητικά.


ΒΗΜΑ 3ο

Με ένα τηλέφωνο στο 210 7776050 ή 6937875444 κανονίστε το ραντεβού με τον ενεργειακό επιθεωρητή.


ΒΗΜΑ 4ο

Το πολύ δύο μέρες μετά την επιθεώρηση έχετε το ενεργειακό πιστοποιητικό

ΠΟΛΥ ΦΘΗΝΑ ΚΑΙ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΔΗΛΕΣΙ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ Λ.ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ - ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΣΤΥΡΑ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ (ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ)


βεβαιωσεις Ν.3014/2011 Ν.3030/2011
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΡΑ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟ-ΛΕΒ/Σ-ΚΛΙΜ/ΣΜΟΣ
ΑΔΕΙΕΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΓΣΑ 87