ΜΕΓΑΡΑ

Τηλ.   210 - 777.60.50

φθηνα ενεργειακα πιστοποιητικα στα μεγαρα Μεγαρα μεγαρων Μεγαρων

φθηνο ενεργειακο πιστοποιητικο στα μεγαρα Μεγαρα μεγαρων Μεγαρων

ενεργειακα πιστοποιητικα στα μεγαρα Μεγαρα μεγαρων Μεγαρων

ενεργειακο πιστοποιητικο στα μεγαρα Μεγαρα μεγαρων Μεγαρων

πιστοποιητικα ενεργειακης αποδοσης στα μεγαρα Μεγαρα μεγαρων Μεγαρων

πιστοποιητικο ενεργειακης αποδοσης στα μεγαρα Μεγαρα μεγαρων Μεγαρων

πιστοποιητικα ενοικιασης στα μεγαρα Μεγαρα μεγαρων Μεγαρων

πιστοποιητικο ενοικιασης στα μεγαρα Μεγαρα μεγαρων Μεγαρων

πεα στα μεγαρα Μεγαρα μεγαρων Μεγαρων

αυθημερον ενεργειακο πιστοποιητικο στα μεγαρα Μεγαρα μεγαρων Μεγαρων

αυθημερον ενεργειακα πιστοποιητικα στα μεγαρα Μεγαρα μεγαρων Μεγαρων

πιστοποιητικα πωλησης στα μεγαρα Μεγαρα μεγαρων Μεγαρων

αυθημερον πεα στα μεγαρα Μεγαρα μεγαρων Μεγαρων

ενεργειακο πιστοποιητικο πωλησης στα μεγαρα Μεγαρα μεγαρων Μεγαρων

ενεργειακα πιστοποιητικα πωλησης στα μεγαρα Μεγαρα μεγαρων Μεγαρων

ενεργειακο πιστοποιητικα χαμηλου κόστους στα μεγαρα Μεγαρα μεγαρων Μεγαρων

ενεργειακα πιστοποιητικα χαμηλου κοστους στα μεγαρα Μεγαρα μεγαρων Μεγαρων

αυθημερόν πεα στα μέγαρα Μέγαρα μεγάρων Μεγάρων

φθηνά ενεργειακά πιστοποιητικά στα μέγαρα Μέγαρα μεγάρων Μεγάρων

Φθηνό ενεργειακό πιστοποιητικό στα μέγαρα Μέγαρα μεγάρων Μεγάρων

ενεργειακά πιστοποιητικά στα μέγαρα Μέγαρα μεγάρων Μεγάρων

ενεργειακό πιστοποιητικό στα μέγαρα Μέγαρα μεγάρων Μεγάρων

πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης στα μέγαρα Μέγαρα μεγάρων Μεγάρων

πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης στα μέγαρα Μέγαρα μεγάρων Μεγάρων

π.ε.α στα μέγαρα Μέγαρα μεγάρων Μεγάρων

πιστοποιητικά ενοικίασης στα μέγαρα Μέγαρα μεγάρων Μεγάρων

πιστοποιητικό ενοικίασης στα μέγαρα Μέγαρα μεγάρων Μεγάρων

αυθημερόν ενεργειακό πιστοποιητικό στα μέγαρα Μέγαρα μεγάρων Μεγάρων

αυθημερόν ενεργειακά πιστοποιητικά στα μέγαρα Μέγαρα μεγάρων Μεγάρων

ενεργειακά πιστοποιητικά πώλησης στα μέγαρα Μέγαρα μεγάρων Μεγάρων

ενεργειακό πιστοποιητικό πώλησης στα μέγαρα Μέγαρα μεγάρων Μεγάρων

ενεργειακά πιστοποιητικά χαμηλού κόστους στα μέγαρα Μέγαρα μεγάρων Μεγάρων

ενεργειακό πιστοποιητικό χαμηλού κόστους στα μέγαρα Μέγαρα μεγάρων Μεγάρων

ΦΘΗΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ ΜΕΓΑΡΩΝ

ΦΘΗΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ ΜΕΓΑΡΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ ΜΕΓΑΡΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ ΜΕΓΑΡΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ ΜΕΓΑΡΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ ΜΕΓΑΡΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ ΜΕΓΑΡΩΝ

ΠΕΑ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ ΜΕΓΑΡΩΝ

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΠΕΑ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ ΜΕΓΑΡΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ ΜΕΓΑΡΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ ΜΕΓΑΡΩΝ

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ ΜΕΓΑΡΩΝ

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ ΜΕΓΑΡΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ ΜΕΓΑΡΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ  ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ ΜΕΓΑΡΩΝ

energeiako pistopoihtiko megara megarvn

pistopoihtiko energeiakhs apodoshs megara megarvn

pistopoihtiko enoikiashs megara megarvn

ENERGEIAKO PISTOPOIHTIKO STA MEGARA MEGARVN

PISTOPOIHTIKO ENERGEIAKHS APODOSHS STA MEGARA MEGARVN

PISTOPOIHTIKO ENOIKIASHS STA MEGARA MEGARVN


Ενεργειακος επιθεωρητης στα μεγαρα Μεγαρα μεγαρων Μεγαρων

Ενεργειακοι επιθεωρητες στα μεγαρα Μεγαρα μεγαρων Μεγαρων

Ενεργειακός επιθεωρητής στα μέγαρα Μέγαρα μεγάρων Μεγάρων

Ενεργειακοί επιθεωρητές στα μέγαρα Μέγαρα μεγάρων Μεγάρων

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ ΜΕΓΑΡΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ ΜΕΓΑΡΩΝ

Energeiakos epithewrhths megara megarvn

Energeiakoi epithewrhtes megara megarvn

ENERGEIAKOS EPITHEWRHTHS STA MEGARA MEGARVN

ENERGEIAKOI EPITHEWRHTES STA MEGARA MEGARVN


Ενεργειακή Επιθεώρηση – Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Ν.3661/2008)

Γενικά:

Βάσει Νόμου 3661/2008 «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις» η έκδοση του «Πιστοποιητικου Ενεργειακής Απόδοσης» (ΠΕΑ) είναι Υποχρεωτική για Πωλήσεις και Νέες Μισθώσεις Ακινήτων από Ιανουάριο 2012.
Η ενεργειακή επιθεώρηση και έκδοση του ΠΕΑ γίνεται από Διπλωματούχο Μηχανικό - Ενεργειακό Επιθεωρητή, εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και αποσκοπεί:

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ισχύει για δέκα (10) χρόνια και εκδίδεται υποχρεωτικά για:

Πόσο Κοστίζει;

Το κόστος Ενεργειακής Επιθεώρησης και Έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (όσο αυτό καθορίζεται ακόμα από τον Νόμο) ανέρχεται σε:
Για τμήμα κτιρίου (διαμέρισμα) η αμοιβή καθορίζεται σε 2,00 €/τ.μ. επιφανείας και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 150 € + Φ.Π.Α.
Η χρέωση του γραφείου μας είναι η Χαμηλότερη χρέωση της Αγοράς!
Ειδική Έκπτωση σε περίπτωση ανάθεσης Τακτοποίησης Ημιυπαιθρίων κλπ Χώρων και έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης

  

ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΩΡΑ 210 777.60.50

Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης

ΒΗΜΑ 1ο


ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

TI ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ (ΣΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ) ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Α ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΙΝ ΤΟ 1985

1. Στέλεχος Οικοδομικής Αδείας ( για κτήρια πριν το 1983 είναι προαιρετικό)

2. Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί

3. Τοπογραφικό

4. Μελέτη Θερμομόνωσης (για κτίρια κατασκευής μετά το '80 / εαν υπάρχει χρειάζονται οι 10 πρώτες σελίδες του εντύπου)

5. Ένας λογαριασμός ΔΕΗ

6. Αριθμός κτηματολογίου

7. Φύλλο συντήρησης λέβητα εάν υπάρχει

8. Στοιχεία ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, Διεύθυνση , ΔΟΥ, Τηλέφωνο)

9. Το Συμβόλαιο του ακινήτου

Β ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1985

1. Άδεια Οικοδομής

2. Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί

3. Τοπογραφικό Διάγραμμα

4. Μελέτη Θερμομόνωσης (χρειάζονται οι 10 πρώτες σελίδες του εντύπου)

5. Πίνακας Κατανομής Δαπανών

6. Ένας λογαριασμός ΔΕΗ

7. Αριθμός Κτηματολογίου

8. Φύλλο συντήρησης λέβητα εάν υπάρχει

9. Στοιχεία ιδιοκτήτη (Επώνυμο, Όνομα, Ιδιότητα, Α.Φ.Μ., Τηλέφωνο).

10. Το συμβόλαιο του ακινήτου.

11. Στην περίπτωση ύπαρξης ημιυπαιθρίου χώρου θα χρειασθεί αντίγραφο της αίτησης στην αρμόδια πολεοδομία για τη ρύθμιση του χώρου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ:

α. Δεν αποτελεί υποχρέωση του Ενεργειακού Επιθεωρητή η ακριβής αποτύπωση του προς επιθεώρηση κτιρίου.

β. Σε περίπτωση που η αρχιτεκτονική μελέτη δεν υφίσταται π.χ. λόγω απώλειάς της ή στα αρχιτεκτονικά σχέδια δεν αποτυπώνεται η πραγματική μορφή του κτιρίου, ο υπεύθυνος του κτιρίου (ιδιοκτήτης/διαχειριστής) θα πρέπει να αναθέσει την αποτύπωση των τεχνικών χαρακτηριστικών του κτιρίου (π.χ. αρχιτεκτονικά και Η/Μ σχέδια) σε αρμόδιο μηχανικό, όπως ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία. Η αμοιβή για την αποτύπωση του κτιρίου επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή και δεν περιλαμβάνεται στην αμοιβή του επιθεωρητή για την ενεργειακή επιθεώρηση και πιστοποίηση του κτιρίου.

Ο επιθεωρητής, εφόσον το επιθυμεί και κατόπιν συμφωνίας με τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή του κτιρίου, δύναται να κάνει ο ίδιος αποτύπωση των κτιριακών εγκαταστάσεων που απαιτείται για την ενεργειακή επιθεώρηση, με την καθορισμένη από τη νομοθεσία σχετική αμοιβή.

γ. Κατά τη διεξαγωγή της ενεργειακής επιθεώρησης ενός κτιρίου, παρέχεται στον επιθεωρητή η δυνατότητα πρόσβασης σε όλους τους εσωτερικούς χώρους.

δ. Η ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου διεξάγεται αποκλειστικά από Επιθεωρητή εγγεγραμμένο στο Μητρώο των Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων, το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά στην Ε.Υ.Επ.Εν.

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ, ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

1. Ο σκοπός και η διαδικασία διενέργειας της ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου.

2. Οι υποχρεώσεις του Ενεργειακού Επιθεωρητή κατά την επιθεώρηση, όπως η καταγραφή των απαραίτητων στοιχείων για τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση της επιθεώρησης, η έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης και η διατύπωση υποδείξεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

3. Οι υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη/διαχειριστή για την παροχή στοιχείων και δεδομένων του κτιρίου που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της ενεργειακής επιθεώρησης, όπως γενικές πληροφορίες για τη χρήση, λειτουργία και κατασκευή του κτιρίου, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, αρχιτεκτονικά και ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια του κτιρίου, αρχιτεκτονικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, μελέτη θερμομόνωσης, φύλλα συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων.

4. Η διαδικασία και η διάρκεια εκπόνησης της ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου.

5. Η αμοιβή του Ενεργειακού Επιθεωρητή.

6. Η εξασφάλιση προστασίας (περιλαμβανομένου του απορρήτου) των δεδομένων του κτιρίου.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ισχύει για 10 χρόνια


ΒΗΜΑ 2ο

Βγάλτε αντίγραφα τα δικαιολογητικά.


ΒΗΜΑ 3ο

Με ένα τηλέφωνο στο 210 7776050 ή 6937875444 κανονίστε το ραντεβού με τον ενεργειακό επιθεωρητή.


ΒΗΜΑ 4ο

Το πολύ δύο μέρες μετά την επιθεώρηση έχετε το ενεργειακό πιστοποιητικό

ΠΟΛΥ ΦΘΗΝΑ ΚΑΙ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΔΗΛΕΣΙ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ Λ.ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ - ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΣΤΥΡΑ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ (ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ)


βεβαιωσεις Ν.3014/2011 Ν.3030/2011
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΡΑ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟ-ΛΕΒ/Σ-ΚΛΙΜ/ΣΜΟΣ
ΑΔΕΙΕΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΓΣΑ 87