ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ

Τηλ.   210 - 777.60.50

φθηνα ενεργειακα πιστοποιητικα στον στο μαραθωνα Μαραθωνα μαραθωνος Μαραθωνος

φθηνο ενεργειακο πιστοποιητικο στον στο μαραθωνα Μαραθωνα μαραθωνος Μαραθωνος

ενεργειακα πιστοποιητικα στον στο μαραθωνα Μαραθωνα μαραθωνος Μαραθωνος

ενεργειακο πιστοποιητικο στον στο μαραθωνα Μαραθωνα μαραθωνος Μαραθωνος

πιστοποιητικα ενεργειακης αποδοσης στον στο μαραθωνα Μαραθωνα μαραθωνος Μαραθωνος

πιστοποιητικο ενεργειακης αποδοσης στον στο μαραθωνα Μαραθωνα μαραθωνος Μαραθωνος

πιστοποιητικα ενοικιασης στον στο μαραθωνα Μαραθωνα μαραθωνος Μαραθωνος

πιστοποιητικο ενοικιασης στον στο μαραθωνα Μαραθωνα μαραθωνος Μαραθωνος

πεα στον στο μαραθωνα Μαραθωνα μαραθωνος Μαραθωνος

αυθημερον ενεργειακο πιστοποιητικο στον στο μαραθωνα Μαραθωνα μαραθωνος Μαραθωνος

αυθημερον ενεργειακα πιστοποιητικα στον στο μαραθωνα Μαραθωνα μαραθωνος Μαραθωνος

πιστοποιητικα πωλησης στον στο μαραθωνα Μαραθωνα μαραθωνος Μαραθωνος

αυθημερον πεα στον στο μαραθωνα Μαραθωνα μαραθωνος Μαραθωνος

ενεργειακο πιστοποιητικο πωλησης στον στο μαραθωνα Μαραθωνα μαραθωνος Μαραθωνος

ενεργειακα πιστοποιητικα πωλησης στον στο μαραθωνα Μαραθωνα μαραθωνος Μαραθωνος

ενεργειακο πιστοποιητικα χαμηλου κόστους στον στο μαραθωνα Μαραθωνα μαραθωνος Μαραθωνος

ενεργειακα πιστοποιητικα χαμηλου κοστους στον στο μαραθωνα Μαραθωνα μαραθωνος Μαραθωνος

αυθημερόν πεα στον στο μαραθώνα Μαραθώνα μαραθώνος Μαραθώνος

φθηνά ενεργειακά πιστοποιητικά στον στο μαραθώνα Μαραθώνα μαραθώνος Μαραθώνος

Φθηνό ενεργειακό πιστοποιητικό στον στο μαραθώνα Μαραθώνα μαραθώνος Μαραθώνος

ενεργειακά πιστοποιητικά στον στο μαραθώνα Μαραθώνα μαραθώνος Μαραθώνος

ενεργειακό πιστοποιητικό στον στο μαραθώνα Μαραθώνα μαραθώνος Μαραθώνος

πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης στον στο μαραθώνα Μαραθώνα μαραθώνος Μαραθώνος

πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης στον στο μαραθώνα Μαραθώνα μαραθώνος Μαραθώνος

π.ε.α στον στο μαραθώνα Μαραθώνα μαραθώνος Μαραθώνος

πιστοποιητικά ενοικίασης στον στο μαραθώνα Μαραθώνα μαραθώνος Μαραθώνος

πιστοποιητικό ενοικίασης στον στο μαραθώνα Μαραθώνα μαραθώνος Μαραθώνος

αυθημερόν ενεργειακό πιστοποιητικό στον στο μαραθώνα Μαραθώνα μαραθώνος Μαραθώνος

αυθημερόν ενεργειακά πιστοποιητικά στον στο μαραθώνα Μαραθώνα μαραθώνος Μαραθώνος

ενεργειακά πιστοποιητικά πώλησης στον στο μαραθώνα Μαραθώνα μαραθώνος Μαραθώνος

ενεργειακό πιστοποιητικό πώλησης στον στο μαραθώνα Μαραθώνα μαραθώνος Μαραθώνος

ενεργειακά πιστοποιητικά χαμηλού κόστους στον στο μαραθώνα Μαραθώνα μαραθώνος Μαραθώνος

ενεργειακό πιστοποιητικό χαμηλού κόστους στον στο μαραθώνα Μαραθώνα μαραθώνος Μαραθώνος

ΦΘΗΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΣΤΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΦΘΗΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΟΝ ΣΤΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΣΤΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΟΝ ΣΤΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΟΝ ΣΤΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΟΝ ΣΤΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΣΤΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΠΕΑ ΣΤΟΝ ΣΤΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΠΕΑ ΣΤΟΝ ΣΤΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΣΤΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΣΤΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΟΝ ΣΤΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΣΤΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΣΤΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ  ΣΤΟΝ ΣΤΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

energeiako pistopoihtiko ston sto Marathvna marathvna Marathvnos marathvnos

pistopoihtiko energeiakhs apodoshs ston sto Marathvna marathvna Marathvnos marathvnos

pistopoihtiko enoikiashs ston sto Marathvna marathvna Marathvnos marathvnos

ENERGEIAKO PISTOPOIHTIKO STON MARATHVNA MARATHVNA

PISTOPOIHTIKO ENERGEIAKHS APODOSHS STON MARATHVNA MARATHVNA

PISTOPOIHTIKO ENOIKIASHS STON MARATHVNA MARATHVNA


Ενεργειακος επιθεωρητης στον στο μαραθωνα Μαραθωνα μαραθωνος Μαραθωνος

Ενεργειακοι επιθεωρητες στον στο μαραθωνα Μαραθωνα μαραθωνος Μαραθωνος

Ενεργειακός επιθεωρητής στον στο μαραθώνα Μαραθώνα μαραθώνος Μαραθώνος

Ενεργειακοί επιθεωρητές στον στο μαραθώνα Μαραθώνα μαραθώνος Μαραθώνος

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΤΟΝ ΣΤΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΣΤΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Energeiakos epithewrhths ston sto Marathvna marathvna Marathvnos marathvnos

Energeiakoi epithewrhtes ston sto Marathvna marathvna Marathvnos marathvnos

ENERGEIAKOS EPITHEWRHTHS STON MARATHVNA MARATHVNA

ENERGEIAKOI EPITHEWRHTES STON MARATHVNA MARATHVNA


Ενεργειακή Επιθεώρηση – Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Ν.3661/2008)

Γενικά:

Βάσει Νόμου 3661/2008 «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις» η έκδοση του «Πιστοποιητικου Ενεργειακής Απόδοσης» (ΠΕΑ) είναι Υποχρεωτική για Πωλήσεις και Νέες Μισθώσεις Ακινήτων από Ιανουάριο 2012.
Η ενεργειακή επιθεώρηση και έκδοση του ΠΕΑ γίνεται από Διπλωματούχο Μηχανικό - Ενεργειακό Επιθεωρητή, εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και αποσκοπεί:

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ισχύει για δέκα (10) χρόνια και εκδίδεται υποχρεωτικά για:

Πόσο Κοστίζει;

Το κόστος Ενεργειακής Επιθεώρησης και Έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (όσο αυτό καθορίζεται ακόμα από τον Νόμο) ανέρχεται σε:
Για τμήμα κτιρίου (διαμέρισμα) η αμοιβή καθορίζεται σε 2,00 €/τ.μ. επιφανείας και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 150 € + Φ.Π.Α.
Η χρέωση του γραφείου μας είναι η Χαμηλότερη χρέωση της Αγοράς!
Ειδική Έκπτωση σε περίπτωση ανάθεσης Τακτοποίησης Ημιυπαιθρίων κλπ Χώρων και έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης

  

ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΩΡΑ 210 777.60.50

Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης

ΒΗΜΑ 1ο


ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

TI ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ (ΣΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ) ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Α ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΙΝ ΤΟ 1985

1. Στέλεχος Οικοδομικής Αδείας ( για κτήρια πριν το 1983 είναι προαιρετικό)

2. Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί

3. Τοπογραφικό

4. Μελέτη Θερμομόνωσης (για κτίρια κατασκευής μετά το '80 / εαν υπάρχει χρειάζονται οι 10 πρώτες σελίδες του εντύπου)

5. Ένας λογαριασμός ΔΕΗ

6. Αριθμός κτηματολογίου

7. Φύλλο συντήρησης λέβητα εάν υπάρχει

8. Στοιχεία ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, Διεύθυνση , ΔΟΥ, Τηλέφωνο)

9. Το Συμβόλαιο του ακινήτου

Β ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1985

1. Άδεια Οικοδομής

2. Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί

3. Τοπογραφικό Διάγραμμα

4. Μελέτη Θερμομόνωσης (χρειάζονται οι 10 πρώτες σελίδες του εντύπου)

5. Πίνακας Κατανομής Δαπανών

6. Ένας λογαριασμός ΔΕΗ

7. Αριθμός Κτηματολογίου

8. Φύλλο συντήρησης λέβητα εάν υπάρχει

9. Στοιχεία ιδιοκτήτη (Επώνυμο, Όνομα, Ιδιότητα, Α.Φ.Μ., Τηλέφωνο).

10. Το συμβόλαιο του ακινήτου.

11. Στην περίπτωση ύπαρξης ημιυπαιθρίου χώρου θα χρειασθεί αντίγραφο της αίτησης στην αρμόδια πολεοδομία για τη ρύθμιση του χώρου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ:

α. Δεν αποτελεί υποχρέωση του Ενεργειακού Επιθεωρητή η ακριβής αποτύπωση του προς επιθεώρηση κτιρίου.

β. Σε περίπτωση που η αρχιτεκτονική μελέτη δεν υφίσταται π.χ. λόγω απώλειάς της ή στα αρχιτεκτονικά σχέδια δεν αποτυπώνεται η πραγματική μορφή του κτιρίου, ο υπεύθυνος του κτιρίου (ιδιοκτήτης/διαχειριστής) θα πρέπει να αναθέσει την αποτύπωση των τεχνικών χαρακτηριστικών του κτιρίου (π.χ. αρχιτεκτονικά και Η/Μ σχέδια) σε αρμόδιο μηχανικό, όπως ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία. Η αμοιβή για την αποτύπωση του κτιρίου επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή και δεν περιλαμβάνεται στην αμοιβή του επιθεωρητή για την ενεργειακή επιθεώρηση και πιστοποίηση του κτιρίου.

Ο επιθεωρητής, εφόσον το επιθυμεί και κατόπιν συμφωνίας με τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή του κτιρίου, δύναται να κάνει ο ίδιος αποτύπωση των κτιριακών εγκαταστάσεων που απαιτείται για την ενεργειακή επιθεώρηση, με την καθορισμένη από τη νομοθεσία σχετική αμοιβή.

γ. Κατά τη διεξαγωγή της ενεργειακής επιθεώρησης ενός κτιρίου, παρέχεται στον επιθεωρητή η δυνατότητα πρόσβασης σε όλους τους εσωτερικούς χώρους.

δ. Η ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου διεξάγεται αποκλειστικά από Επιθεωρητή εγγεγραμμένο στο Μητρώο των Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων, το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά στην Ε.Υ.Επ.Εν.

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ, ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

1. Ο σκοπός και η διαδικασία διενέργειας της ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου.

2. Οι υποχρεώσεις του Ενεργειακού Επιθεωρητή κατά την επιθεώρηση, όπως η καταγραφή των απαραίτητων στοιχείων για τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση της επιθεώρησης, η έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης και η διατύπωση υποδείξεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

3. Οι υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη/διαχειριστή για την παροχή στοιχείων και δεδομένων του κτιρίου που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της ενεργειακής επιθεώρησης, όπως γενικές πληροφορίες για τη χρήση, λειτουργία και κατασκευή του κτιρίου, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, αρχιτεκτονικά και ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια του κτιρίου, αρχιτεκτονικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, μελέτη θερμομόνωσης, φύλλα συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων.

4. Η διαδικασία και η διάρκεια εκπόνησης της ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου.

5. Η αμοιβή του Ενεργειακού Επιθεωρητή.

6. Η εξασφάλιση προστασίας (περιλαμβανομένου του απορρήτου) των δεδομένων του κτιρίου.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ισχύει για 10 χρόνια


ΒΗΜΑ 2ο

Βγάλτε αντίγραφα τα δικαιολογητικά.


ΒΗΜΑ 3ο

Με ένα τηλέφωνο στο 210 7776050 ή 6937875444 κανονίστε το ραντεβού με τον ενεργειακό επιθεωρητή.


ΒΗΜΑ 4ο

Το πολύ δύο μέρες μετά την επιθεώρηση έχετε το ενεργειακό πιστοποιητικό

ΠΟΛΥ ΦΘΗΝΑ ΚΑΙ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΔΗΛΕΣΙ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ Λ.ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ - ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΣΤΥΡΑ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ (ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ)


βεβαιωσεις Ν.3014/2011 Ν.3030/2011
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΡΑ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟ-ΛΕΒ/Σ-ΚΛΙΜ/ΣΜΟΣ
ΑΔΕΙΕΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΓΣΑ 87