ΜΑΝΔΡΑ

Τηλ.   210 - 777.60.50

φθηνα ενεργειακα πιστοποιητικα στην στη μανδρα Μανδρα μανδρας Μανδρας

φθηνο ενεργειακο πιστοποιητικο στην στη μανδρα Μανδρα μανδρας Μανδρας

ενεργειακα πιστοποιητικα στην στη μανδρα Μανδρα μανδρας Μανδρας

ενεργειακο πιστοποιητικο στην στη μανδρα Μανδρα μανδρας Μανδρας

πιστοποιητικα ενεργειακης αποδοσης στην στη μανδρα Μανδρα μανδρας Μανδρας

πιστοποιητικο ενεργειακης αποδοσης στην στη μανδρα Μανδρα μανδρας Μανδρας

πιστοποιητικα ενοικιασης στην στη μανδρα Μανδρα μανδρας Μανδρας

πιστοποιητικο ενοικιασης στην στη μανδρα Μανδρα μανδρας Μανδρας

πεα στην στη μανδρα Μανδρα μανδρας Μανδρας

αυθημερον ενεργειακο πιστοποιητικο στην στη μανδρα Μανδρα μανδρας Μανδρας

αυθημερον ενεργειακα πιστοποιητικα στην στη μανδρα Μανδρα μανδρας Μανδρας

πιστοποιητικα πωλησης στην στη μανδρα Μανδρα μανδρας Μανδρας

αυθημερον πεα στην στη μανδρα Μανδρα μανδρας Μανδρας

ενεργειακο πιστοποιητικο πωλησης στην στη μανδρα Μανδρα μανδρας Μανδρας

ενεργειακα πιστοποιητικα πωλησης στην στη μανδρα Μανδρα μανδρας Μανδρας

ενεργειακο πιστοποιητικα χαμηλου κόστους στην στη μανδρα Μανδρα μανδρας Μανδρας

ενεργειακα πιστοποιητικα χαμηλου κοστους στην στη μανδρα Μανδρα μανδρας Μανδρας

αυθημερόν πεα στην στη μάνδρα Μάνδρα μάνδρας Μάνδρας

φθηνά ενεργειακά πιστοποιητικά στην στη μάνδρα Μάνδρα μάνδρας Μάνδρας

Φθηνό ενεργειακό πιστοποιητικό στην στη μάνδρα Μάνδρα μάνδρας Μάνδρας

ενεργειακά πιστοποιητικά στην στη μάνδρα Μάνδρα μάνδρας Μάνδρας

ενεργειακό πιστοποιητικό στην στη μάνδρα Μάνδρα μάνδρας Μάνδρας

πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης στην στη μάνδρα Μάνδρα μάνδρας Μάνδρας

πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης στην στη μάνδρα Μάνδρα μάνδρας Μάνδρας

π.ε.α στην στη μάνδρα Μάνδρα μάνδρας Μάνδρας

πιστοποιητικά ενοικίασης στην στη μάνδρα Μάνδρα μάνδρας Μάνδρας

πιστοποιητικό ενοικίασης στην στη μάνδρα Μάνδρα μάνδρας Μάνδρας

αυθημερόν ενεργειακό πιστοποιητικό στην στη μάνδρα Μάνδρα μάνδρας Μάνδρας

αυθημερόν ενεργειακά πιστοποιητικά στην στη μάνδρα Μάνδρα μάνδρας Μάνδρας

ενεργειακά πιστοποιητικά πώλησης στην στη μάνδρα Μάνδρα μάνδρας Μάνδρας

ενεργειακό πιστοποιητικό πώλησης στην στη μάνδρα Μάνδρα μάνδρας Μάνδρας

ενεργειακά πιστοποιητικά χαμηλού κόστους στην στη μάνδρα Μάνδρα μάνδρας Μάνδρας

ενεργειακό πιστοποιητικό χαμηλού κόστους στην στη μάνδρα Μάνδρα μάνδρας Μάνδρας

ΦΘΗΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΣΤΗ ΜΑΝΔΡΑ ΜΑΝΔΡΑΣ

ΦΘΗΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΣΤΗ ΜΑΝΔΡΑ ΜΑΝΔΡΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΣΤΗ ΜΑΝΔΡΑ ΜΑΝΔΡΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΣΤΗ ΜΑΝΔΡΑ ΜΑΝΔΡΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΤΗ ΜΑΝΔΡΑ ΜΑΝΔΡΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΤΗ ΜΑΝΔΡΑ ΜΑΝΔΡΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΤΗ ΜΑΝΔΡΑ ΜΑΝΔΡΑΣ

ΠΕΑ ΣΤΗΝ ΣΤΗ ΜΑΝΔΡΑ ΜΑΝΔΡΑΣ

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΠΕΑ ΣΤΗΝ ΣΤΗ ΜΑΝΔΡΑ ΜΑΝΔΡΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΤΗ ΜΑΝΔΡΑ ΜΑΝΔΡΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΤΗ ΜΑΝΔΡΑ ΜΑΝΔΡΑΣ

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΣΤΗ ΜΑΝΔΡΑ ΜΑΝΔΡΑΣ

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΣΤΗ ΜΑΝΔΡΑ ΜΑΝΔΡΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΣΤΗ ΜΑΝΔΡΑ ΜΑΝΔΡΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ  ΣΤΗΝ ΣΤΗ ΜΑΝΔΡΑ ΜΑΝΔΡΑΣ

energeiako pistopoihtiko sthn sth mandra Mandra mandeaw Mandraw

pistopoihtiko energeiakhs apodoshs sthn sth mandra Mandra mandeaw Mandraw

pistopoihtiko enoikiashs sthn sth mandra Mandra mandeaw Mandraw

ENERGEIAKO PISTOPOIHTIKO STHN STH MANDRA MANDRAW

PISTOPOIHTIKO ENERGEIAKHS APODOSHS STHN STH MANDRA MANDRAW

PISTOPOIHTIKO ENOIKIASHS STHN STH MANDRA MANDRAW


Ενεργειακος επιθεωρητης στην στη μανδρα Μανδρα μανδρας Μανδρας

Ενεργειακοι επιθεωρητες στην στη μανδρα Μανδρα μανδρας Μανδρας

Ενεργειακός επιθεωρητής στην στη μάνδρα Μάνδρα μάνδρας Μάνδρας

Ενεργειακοί επιθεωρητές στην στη μάνδρα Μάνδρα μάνδρας Μάνδρας

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΣΤΗ ΜΑΝΔΡΑ ΜΑΝΔΡΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΣΤΗ ΜΑΝΔΡΑ ΜΑΝΔΡΑΣ

Energeiakos epithewrhths sthn sth mandra Mandra mandeaw Mandraw

Energeiakoi epithewrhtes sthn sth mandra Mandra mandeaw Mandraw

ENERGEIAKOS EPITHEWRHTHS STHN STH MANDRA MANDRAW

ENERGEIAKOI EPITHEWRHTES STHN STH MANDRA MANDRAWΕνεργειακή Επιθεώρηση – Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Ν.3661/2008)

Γενικά:

Βάσει Νόμου 3661/2008 «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις» η έκδοση του «Πιστοποιητικου Ενεργειακής Απόδοσης» (ΠΕΑ) είναι Υποχρεωτική για Πωλήσεις και Νέες Μισθώσεις Ακινήτων από Ιανουάριο 2012.
Η ενεργειακή επιθεώρηση και έκδοση του ΠΕΑ γίνεται από Διπλωματούχο Μηχανικό - Ενεργειακό Επιθεωρητή, εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και αποσκοπεί:

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ισχύει για δέκα (10) χρόνια και εκδίδεται υποχρεωτικά για:

Πόσο Κοστίζει;

Το κόστος Ενεργειακής Επιθεώρησης και Έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (όσο αυτό καθορίζεται ακόμα από τον Νόμο) ανέρχεται σε:
Για τμήμα κτιρίου (διαμέρισμα) η αμοιβή καθορίζεται σε 2,00 €/τ.μ. επιφανείας και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 150 € + Φ.Π.Α.
Η χρέωση του γραφείου μας είναι η Χαμηλότερη χρέωση της Αγοράς!
Ειδική Έκπτωση σε περίπτωση ανάθεσης Τακτοποίησης Ημιυπαιθρίων κλπ Χώρων και έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης

  

ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΩΡΑ 210 777.60.50

Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης

ΒΗΜΑ 1ο


ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

TI ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ (ΣΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ) ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Α ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΙΝ ΤΟ 1985

1. Στέλεχος Οικοδομικής Αδείας ( για κτήρια πριν το 1983 είναι προαιρετικό)

2. Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί

3. Τοπογραφικό

4. Μελέτη Θερμομόνωσης (για κτίρια κατασκευής μετά το '80 / εαν υπάρχει χρειάζονται οι 10 πρώτες σελίδες του εντύπου)

5. Ένας λογαριασμός ΔΕΗ

6. Αριθμός κτηματολογίου

7. Φύλλο συντήρησης λέβητα εάν υπάρχει

8. Στοιχεία ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, Διεύθυνση , ΔΟΥ, Τηλέφωνο)

9. Το Συμβόλαιο του ακινήτου

Β ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1985

1. Άδεια Οικοδομής

2. Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί

3. Τοπογραφικό Διάγραμμα

4. Μελέτη Θερμομόνωσης (χρειάζονται οι 10 πρώτες σελίδες του εντύπου)

5. Πίνακας Κατανομής Δαπανών

6. Ένας λογαριασμός ΔΕΗ

7. Αριθμός Κτηματολογίου

8. Φύλλο συντήρησης λέβητα εάν υπάρχει

9. Στοιχεία ιδιοκτήτη (Επώνυμο, Όνομα, Ιδιότητα, Α.Φ.Μ., Τηλέφωνο).

10. Το συμβόλαιο του ακινήτου.

11. Στην περίπτωση ύπαρξης ημιυπαιθρίου χώρου θα χρειασθεί αντίγραφο της αίτησης στην αρμόδια πολεοδομία για τη ρύθμιση του χώρου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ:

α. Δεν αποτελεί υποχρέωση του Ενεργειακού Επιθεωρητή η ακριβής αποτύπωση του προς επιθεώρηση κτιρίου.

β. Σε περίπτωση που η αρχιτεκτονική μελέτη δεν υφίσταται π.χ. λόγω απώλειάς της ή στα αρχιτεκτονικά σχέδια δεν αποτυπώνεται η πραγματική μορφή του κτιρίου, ο υπεύθυνος του κτιρίου (ιδιοκτήτης/διαχειριστής) θα πρέπει να αναθέσει την αποτύπωση των τεχνικών χαρακτηριστικών του κτιρίου (π.χ. αρχιτεκτονικά και Η/Μ σχέδια) σε αρμόδιο μηχανικό, όπως ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία. Η αμοιβή για την αποτύπωση του κτιρίου επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή και δεν περιλαμβάνεται στην αμοιβή του επιθεωρητή για την ενεργειακή επιθεώρηση και πιστοποίηση του κτιρίου.

Ο επιθεωρητής, εφόσον το επιθυμεί και κατόπιν συμφωνίας με τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή του κτιρίου, δύναται να κάνει ο ίδιος αποτύπωση των κτιριακών εγκαταστάσεων που απαιτείται για την ενεργειακή επιθεώρηση, με την καθορισμένη από τη νομοθεσία σχετική αμοιβή.

γ. Κατά τη διεξαγωγή της ενεργειακής επιθεώρησης ενός κτιρίου, παρέχεται στον επιθεωρητή η δυνατότητα πρόσβασης σε όλους τους εσωτερικούς χώρους.

δ. Η ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου διεξάγεται αποκλειστικά από Επιθεωρητή εγγεγραμμένο στο Μητρώο των Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων, το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά στην Ε.Υ.Επ.Εν.

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ, ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

1. Ο σκοπός και η διαδικασία διενέργειας της ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου.

2. Οι υποχρεώσεις του Ενεργειακού Επιθεωρητή κατά την επιθεώρηση, όπως η καταγραφή των απαραίτητων στοιχείων για τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση της επιθεώρησης, η έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης και η διατύπωση υποδείξεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

3. Οι υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη/διαχειριστή για την παροχή στοιχείων και δεδομένων του κτιρίου που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της ενεργειακής επιθεώρησης, όπως γενικές πληροφορίες για τη χρήση, λειτουργία και κατασκευή του κτιρίου, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, αρχιτεκτονικά και ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια του κτιρίου, αρχιτεκτονικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, μελέτη θερμομόνωσης, φύλλα συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων.

4. Η διαδικασία και η διάρκεια εκπόνησης της ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου.

5. Η αμοιβή του Ενεργειακού Επιθεωρητή.

6. Η εξασφάλιση προστασίας (περιλαμβανομένου του απορρήτου) των δεδομένων του κτιρίου.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ισχύει για 10 χρόνια


ΒΗΜΑ 2ο

Βγάλτε αντίγραφα τα δικαιολογητικά.


ΒΗΜΑ 3ο

Με ένα τηλέφωνο στο 210 7776050 ή 6937875444 κανονίστε το ραντεβού με τον ενεργειακό επιθεωρητή.


ΒΗΜΑ 4ο

Το πολύ δύο μέρες μετά την επιθεώρηση έχετε το ενεργειακό πιστοποιητικό

ΠΟΛΥ ΦΘΗΝΑ ΚΑΙ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΔΗΛΕΣΙ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ Λ.ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ - ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΣΤΥΡΑ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ (ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ)


βεβαιωσεις Ν.3014/2011 Ν.3030/2011
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΡΑ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟ-ΛΕΒ/Σ-ΚΛΙΜ/ΣΜΟΣ
ΑΔΕΙΕΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΓΣΑ 87