ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ

Τηλ.   210 - 777.60.50

φθηνα ενεργειακα πιστοποιητικα στην στη λυκοβρυση Λυκοβρυση λυκοβρυσης Λυκοβρυσης

φθηνο ενεργειακο πιστοποιητικο στην στη λυκοβρυση Λυκοβρυση λυκοβρυσης Λυκοβρυσης

ενεργειακα πιστοποιητικα στην στη λυκοβρυση Λυκοβρυση λυκοβρυσης Λυκοβρυσης

ενεργειακο πιστοποιητικο στην στη λυκοβρυση Λυκοβρυση λυκοβρυσης Λυκοβρυσης

πιστοποιητικα ενεργειακης αποδοσης στην στη λυκοβρυση Λυκοβρυση λυκοβρυσης Λυκοβρυσης

πιστοποιητικο ενεργειακης αποδοσης στην στη λυκοβρυση Λυκοβρυση λυκοβρυσης Λυκοβρυσης

πιστοποιητικα ενοικιασης στην στη λυκοβρυση Λυκοβρυση λυκοβρυσης Λυκοβρυσης

πιστοποιητικο ενοικιασης στην στη λυκοβρυση Λυκοβρυση λυκοβρυσης Λυκοβρυσης

πεα στην στη λυκοβρυση Λυκοβρυση λυκοβρυσης Λυκοβρυσης

αυθημερον ενεργειακο πιστοποιητικο στην στη λυκοβρυση Λυκοβρυση λυκοβρυσης Λυκοβρυσης

αυθημερον ενεργειακα πιστοποιητικα στην στη λυκοβρυση Λυκοβρυση λυκοβρυσης Λυκοβρυσης

πιστοποιητικα πωλησης στην στη λυκοβρυση Λυκοβρυση λυκοβρυσης Λυκοβρυσης

αυθημερον πεα στην στη λυκοβρυση Λυκοβρυση λυκοβρυσης Λυκοβρυσης

ενεργειακο πιστοποιητικο πωλησης στην στη λυκοβρυση Λυκοβρυση λυκοβρυσης Λυκοβρυσης

ενεργειακα πιστοποιητικα πωλησης στην στη λυκοβρυση Λυκοβρυση λυκοβρυσης Λυκοβρυσης

ενεργειακο πιστοποιητικα χαμηλου κόστους στην στη λυκοβρυση Λυκοβρυση λυκοβρυσης Λυκοβρυσης

ενεργειακα πιστοποιητικα χαμηλου κοστους στην στη λυκοβρυση Λυκοβρυση λυκοβρυσης Λυκοβρυσης

αυθημερόν πεα στην στη λυκόβρυση Λυκόβρυση λυκόβρυσης Λυκόβρυσης

φθηνά ενεργειακά πιστοποιητικά  στην στη λυκόβρυση Λυκόβρυση λυκόβρυσης Λυκόβρυσης

Φθηνό ενεργειακό πιστοποιητικό στην στη λυκόβρυση Λυκόβρυση λυκόβρυσης Λυκόβρυσης

ενεργειακά πιστοποιητικά στην στη λυκόβρυση Λυκόβρυση λυκόβρυσης Λυκόβρυσης

ενεργειακό πιστοποιητικό στην στη λυκόβρυση Λυκόβρυση λυκόβρυσης Λυκόβρυσης

πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης στην στη λυκόβρυση Λυκόβρυση λυκόβρυσης Λυκόβρυσης

πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης στην στη λυκόβρυση Λυκόβρυση λυκόβρυσης Λυκόβρυσης

π.ε.α στην στη λυκόβρυση Λυκόβρυση λυκόβρυσης Λυκόβρυσης

πιστοποιητικά ενοικίασης στην στη λυκόβρυση Λυκόβρυση λυκόβρυσης Λυκόβρυσης

πιστοποιητικό ενοικίασης στην στη λυκόβρυση Λυκόβρυση λυκόβρυσης Λυκόβρυσης

αυθημερόν ενεργειακό πιστοποιητικό στην στη λυκόβρυση Λυκόβρυση λυκόβρυσης Λυκόβρυσης

αυθημερόν ενεργειακά πιστοποιητικά στην στη λυκόβρυση Λυκόβρυση λυκόβρυσης Λυκόβρυσης

ενεργειακά πιστοποιητικά πώλησης στην στη λυκόβρυση Λυκόβρυση λυκόβρυσης Λυκόβρυσης

ενεργειακό πιστοποιητικό πώλησης στην στη λυκόβρυση Λυκόβρυση λυκόβρυσης Λυκόβρυσης

ενεργειακά πιστοποιητικά χαμηλού κόστους στην στη λυκόβρυση Λυκόβρυση λυκόβρυσης Λυκόβρυσης

ενεργειακό πιστοποιητικό χαμηλού κόστους στην στη λυκόβρυση Λυκόβρυση λυκόβρυσης Λυκόβρυσης

ΦΘΗΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΣΤΗ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ

ΦΘΗΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΣΤΗ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΣΤΗ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΣΤΗ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΤΗ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΤΗ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΤΗ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ

ΠΕΑ ΣΤΗΝ ΣΤΗ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΠΕΑ ΣΤΗΝ ΣΤΗ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΤΗ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΤΗ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΣΤΗ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΣΤΗ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΣΤΗ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ  ΣΤΗΝ ΣΤΗ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ

energeiako pistopoihtiko lykobrysh Lykobrysh lykobryshw Lykobryshw

pistopoihtiko energeiakhs apodoshs lykobrysh Lykobrysh lykobryshw Lykobryshw

pistopoihtiko enoikiashs lykobrysh Lykobrysh lykobryshw Lykobryshw

ENERGEIAKO PISTOPOIHTIKO LYKOBRYSH LYKOBRYSHS

PISTOPOIHTIKO ENERGEIAKHS APODOSHS LYKOBRYSH LYKOBRYSHS

PISTOPOIHTIKO ENOIKIASHS LYKOBRYSH LYKOBRYSHSΕνεργειακος επιθεωρητης στην στη λυκοβρυση Λυκοβρυση λυκοβρυσης Λυκοβρυσης

Ενεργειακοι επιθεωρητες στην στη λυκοβρυση Λυκοβρυση λυκοβρυσης Λυκοβρυσης

Ενεργειακός επιθεωρητής στην στη λυκόβρυση Λυκόβρυση λυκόβρυσης Λυκόβρυσης

Ενεργειακοί επιθεωρητές στην στη λυκόβρυση Λυκόβρυση λυκόβρυσης Λυκόβρυσης

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΣΤΗ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΣΤΗ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ

Energeiakos epithewrhths lykobrysh Lykobrysh lykobryshw Lykobryshw

Energeiakoi epithewrhtes lykobrysh Lykobrysh lykobryshw Lykobryshw

ENERGEIAKOS EPITHEWRHTHS LYKOBRYSH LYKOBRYSHS

ENERGEIAKOI EPITHEWRHTES LYKOBRYSH LYKOBRYSHS

Ενεργειακή Επιθεώρηση – Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Ν.3661/2008)

Γενικά:

Βάσει Νόμου 3661/2008 «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις» η έκδοση του «Πιστοποιητικου Ενεργειακής Απόδοσης» (ΠΕΑ) είναι Υποχρεωτική για Πωλήσεις και Νέες Μισθώσεις Ακινήτων από Ιανουάριο 2012.
Η ενεργειακή επιθεώρηση και έκδοση του ΠΕΑ γίνεται από Διπλωματούχο Μηχανικό - Ενεργειακό Επιθεωρητή, εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και αποσκοπεί:

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ισχύει για δέκα (10) χρόνια και εκδίδεται υποχρεωτικά για:

Πόσο Κοστίζει;

Το κόστος Ενεργειακής Επιθεώρησης και Έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (όσο αυτό καθορίζεται ακόμα από τον Νόμο) ανέρχεται σε:
Για τμήμα κτιρίου (διαμέρισμα) η αμοιβή καθορίζεται σε 2,00 €/τ.μ. επιφανείας και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 150 € + Φ.Π.Α.
Η χρέωση του γραφείου μας είναι η Χαμηλότερη χρέωση της Αγοράς!
Ειδική Έκπτωση σε περίπτωση ανάθεσης Τακτοποίησης Ημιυπαιθρίων κλπ Χώρων και έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης

  

ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΩΡΑ 210 777.60.50

Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης

ΒΗΜΑ 1ο


ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

TI ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ (ΣΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ) ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Α ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΙΝ ΤΟ 1985

1. Στέλεχος Οικοδομικής Αδείας ( για κτήρια πριν το 1983 είναι προαιρετικό)

2. Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί

3. Τοπογραφικό

4. Μελέτη Θερμομόνωσης (για κτίρια κατασκευής μετά το '80 / εαν υπάρχει χρειάζονται οι 10 πρώτες σελίδες του εντύπου)

5. Ένας λογαριασμός ΔΕΗ

6. Αριθμός κτηματολογίου

7. Φύλλο συντήρησης λέβητα εάν υπάρχει

8. Στοιχεία ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, Διεύθυνση , ΔΟΥ, Τηλέφωνο)

9. Το Συμβόλαιο του ακινήτου

Β ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1985

1. Άδεια Οικοδομής

2. Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί

3. Τοπογραφικό Διάγραμμα

4. Μελέτη Θερμομόνωσης (χρειάζονται οι 10 πρώτες σελίδες του εντύπου)

5. Πίνακας Κατανομής Δαπανών

6. Ένας λογαριασμός ΔΕΗ

7. Αριθμός Κτηματολογίου

8. Φύλλο συντήρησης λέβητα εάν υπάρχει

9. Στοιχεία ιδιοκτήτη (Επώνυμο, Όνομα, Ιδιότητα, Α.Φ.Μ., Τηλέφωνο).

10. Το συμβόλαιο του ακινήτου.

11. Στην περίπτωση ύπαρξης ημιυπαιθρίου χώρου θα χρειασθεί αντίγραφο της αίτησης στην αρμόδια πολεοδομία για τη ρύθμιση του χώρου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ:

α. Δεν αποτελεί υποχρέωση του Ενεργειακού Επιθεωρητή η ακριβής αποτύπωση του προς επιθεώρηση κτιρίου.

β. Σε περίπτωση που η αρχιτεκτονική μελέτη δεν υφίσταται π.χ. λόγω απώλειάς της ή στα αρχιτεκτονικά σχέδια δεν αποτυπώνεται η πραγματική μορφή του κτιρίου, ο υπεύθυνος του κτιρίου (ιδιοκτήτης/διαχειριστής) θα πρέπει να αναθέσει την αποτύπωση των τεχνικών χαρακτηριστικών του κτιρίου (π.χ. αρχιτεκτονικά και Η/Μ σχέδια) σε αρμόδιο μηχανικό, όπως ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία. Η αμοιβή για την αποτύπωση του κτιρίου επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή και δεν περιλαμβάνεται στην αμοιβή του επιθεωρητή για την ενεργειακή επιθεώρηση και πιστοποίηση του κτιρίου.

Ο επιθεωρητής, εφόσον το επιθυμεί και κατόπιν συμφωνίας με τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή του κτιρίου, δύναται να κάνει ο ίδιος αποτύπωση των κτιριακών εγκαταστάσεων που απαιτείται για την ενεργειακή επιθεώρηση, με την καθορισμένη από τη νομοθεσία σχετική αμοιβή.

γ. Κατά τη διεξαγωγή της ενεργειακής επιθεώρησης ενός κτιρίου, παρέχεται στον επιθεωρητή η δυνατότητα πρόσβασης σε όλους τους εσωτερικούς χώρους.

δ. Η ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου διεξάγεται αποκλειστικά από Επιθεωρητή εγγεγραμμένο στο Μητρώο των Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων, το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά στην Ε.Υ.Επ.Εν.

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ, ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

1. Ο σκοπός και η διαδικασία διενέργειας της ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου.

2. Οι υποχρεώσεις του Ενεργειακού Επιθεωρητή κατά την επιθεώρηση, όπως η καταγραφή των απαραίτητων στοιχείων για τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση της επιθεώρησης, η έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης και η διατύπωση υποδείξεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

3. Οι υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη/διαχειριστή για την παροχή στοιχείων και δεδομένων του κτιρίου που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της ενεργειακής επιθεώρησης, όπως γενικές πληροφορίες για τη χρήση, λειτουργία και κατασκευή του κτιρίου, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, αρχιτεκτονικά και ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια του κτιρίου, αρχιτεκτονικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, μελέτη θερμομόνωσης, φύλλα συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων.

4. Η διαδικασία και η διάρκεια εκπόνησης της ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου.

5. Η αμοιβή του Ενεργειακού Επιθεωρητή.

6. Η εξασφάλιση προστασίας (περιλαμβανομένου του απορρήτου) των δεδομένων του κτιρίου.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ισχύει για 10 χρόνια


ΒΗΜΑ 2ο

Βγάλτε αντίγραφα τα δικαιολογητικά.


ΒΗΜΑ 3ο

Με ένα τηλέφωνο στο 210 7776050 ή 6937875444 κανονίστε το ραντεβού με τον ενεργειακό επιθεωρητή.


ΒΗΜΑ 4ο

Το πολύ δύο μέρες μετά την επιθεώρηση έχετε το ενεργειακό πιστοποιητικό

ΠΟΛΥ ΦΘΗΝΑ ΚΑΙ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΔΗΛΕΣΙ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ Λ.ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ - ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΣΤΥΡΑ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ (ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ)


βεβαιωσεις Ν.3014/2011 Ν.3030/2011
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΡΑ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟ-ΛΕΒ/Σ-ΚΛΙΜ/ΣΜΟΣ
ΑΔΕΙΕΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΓΣΑ 87