Αρχική  KEYVART


     ΛΑΥΡΙΟ


ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ενεργειακό πιστοποιητικό γρήγορα και φθηνά

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΓΣΑ’87

Τοπογραφικά νέων συμβολαίων ΕΓΣΑ 87

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ

φάκελοι πολεοδομίας - μικροφίλμ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

Συμβολαιογραφικές πράξεις - Ειδικές Τιμές Συμβολαιογράφων

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΡΑ!

όλα για τα αυθαίρετα βεβαιωσεις Ν.3014/2011 Ν.3030/2011

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

βεβαίωση Ν.4014/2011 Ν.4030/11

ΑΔΕΙΕΣ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ - ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Τηλ.   210 - 777.60.50

φθηνα ενεργειακα πιστοποιητικα στο λαυριο λαυριου Λαυριο Λαυριου

φθηνο ενεργειακο πιστοποιητικο στο λαυριο λαυριου Λαυριο Λαυριου

ενεργειακα πιστοποιητικα στο λαυριο λαυριου Λαυριο Λαυριου

ενεργειακο πιστοποιητικο στο λαυριο λαυριου Λαυριο Λαυριου

πιστοποιητικα ενεργειακης αποδοσης στο λαυριο λαυριου Λαυριο Λαυριου

πιστοποιητικο ενεργειακης αποδοσης στο λαυριο λαυριου Λαυριο Λαυριου

πιστοποιητικα ενοικιασης στο λαυριο λαυριου Λαυριο Λαυριου

πιστοποιητικο ενοικιασης στο λαυριο λαυριου Λαυριο Λαυριου

πεα στο λαυριο λαυριου Λαυριο Λαυριου

αυθημερον ενεργειακο πιστοποιητικο στο λαυριο λαυριου Λαυριο Λαυριου

αυθημερον ενεργειακα πιστοποιητικα στο λαυριο λαυριου Λαυριο Λαυριου

πιστοποιητικα πωλησης στο λαυριο λαυριου Λαυριο Λαυριου

αυθημερον πεα στο λαυριο λαυριου Λαυριο Λαυριου

ενεργειακο πιστοποιητικο πωλησης στο λαυριο λαυριου Λαυριο Λαυριου

ενεργειακα πιστοποιητικα πωλησης στο λαυριο λαυριου Λαυριο Λαυριου

ενεργειακο πιστοποιητικα χαμηλου κόστους στο λαυριο λαυριου Λαυριο Λαυριου

ενεργειακα πιστοποιητικα χαμηλου κοστους στο λαυριο λαυριου Λαυριο Λαυριου

αυθημερόν πεα στο λαύριο Λαύριο λαυρίου Λαυρίου

φθηνά ενεργειακά πιστοποιητικά στο λαύριο Λαύριο λαυρίου Λαυρίου

Φθηνό ενεργειακό πιστοποιητικό στο λαύριο Λαύριο λαυρίου Λαυρίου

ενεργειακά πιστοποιητικά στο λαύριο Λαύριο λαυρίου Λαυρίου

ενεργειακό πιστοποιητικό στο λαύριο Λαύριο λαυρίου Λαυρίου

πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης στο λαύριο Λαύριο λαυρίου Λαυρίου

πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης στο λαύριο Λαύριο λαυρίου Λαυρίου

π.ε.α στο λαύριο Λαύριο λαυρίου Λαυρίου

πιστοποιητικά ενοικίασης στο λαύριο Λαύριο λαυρίου Λαυρίου

πιστοποιητικό ενοικίασης στο λαύριο Λαύριο λαυρίου Λαυρίου

αυθημερόν ενεργειακό πιστοποιητικό στο λαύριο Λαύριο λαυρίου Λαυρίου

αυθημερόν ενεργειακά πιστοποιητικά στο λαύριο Λαύριο λαυρίου Λαυρίου

ενεργειακά πιστοποιητικά πώλησης στο λαύριο Λαύριο λαυρίου Λαυρίου

ενεργειακό πιστοποιητικό πώλησης στο λαύριο Λαύριο λαυρίου Λαυρίου

ενεργειακά πιστοποιητικά χαμηλού κόστους στο λαύριο Λαύριο λαυρίου Λαυρίου

ενεργειακό πιστοποιητικό χαμηλού κόστους στο λαύριο Λαύριο λαυρίου Λαυρίου

ΦΘΗΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΦΘΗΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΠΕΑ ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΠΕΑ ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ  ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

energeiako pistopoihtiko layrio layrioy

pistopoihtiko energeiakhs apodoshs layrio layrioy

pistopoihtiko enoikiashs layrio layrioy

ENERGEIAKO PISTOPOIHTIKO LAYRIO LAYRIOY

PISTOPOIHTIKO ENERGEIAKHS APODOSHS LAYRIO LAYRIOY

PISTOPOIHTIKO ENOIKIASHS LAYRIO LAYRIOY

Ενεργειακος επιθεωρητης στο λαυριο λαυριου Λαυριο Λαυριου

Ενεργειακοι επιθεωρητες στο λαυριο λαυριου Λαυριο Λαυριου

Ενεργειακός επιθεωρητής στο λαύριο Λαύριο λαυρίου Λαυρίου

Ενεργειακοί επιθεωρητές στο λαύριο Λαύριο λαυρίου Λαυρίου

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

Energeiakos epithewrhths layrio layrioy

Energeiakoi epithewrhtes layrio layrioy

ENERGEIAKOS EPITHEWRHTHS LAYRIO LAYRIOY

ENERGEIAKOI EPITHEWRHTES LAYRIO LAYRIOY

Ενεργειακή Επιθεώρηση – Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Ν.3661/2008)

Γενικά:

Βάσει Νόμου 3661/2008 «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις» η έκδοση του «Πιστοποιητικου Ενεργειακής Απόδοσης» (ΠΕΑ) είναι Υποχρεωτική για Πωλήσεις και Νέες Μισθώσεις Ακινήτων από Ιανουάριο 2012.
Η ενεργειακή επιθεώρηση και έκδοση του ΠΕΑ γίνεται από Διπλωματούχο Μηχανικό - Ενεργειακό Επιθεωρητή, εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και αποσκοπεί:

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ισχύει για δέκα (10) χρόνια και εκδίδεται υποχρεωτικά για:

Πόσο Κοστίζει;

Το κόστος Ενεργειακής Επιθεώρησης και Έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (όσο αυτό καθορίζεται ακόμα από τον Νόμο) ανέρχεται σε:
Για τμήμα κτιρίου (διαμέρισμα) η αμοιβή καθορίζεται σε 2,00 €/τ.μ. επιφανείας και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 150 € + Φ.Π.Α.
Η χρέωση του γραφείου μας είναι η Χαμηλότερη χρέωση της Αγοράς!
Ειδική Έκπτωση σε περίπτωση ανάθεσης Τακτοποίησης Ημιυπαιθρίων κλπ Χώρων και έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης

  

ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΩΡΑ 210 777.60.50

Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης

ΒΗΜΑ 1ο


ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

TI ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ (ΣΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ) ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Α ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΙΝ ΤΟ 1985

1. Στέλεχος Οικοδομικής Αδείας ( για κτήρια πριν το 1983 είναι προαιρετικό)

2. Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί

3. Τοπογραφικό

4. Μελέτη Θερμομόνωσης (για κτίρια κατασκευής μετά το '80 / εαν υπάρχει χρειάζονται οι 10 πρώτες σελίδες του εντύπου)

5. Ένας λογαριασμός ΔΕΗ

6. Αριθμός κτηματολογίου

7. Φύλλο συντήρησης λέβητα εάν υπάρχει

8. Στοιχεία ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, Διεύθυνση , ΔΟΥ, Τηλέφωνο)

9. Το Συμβόλαιο του ακινήτου

Β ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1985

1. Άδεια Οικοδομής

2. Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί

3. Τοπογραφικό Διάγραμμα

4. Μελέτη Θερμομόνωσης (χρειάζονται οι 10 πρώτες σελίδες του εντύπου)

5. Πίνακας Κατανομής Δαπανών

6. Ένας λογαριασμός ΔΕΗ

7. Αριθμός Κτηματολογίου

8. Φύλλο συντήρησης λέβητα εάν υπάρχει

9. Στοιχεία ιδιοκτήτη (Επώνυμο, Όνομα, Ιδιότητα, Α.Φ.Μ., Τηλέφωνο).

10. Το συμβόλαιο του ακινήτου.

11. Στην περίπτωση ύπαρξης ημιυπαιθρίου χώρου θα χρειασθεί αντίγραφο της αίτησης στην αρμόδια πολεοδομία για τη ρύθμιση του χώρου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ:

α. Δεν αποτελεί υποχρέωση του Ενεργειακού Επιθεωρητή η ακριβής αποτύπωση του προς επιθεώρηση κτιρίου.

β. Σε περίπτωση που η αρχιτεκτονική μελέτη δεν υφίσταται π.χ. λόγω απώλειάς της ή στα αρχιτεκτονικά σχέδια δεν αποτυπώνεται η πραγματική μορφή του κτιρίου, ο υπεύθυνος του κτιρίου (ιδιοκτήτης/διαχειριστής) θα πρέπει να αναθέσει την αποτύπωση των τεχνικών χαρακτηριστικών του κτιρίου (π.χ. αρχιτεκτονικά και Η/Μ σχέδια) σε αρμόδιο μηχανικό, όπως ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία. Η αμοιβή για την αποτύπωση του κτιρίου επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή και δεν περιλαμβάνεται στην αμοιβή του επιθεωρητή για την ενεργειακή επιθεώρηση και πιστοποίηση του κτιρίου.

Ο επιθεωρητής, εφόσον το επιθυμεί και κατόπιν συμφωνίας με τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή του κτιρίου, δύναται να κάνει ο ίδιος αποτύπωση των κτιριακών εγκαταστάσεων που απαιτείται για την ενεργειακή επιθεώρηση, με την καθορισμένη από τη νομοθεσία σχετική αμοιβή.

γ. Κατά τη διεξαγωγή της ενεργειακής επιθεώρησης ενός κτιρίου, παρέχεται στον επιθεωρητή η δυνατότητα πρόσβασης σε όλους τους εσωτερικούς χώρους.

δ. Η ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου διεξάγεται αποκλειστικά από Επιθεωρητή εγγεγραμμένο στο Μητρώο των Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων, το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά στην Ε.Υ.Επ.Εν.

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ, ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

1. Ο σκοπός και η διαδικασία διενέργειας της ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου.

2. Οι υποχρεώσεις του Ενεργειακού Επιθεωρητή κατά την επιθεώρηση, όπως η καταγραφή των απαραίτητων στοιχείων για τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση της επιθεώρησης, η έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης και η διατύπωση υποδείξεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

3. Οι υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη/διαχειριστή για την παροχή στοιχείων και δεδομένων του κτιρίου που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της ενεργειακής επιθεώρησης, όπως γενικές πληροφορίες για τη χρήση, λειτουργία και κατασκευή του κτιρίου, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, αρχιτεκτονικά και ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια του κτιρίου, αρχιτεκτονικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, μελέτη θερμομόνωσης, φύλλα συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων.

4. Η διαδικασία και η διάρκεια εκπόνησης της ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου.

5. Η αμοιβή του Ενεργειακού Επιθεωρητή.

6. Η εξασφάλιση προστασίας (περιλαμβανομένου του απορρήτου) των δεδομένων του κτιρίου.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ισχύει για 10 χρόνια


ΒΗΜΑ 2ο

Βγάλτε αντίγραφα τα δικαιολογητικά.


ΒΗΜΑ 3ο

Με ένα τηλέφωνο στο 210 7776050 ή 6937875444 κανονίστε το ραντεβού με τον ενεργειακό επιθεωρητή.


ΒΗΜΑ 4ο

Το πολύ δύο μέρες μετά την επιθεώρηση έχετε το ενεργειακό πιστοποιητικό

ΠΟΛΥ ΦΘΗΝΑ ΚΑΙ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ