ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

Τηλ.   210 - 777.60.50


φφθηνα ενεργειακα πιστοποιητικα στη στην ηλιουπολη Ηλιουπολη ηλιουπολεως Ηλιουπολεως

φθηνο ενεργειακο πιστοποιητικο στη στην ηλιουπολη Ηλιουπολη ηλιουπολεως Ηλιουπολεως

ενεργειακα πιστοποιητικα στη στην ηλιουπολη Ηλιουπολη ηλιουπολεως Ηλιουπολεως

ενεργειακο πιστοποιητικο στη στην ηλιουπολη Ηλιουπολη ηλιουπολεως Ηλιουπολεως

πιστοποιητικα ενεργειακης αποδοσης στη στην ηλιουπολη Ηλιουπολη ηλιουπολεως Ηλιουπολεως

πιστοποιητικο ενεργειακης αποδοσης στη στην ηλιουπολη Ηλιουπολη ηλιουπολεως Ηλιουπολεως

πιστοποιητικα ενοικιασης στη στην ηλιουπολη Ηλιουπολη ηλιουπολεως Ηλιουπολεως

πιστοποιητικο ενοικιασης στη στην ηλιουπολη Ηλιουπολη ηλιουπολεως Ηλιουπολεως

πεα στη στην ηλιουπολη Ηλιουπολη ηλιουπολεως Ηλιουπολεως

αυθημερον ενεργειακο πιστοποιητικο στη στην ηλιουπολη Ηλιουπολη ηλιουπολεως Ηλιουπολεως

αυθημερον ενεργειακα πιστοποιητικα στη στην ηλιουπολη Ηλιουπολη ηλιουπολεως Ηλιουπολεως

πιστοποιητικα πωλησης στη στην ηλιουπολη Ηλιουπολη ηλιουπολεως Ηλιουπολεως

αυθημερον πεα στη στην ηλιουπολη Ηλιουπολη ηλιουπολεως Ηλιουπολεως

ενεργειακο πιστοποιητικο πωλησης στη στην ηλιουπολη Ηλιουπολη ηλιουπολεως Ηλιουπολεως

ενεργειακα πιστοποιητικα πωλησης στη στην ηλιουπολη Ηλιουπολη ηλιουπολεως Ηλιουπολεως

ενεργειακο πιστοποιητικα χαμηλου κόστους στη στην ηλιουπολη Ηλιουπολη ηλιουπολεως Ηλιουπολεως

ενεργειακα πιστοποιητικα χαμηλου κοστους στη στην ηλιουπολη Ηλιουπολη ηλιουπολεως Ηλιουπολεως

αυθημερόν πεα στην στη ηλιούπολη Ηλιούπολη ηλιουπόλεως Ηλιουπόλεως

φθηνά ενεργειακά πιστοποιητικά στην στη ηλιούπολη Ηλιούπολη ηλιουπόλεως Ηλιουπόλεως

Φθηνό ενεργειακό πιστοποιητικό στην στη ηλιούπολη Ηλιούπολη ηλιουπόλεως Ηλιουπόλεως

ενεργειακά πιστοποιητικά στην στη ηλιούπολη Ηλιούπολη ηλιουπόλεως Ηλιουπόλεως

ενεργειακό πιστοποιητικό στην στη ηλιούπολη Ηλιούπολη ηλιουπόλεως Ηλιουπόλεως

πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης στην στη ηλιούπολη Ηλιούπολη ηλιουπόλεως Ηλιουπόλεως

πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης στην στη ηλιούπολη Ηλιούπολη ηλιουπόλεως Ηλιουπόλεως

π.ε.α στην στη ηλιούπολη Ηλιούπολη ηλιουπόλεως Ηλιουπόλεως

πιστοποιητικά ενοικίασης στην στη ηλιούπολη Ηλιούπολη ηλιουπόλεως Ηλιουπόλεως

πιστοποιητικό ενοικίασης στην στη ηλιούπολη Ηλιούπολη ηλιουπόλεως Ηλιουπόλεως

αυθημερόν ενεργειακό πιστοποιητικό στην στη ηλιούπολη Ηλιούπολη ηλιουπόλεως Ηλιουπόλεως

αυθημερόν ενεργειακά πιστοποιητικά στην στη ηλιούπολη Ηλιούπολη ηλιουπόλεως Ηλιουπόλεως

ενεργειακά πιστοποιητικά πώλησης στην στη ηλιούπολη Ηλιούπολη ηλιουπόλεως Ηλιουπόλεως

ενεργειακό πιστοποιητικό πώλησης στην στη ηλιούπολη Ηλιούπολη ηλιουπόλεως Ηλιουπόλεως

ενεργειακά πιστοποιητικά χαμηλού κόστους στην στη ηλιούπολη Ηλιούπολη ηλιουπόλεως Ηλιουπόλεως

ενεργειακό πιστοποιητικό χαμηλού κόστους στην στη ηλιούπολη Ηλιούπολη ηλιουπόλεως Ηλιουπόλεως

ΦΘΗΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΣΤΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΦΘΗΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΣΤΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΣΤΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΣΤΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΤΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΤΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΤΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΠΕΑ ΣΤΗΝ ΣΤΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΠΕΑ ΣΤΗΝ ΣΤΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΤΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΤΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΣΤΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΣΤΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΣΤΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ  ΣΤΗΝ ΣΤΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ

energeiako pistopoihtiko sthn sth hlioypolh Hlioypolh hlioypolews

pistopoihtiko energeiakhs apodoshs sthn sth hlioypolh Hlioypolh hlioypolews

pistopoihtiko enoikiashs sthn sth hlioypolh Hlioypolh hlioypolews

ENERGEIAKO PISTOPOIHTIKO STHN STH HLIOYPOLH HLIOYPOLEVS

PISTOPOIHTIKO ENERGEIAKHS APODOSHS STHN STH HLIOYPOLH HLIOYPOLEVS

PISTOPOIHTIKO ENOIKIASHS STHN STH HLIOYPOLH HLIOYPOLEVS


Ενεργειακος επιθεωρητης στη στην ηλιουπολη Ηλιουπολη ηλιουπολεως Ηλιουπολεως

Ενεργειακοι επιθεωρητες στη στην ηλιουπολη Ηλιουπολη ηλιουπολεως Ηλιουπολεως

Ενεργειακός επιθεωρητής στην στη ηλιούπολη Ηλιούπολη ηλιουπόλεως Ηλιουπόλεως

Ενεργειακοί επιθεωρητές στην στη ηλιούπολη Ηλιούπολη ηλιουπόλεως Ηλιουπόλεως

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΣΤΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΣΤΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ

Energeiakos epithewrhths sthn sth hlioypolh Hlioypolh hlioypolews

Energeiakoi epithewrhtes sthn sth hlioypolh Hlioypolh hlioypolews

ENERGEIAKOS EPITHEWRHTHS STHN STH HLIOYPOLH HLIOYPOLEVS

ENERGEIAKOI EPITHEWRHTES STHN STH HLIOYPOLH HLIOYPOLEVS

Ενεργειακή Επιθεώρηση – Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Ν.3661/2008)

Γενικά:

Βάσει Νόμου 3661/2008 «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις» η έκδοση του «Πιστοποιητικου Ενεργειακής Απόδοσης» (ΠΕΑ) είναι Υποχρεωτική για Πωλήσεις και Νέες Μισθώσεις Ακινήτων από Ιανουάριο 2012.
Η ενεργειακή επιθεώρηση και έκδοση του ΠΕΑ γίνεται από Διπλωματούχο Μηχανικό - Ενεργειακό Επιθεωρητή, εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και αποσκοπεί:

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ισχύει για δέκα (10) χρόνια και εκδίδεται υποχρεωτικά για:

Πόσο Κοστίζει;

Το κόστος Ενεργειακής Επιθεώρησης και Έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (όσο αυτό καθορίζεται ακόμα από τον Νόμο) ανέρχεται σε:
Για τμήμα κτιρίου (διαμέρισμα) η αμοιβή καθορίζεται σε 2,00 €/τ.μ. επιφανείας και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 150 € + Φ.Π.Α.
Η χρέωση του γραφείου μας είναι η Χαμηλότερη χρέωση της Αγοράς!
Ειδική Έκπτωση σε περίπτωση ανάθεσης Τακτοποίησης Ημιυπαιθρίων κλπ Χώρων και έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης

  

ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΩΡΑ 210 777.60.50

Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης

ΒΗΜΑ 1ο


ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

TI ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ (ΣΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ) ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Α ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΙΝ ΤΟ 1985

1. Στέλεχος Οικοδομικής Αδείας ( για κτήρια πριν το 1983 είναι προαιρετικό)

2. Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί

3. Τοπογραφικό

4. Μελέτη Θερμομόνωσης (για κτίρια κατασκευής μετά το '80 / εαν υπάρχει χρειάζονται οι 10 πρώτες σελίδες του εντύπου)

5. Ένας λογαριασμός ΔΕΗ

6. Αριθμός κτηματολογίου

7. Φύλλο συντήρησης λέβητα εάν υπάρχει

8. Στοιχεία ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, Διεύθυνση , ΔΟΥ, Τηλέφωνο)

9. Το Συμβόλαιο του ακινήτου

Β ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1985

1. Άδεια Οικοδομής

2. Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί

3. Τοπογραφικό Διάγραμμα

4. Μελέτη Θερμομόνωσης (χρειάζονται οι 10 πρώτες σελίδες του εντύπου)

5. Πίνακας Κατανομής Δαπανών

6. Ένας λογαριασμός ΔΕΗ

7. Αριθμός Κτηματολογίου

8. Φύλλο συντήρησης λέβητα εάν υπάρχει

9. Στοιχεία ιδιοκτήτη (Επώνυμο, Όνομα, Ιδιότητα, Α.Φ.Μ., Τηλέφωνο).

10. Το συμβόλαιο του ακινήτου.

11. Στην περίπτωση ύπαρξης ημιυπαιθρίου χώρου θα χρειασθεί αντίγραφο της αίτησης στην αρμόδια πολεοδομία για τη ρύθμιση του χώρου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ:

α. Δεν αποτελεί υποχρέωση του Ενεργειακού Επιθεωρητή η ακριβής αποτύπωση του προς επιθεώρηση κτιρίου.

β. Σε περίπτωση που η αρχιτεκτονική μελέτη δεν υφίσταται π.χ. λόγω απώλειάς της ή στα αρχιτεκτονικά σχέδια δεν αποτυπώνεται η πραγματική μορφή του κτιρίου, ο υπεύθυνος του κτιρίου (ιδιοκτήτης/διαχειριστής) θα πρέπει να αναθέσει την αποτύπωση των τεχνικών χαρακτηριστικών του κτιρίου (π.χ. αρχιτεκτονικά και Η/Μ σχέδια) σε αρμόδιο μηχανικό, όπως ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία. Η αμοιβή για την αποτύπωση του κτιρίου επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή και δεν περιλαμβάνεται στην αμοιβή του επιθεωρητή για την ενεργειακή επιθεώρηση και πιστοποίηση του κτιρίου.

Ο επιθεωρητής, εφόσον το επιθυμεί και κατόπιν συμφωνίας με τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή του κτιρίου, δύναται να κάνει ο ίδιος αποτύπωση των κτιριακών εγκαταστάσεων που απαιτείται για την ενεργειακή επιθεώρηση, με την καθορισμένη από τη νομοθεσία σχετική αμοιβή.

γ. Κατά τη διεξαγωγή της ενεργειακής επιθεώρησης ενός κτιρίου, παρέχεται στον επιθεωρητή η δυνατότητα πρόσβασης σε όλους τους εσωτερικούς χώρους.

δ. Η ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου διεξάγεται αποκλειστικά από Επιθεωρητή εγγεγραμμένο στο Μητρώο των Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων, το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά στην Ε.Υ.Επ.Εν.

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ, ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

1. Ο σκοπός και η διαδικασία διενέργειας της ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου.

2. Οι υποχρεώσεις του Ενεργειακού Επιθεωρητή κατά την επιθεώρηση, όπως η καταγραφή των απαραίτητων στοιχείων για τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση της επιθεώρησης, η έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης και η διατύπωση υποδείξεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

3. Οι υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη/διαχειριστή για την παροχή στοιχείων και δεδομένων του κτιρίου που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της ενεργειακής επιθεώρησης, όπως γενικές πληροφορίες για τη χρήση, λειτουργία και κατασκευή του κτιρίου, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, αρχιτεκτονικά και ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια του κτιρίου, αρχιτεκτονικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, μελέτη θερμομόνωσης, φύλλα συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων.

4. Η διαδικασία και η διάρκεια εκπόνησης της ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου.

5. Η αμοιβή του Ενεργειακού Επιθεωρητή.

6. Η εξασφάλιση προστασίας (περιλαμβανομένου του απορρήτου) των δεδομένων του κτιρίου.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ισχύει για 10 χρόνια


ΒΗΜΑ 2ο

Βγάλτε αντίγραφα τα δικαιολογητικά.


ΒΗΜΑ 3ο

Με ένα τηλέφωνο στο 210 7776050 ή 6937875444 κανονίστε το ραντεβού με τον ενεργειακό επιθεωρητή.


ΒΗΜΑ 4ο

Το πολύ δύο μέρες μετά την επιθεώρηση έχετε το ενεργειακό πιστοποιητικό

ΠΟΛΥ ΦΘΗΝΑ ΚΑΙ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΔΗΛΕΣΙ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ Λ.ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ - ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΣΤΥΡΑ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ (ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ)


βεβαιωσεις Ν.3014/2011 Ν.3030/2011
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΡΑ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟ-ΛΕΒ/Σ-ΚΛΙΜ/ΣΜΟΣ
ΑΔΕΙΕΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΓΣΑ 87