ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ

Τηλ.   210 - 777.60.50


φθηνα ενεργειακα πιστοποιητικα στα γλυκα νερα Γλυκα Νερα γλυκων νερων Γλυκων Νερων

φθηνο ενεργειακο πιστοποιητικο στα γλυκα νερα Γλυκα Νερα γλυκων νερων Γλυκων Νερων

ενεργειακα πιστοποιητικα στα γλυκα νερα Γλυκα Νερα γλυκων νερων Γλυκων Νερων

ενεργειακο πιστοποιητικο στα γλυκα νερα Γλυκα Νερα γλυκων νερων Γλυκων Νερων

πιστοποιητικα ενεργειακης αποδοσης στα γλυκα νερα Γλυκα Νερα γλυκων νερων Γλυκων Νερων

πιστοποιητικο ενεργειακης αποδοσης στα γλυκα νερα Γλυκα Νερα γλυκων νερων Γλυκων Νερων

πιστοποιητικα ενοικιασης στα γλυκα νερα Γλυκα Νερα γλυκων νερων Γλυκων Νερων

πιστοποιητικο ενοικιασης στα γλυκα νερα Γλυκα Νερα γλυκων νερων Γλυκων Νερων

πεα στα γλυκα νερα Γλυκα Νερα γλυκων νερων Γλυκων Νερων

αυθημερον ενεργειακο πιστοποιητικο στα γλυκα νερα Γλυκα Νερα γλυκων νερων Γλυκων Νερων

αυθημερον ενεργειακα πιστοποιητικα στα γλυκα νερα Γλυκα Νερα γλυκων νερων Γλυκων Νερων

πιστοποιητικα πωλησης στα γλυκα νερα Γλυκα Νερα γλυκων νερων Γλυκων Νερων

αυθημερον πεα στα γλυκα νερα Γλυκα Νερα γλυκων νερων Γλυκων Νερων

ενεργειακο πιστοποιητικο πωλησης στα γλυκα νερα Γλυκα Νερα γλυκων νερων Γλυκων Νερων

ενεργειακα πιστοποιητικα πωλησης στα γλυκα νερα Γλυκα Νερα γλυκων νερων Γλυκων Νερων

ενεργειακο πιστοποιητικα χαμηλου κόστους στα γλυκα νερα Γλυκα Νερα γλυκων νερων Γλυκων Νερων

ενεργειακα πιστοποιητικα χαμηλου κοστους στα γλυκα νερα Γλυκα Νερα γλυκων νερων Γλυκων Νερων

αυθημερόν πεα στα γλυκά νερά Γλυκά Νερά γλυκών νερών Γλυκών Νερών

φθηνά ενεργειακά πιστοποιητικά στα γλυκά νερά Γλυκά Νερά γλυκών νερών Γλυκών Νερών

Φθηνό ενεργειακό πιστοποιητικό γλυκά νερά Γλυκά Νερά γλυκών νερών Γλυκών Νερών

ενεργειακά πιστοποιητικά γλυκά νερά Γλυκά Νερά γλυκών νερών Γλυκών Νερών

ενεργειακό πιστοποιητικό γλυκά νερά Γλυκά Νερά γλυκών νερών Γλυκών Νερών

πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης γλυκά νερά Γλυκά Νερά γλυκών νερών Γλυκών Νερών

πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης γλυκά νερά Γλυκά Νερά γλυκών νερών Γλυκών Νερών

π.ε.α γλυκά νερά Γλυκά Νερά γλυκών νερών Γλυκών Νερών

πιστοποιητικά ενοικίασης γλυκά νερά Γλυκά Νερά γλυκών νερών Γλυκών Νερών

πιστοποιητικό ενοικίασης γλυκά νερά Γλυκά Νερά γλυκών νερών Γλυκών Νερών

αυθημερόν ενεργειακό πιστοποιητικό γλυκά νερά Γλυκά Νερά γλυκών νερών Γλυκών Νερών

αυθημερόν ενεργειακά πιστοποιητικά γλυκά νερά Γλυκά Νερά γλυκών νερών Γλυκών Νερών

ενεργειακά πιστοποιητικά πώλησης γλυκά νερά Γλυκά Νερά γλυκών νερών Γλυκών Νερών

ενεργειακό πιστοποιητικό πώλησης γλυκά νερά Γλυκά Νερά γλυκών νερών Γλυκών Νερών

ενεργειακά πιστοποιητικά χαμηλού κόστους γλυκά νερά Γλυκά Νερά γλυκών νερών Γλυκών Νερών

ενεργειακό πιστοποιητικό χαμηλού κόστους γλυκά νερά Γλυκά Νερά γλυκών νερών Γλυκών Νερών

ΦΘΗΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ

ΦΘΗΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ

ΠΕΑ ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΠΕΑ ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ  ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ

energeiako pistopoihtiko glyka nera Glyka Nera glykvn nervn

pistopoihtiko energeiakhs apodoshs glyka nera Glyka Nera glykvn nervn

pistopoihtiko enoikiashs glyka nera Glyka Nera glykvn nervn

ENERGEIAKO PISTOPOIHTIKO GLYKA NERA GLYKVN NERVN

PISTOPOIHTIKO ENERGEIAKHS APODOSHS GLYKA NERA GLYKVN NERVN

PISTOPOIHTIKO ENOIKIASHS GLYKA NERA GLYKVN NERVN
Ενεργειακος επιθεωρητης γλυκα νερα Γλυκα Νερα γλυκων νερων Γλυκων Νερων

Ενεργειακοι επιθεωρητες γλυκα νερα Γλυκα Νερα γλυκων νερων Γλυκων Νερων

Ενεργειακός επιθεωρητής Γλυκά Νερά γλυκών νερών Γλυκών Νερών

Ενεργειακοί επιθεωρητές Γλυκά Νερά γλυκών νερών Γλυκών Νερών

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ

Energeiakos epithewrhths glyka nera Glyka Nera glykvn nervn

Energeiakoi epithewrhtes glyka nera Glyka Nera glykvn nervn

ENERGEIAKOS EPITHEWRHTHS GLYKA NERA GLYKVN NERVN

ENERGEIAKOI EPITHEWRHTES GLYKA NERA GLYKVN NERVN

Ενεργειακή Επιθεώρηση – Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Ν.3661/2008)

Γενικά:

Βάσει Νόμου 3661/2008 «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις» η έκδοση του «Πιστοποιητικου Ενεργειακής Απόδοσης» (ΠΕΑ) είναι Υποχρεωτική για Πωλήσεις και Νέες Μισθώσεις Ακινήτων από Ιανουάριο 2012.
Η ενεργειακή επιθεώρηση και έκδοση του ΠΕΑ γίνεται από Διπλωματούχο Μηχανικό - Ενεργειακό Επιθεωρητή, εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και αποσκοπεί:

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ισχύει για δέκα (10) χρόνια και εκδίδεται υποχρεωτικά για:

Πόσο Κοστίζει;

Το κόστος Ενεργειακής Επιθεώρησης και Έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (όσο αυτό καθορίζεται ακόμα από τον Νόμο) ανέρχεται σε:
Για τμήμα κτιρίου (διαμέρισμα) η αμοιβή καθορίζεται σε 2,00 €/τ.μ. επιφανείας και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 150 € + Φ.Π.Α.
Η χρέωση του γραφείου μας είναι η Χαμηλότερη χρέωση της Αγοράς!
Ειδική Έκπτωση σε περίπτωση ανάθεσης Τακτοποίησης Ημιυπαιθρίων κλπ Χώρων και έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης

  

ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΩΡΑ 210 777.60.50

Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης

ΒΗΜΑ 1ο


ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

TI ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ (ΣΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ) ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Α ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΙΝ ΤΟ 1985

1. Στέλεχος Οικοδομικής Αδείας ( για κτήρια πριν το 1983 είναι προαιρετικό)

2. Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί

3. Τοπογραφικό

4. Μελέτη Θερμομόνωσης (για κτίρια κατασκευής μετά το '80 / εαν υπάρχει χρειάζονται οι 10 πρώτες σελίδες του εντύπου)

5. Ένας λογαριασμός ΔΕΗ

6. Αριθμός κτηματολογίου

7. Φύλλο συντήρησης λέβητα εάν υπάρχει

8. Στοιχεία ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, Διεύθυνση , ΔΟΥ, Τηλέφωνο)

9. Το Συμβόλαιο του ακινήτου

Β ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1985

1. Άδεια Οικοδομής

2. Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί

3. Τοπογραφικό Διάγραμμα

4. Μελέτη Θερμομόνωσης (χρειάζονται οι 10 πρώτες σελίδες του εντύπου)

5. Πίνακας Κατανομής Δαπανών

6. Ένας λογαριασμός ΔΕΗ

7. Αριθμός Κτηματολογίου

8. Φύλλο συντήρησης λέβητα εάν υπάρχει

9. Στοιχεία ιδιοκτήτη (Επώνυμο, Όνομα, Ιδιότητα, Α.Φ.Μ., Τηλέφωνο).

10. Το συμβόλαιο του ακινήτου.

11. Στην περίπτωση ύπαρξης ημιυπαιθρίου χώρου θα χρειασθεί αντίγραφο της αίτησης στην αρμόδια πολεοδομία για τη ρύθμιση του χώρου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ:

α. Δεν αποτελεί υποχρέωση του Ενεργειακού Επιθεωρητή η ακριβής αποτύπωση του προς επιθεώρηση κτιρίου.

β. Σε περίπτωση που η αρχιτεκτονική μελέτη δεν υφίσταται π.χ. λόγω απώλειάς της ή στα αρχιτεκτονικά σχέδια δεν αποτυπώνεται η πραγματική μορφή του κτιρίου, ο υπεύθυνος του κτιρίου (ιδιοκτήτης/διαχειριστής) θα πρέπει να αναθέσει την αποτύπωση των τεχνικών χαρακτηριστικών του κτιρίου (π.χ. αρχιτεκτονικά και Η/Μ σχέδια) σε αρμόδιο μηχανικό, όπως ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία. Η αμοιβή για την αποτύπωση του κτιρίου επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή και δεν περιλαμβάνεται στην αμοιβή του επιθεωρητή για την ενεργειακή επιθεώρηση και πιστοποίηση του κτιρίου.

Ο επιθεωρητής, εφόσον το επιθυμεί και κατόπιν συμφωνίας με τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή του κτιρίου, δύναται να κάνει ο ίδιος αποτύπωση των κτιριακών εγκαταστάσεων που απαιτείται για την ενεργειακή επιθεώρηση, με την καθορισμένη από τη νομοθεσία σχετική αμοιβή.

γ. Κατά τη διεξαγωγή της ενεργειακής επιθεώρησης ενός κτιρίου, παρέχεται στον επιθεωρητή η δυνατότητα πρόσβασης σε όλους τους εσωτερικούς χώρους.

δ. Η ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου διεξάγεται αποκλειστικά από Επιθεωρητή εγγεγραμμένο στο Μητρώο των Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων, το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά στην Ε.Υ.Επ.Εν.

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ, ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

1. Ο σκοπός και η διαδικασία διενέργειας της ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου.

2. Οι υποχρεώσεις του Ενεργειακού Επιθεωρητή κατά την επιθεώρηση, όπως η καταγραφή των απαραίτητων στοιχείων για τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση της επιθεώρησης, η έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης και η διατύπωση υποδείξεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

3. Οι υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη/διαχειριστή για την παροχή στοιχείων και δεδομένων του κτιρίου που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της ενεργειακής επιθεώρησης, όπως γενικές πληροφορίες για τη χρήση, λειτουργία και κατασκευή του κτιρίου, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, αρχιτεκτονικά και ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια του κτιρίου, αρχιτεκτονικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, μελέτη θερμομόνωσης, φύλλα συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων.

4. Η διαδικασία και η διάρκεια εκπόνησης της ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου.

5. Η αμοιβή του Ενεργειακού Επιθεωρητή.

6. Η εξασφάλιση προστασίας (περιλαμβανομένου του απορρήτου) των δεδομένων του κτιρίου.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ισχύει για 10 χρόνια


ΒΗΜΑ 2ο

Βγάλτε αντίγραφα τα δικαιολογητικά.


ΒΗΜΑ 3ο

Με ένα τηλέφωνο στο 210 7776050 ή 6937875444 κανονίστε το ραντεβού με τον ενεργειακό επιθεωρητή.


ΒΗΜΑ 4ο

Το πολύ δύο μέρες μετά την επιθεώρηση έχετε το ενεργειακό πιστοποιητικό

ΠΟΛΥ ΦΘΗΝΑ ΚΑΙ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΔΗΛΕΣΙ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ Λ.ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ - ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΣΤΥΡΑ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ (ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ)


βεβαιωσεις Ν.3014/2011 Ν.3030/2011
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΡΑ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟ-ΛΕΒ/Σ-ΚΛΙΜ/ΣΜΟΣ
ΑΔΕΙΕΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΓΣΑ 87