ΓΑΛΑΤΣΙ

Τηλ.   210 - 777.60.50
φθηνα ενεργειακα πιστοποιητικα στο γαλατσι Γαλατσι γαλατσιου Γαλατσιου

φθηνο ενεργειακο πιστοποιητικο στο γαλατσι Γαλατσι γαλατσιου Γαλατσιου

ενεργειακα πιστοποιητικα στο γαλατσι Γαλατσι γαλατσιου Γαλατσιου

ενεργειακο πιστοποιητικο στο γαλατσι Γαλατσι γαλατσιου Γαλατσιου

πιστοποιητικα ενεργειακης αποδοσης στο γαλατσι Γαλατσι γαλατσιου Γαλατσιου

πιστοποιητικο ενεργειακης αποδοσης στο γαλατσι Γαλατσι γαλατσιου Γαλατσιου

πιστοποιητικα ενοικιασης στο γαλατσι Γαλατσι γαλατσιου Γαλατσιου

πιστοποιητικο ενοικιασης στο γαλατσι Γαλατσι γαλατσιου Γαλατσιου

πεα στο γαλατσι Γαλατσι γαλατσιου Γαλατσιου

αυθημερον ενεργειακο πιστοποιητικο στο γαλατσι Γαλατσι γαλατσιου Γαλατσιου

αυθημερον ενεργειακα πιστοποιητικα στο γαλατσι Γαλατσι γαλατσιου Γαλατσιου

πιστοποιητικα πωλησης στο γαλατσι Γαλατσι γαλατσιου Γαλατσιου

αυθημερον πεα στο γαλατσι Γαλατσι γαλατσιου Γαλατσιου

ενεργειακο πιστοποιητικο πωλησης στο γαλατσι Γαλατσι γαλατσιου Γαλατσιου

ενεργειακα πιστοποιητικα πωλησης στο γαλατσι Γαλατσι γαλατσιου Γαλατσιου

ενεργειακο πιστοποιητικα χαμηλου κόστους στο γαλατσι Γαλατσι γαλατσιου Γαλατσιου

ενεργειακα πιστοποιητικα χαμηλου κοστους στο γαλατσι Γαλατσι γαλατσιου Γαλατσιου

αυθημερόν πεα  στο γαλάτσι Γαλάτσι γαλατσίου Γαλατσίου

φθηνά ενεργειακά πιστοποιητικά  στο γαλάτσι Γαλάτσι γαλατσίου Γαλατσίου

Φθηνό ενεργειακό πιστοποιητικό στο γαλάτσι Γαλάτσι γαλατσίου Γαλατσίου

ενεργειακά πιστοποιητικά στο γαλάτσι Γαλάτσι γαλατσίου Γαλατσίου

ενεργειακό πιστοποιητικό στο γαλάτσι Γαλάτσι γαλατσίου Γαλατσίου

πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης στο γαλάτσι Γαλάτσι γαλατσίου Γαλατσίου

πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης στο γαλάτσι Γαλάτσι γαλατσίου Γαλατσίου

π.ε.α στο γαλάτσι Γαλάτσι γαλατσίου Γαλατσίου

πιστοποιητικά ενοικίασης στο γαλάτσι Γαλάτσι γαλατσίου Γαλατσίου

πιστοποιητικό ενοικίασης στο γαλάτσι Γαλάτσι γαλατσίου Γαλατσίου

αυθημερόν ενεργειακό πιστοποιητικό στο γαλάτσι Γαλάτσι γαλατσίου Γαλατσίου

αυθημερόν ενεργειακά πιστοποιητικά στο γαλάτσι Γαλάτσι γαλατσίου Γαλατσίου

ενεργειακά πιστοποιητικά πώλησης στο γαλάτσι Γαλάτσι γαλατσίου Γαλατσίου

ενεργειακό πιστοποιητικό πώλησης στο γαλάτσι Γαλάτσι γαλατσίου Γαλατσίου

ενεργειακά πιστοποιητικά χαμηλού κόστους στο γαλάτσι Γαλάτσι γαλατσίου Γαλατσίου

ενεργειακό πιστοποιητικό χαμηλού κόστους στο γαλάτσι Γαλάτσι γαλατσίου Γαλατσίου

ΦΘΗΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΤΟ ΓΑΛΑΤΣΙ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΦΘΗΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΓΑΛΑΤΣΙ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΤΟ ΓΑΛΑΤΣΙ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΓΑΛΑΤΣΙ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑΤΣΙ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑΤΣΙ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑΤΣΙ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΠΕΑ ΣΤΟ ΓΑΛΑΤΣΙ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΠΕΑ ΣΤΟ ΓΑΛΑΤΣΙ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑΤΣΙ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑΤΣΙ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΓΑΛΑΤΣΙ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΤΟ ΓΑΛΑΤΣΙ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑΤΣΙ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ  ΣΤΟ ΓΑΛΑΤΣΙ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

energeiako pistopoihtiko galatsi Galatsi galatsioy Galatsioy

pistopoihtiko energeiakhs apodoshs galatsi Galatsi galatsioy Galatsioy

pistopoihtiko enoikiashs galatsi Galatsi galatsioy Galatsioy

ENERGEIAKO PISTOPOIHTIKO GALATSI GALATSIOY

PISTOPOIHTIKO ENERGEIAKHS APODOSHS GALATSI GALATSIOY

PISTOPOIHTIKO ENOIKIASHS GALATSI GALATSIOY


Ενεργειακος επιθεωρητης γαλατσι Γαλατσι γαλατσιου Γαλατσιου

Ενεργειακοι επιθεωρητες γαλατσι Γαλατσι γαλατσιου Γαλατσιου

Ενεργειακός επιθεωρητής γαλάτσι Γαλάτσι γαλατσίου Γαλατσίου

Ενεργειακοί επιθεωρητές γαλάτσι Γαλάτσι γαλατσίου Γαλατσίου

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑΤΣΙ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑΤΣΙ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Energeiakos epithewrhths galatsi Galatsi galatsioy Galatsioy

Energeiakoi epithewrhtes galatsi Galatsi galatsioy Galatsioy

ENERGEIAKOS EPITHEWRHTHS GALATSI GALATSIOY

ENERGEIAKOI EPITHEWRHTES GALATSI GALATSIOY


Ενεργειακή Επιθεώρηση – Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Ν.3661/2008)

Γενικά:

Βάσει Νόμου 3661/2008 «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις» η έκδοση του «Πιστοποιητικου Ενεργειακής Απόδοσης» (ΠΕΑ) είναι Υποχρεωτική για Πωλήσεις και Νέες Μισθώσεις Ακινήτων από Ιανουάριο 2012.
Η ενεργειακή επιθεώρηση και έκδοση του ΠΕΑ γίνεται από Διπλωματούχο Μηχανικό - Ενεργειακό Επιθεωρητή, εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και αποσκοπεί:

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ισχύει για δέκα (10) χρόνια και εκδίδεται υποχρεωτικά για:

Πόσο Κοστίζει;

Το κόστος Ενεργειακής Επιθεώρησης και Έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (όσο αυτό καθορίζεται ακόμα από τον Νόμο) ανέρχεται σε:
Για τμήμα κτιρίου (διαμέρισμα) η αμοιβή καθορίζεται σε 2,00 €/τ.μ. επιφανείας και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 150 € + Φ.Π.Α.
Η χρέωση του γραφείου μας είναι η Χαμηλότερη χρέωση της Αγοράς!
Ειδική Έκπτωση σε περίπτωση ανάθεσης Τακτοποίησης Ημιυπαιθρίων κλπ Χώρων και έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης

  

ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΩΡΑ 210 777.60.50

Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης

ΒΗΜΑ 1ο


ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

TI ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ (ΣΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ) ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Α ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΙΝ ΤΟ 1985

1. Στέλεχος Οικοδομικής Αδείας ( για κτήρια πριν το 1983 είναι προαιρετικό)

2. Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί

3. Τοπογραφικό

4. Μελέτη Θερμομόνωσης (για κτίρια κατασκευής μετά το '80 / εαν υπάρχει χρειάζονται οι 10 πρώτες σελίδες του εντύπου)

5. Ένας λογαριασμός ΔΕΗ

6. Αριθμός κτηματολογίου

7. Φύλλο συντήρησης λέβητα εάν υπάρχει

8. Στοιχεία ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, Διεύθυνση , ΔΟΥ, Τηλέφωνο)

9. Το Συμβόλαιο του ακινήτου

Β ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1985

1. Άδεια Οικοδομής

2. Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί

3. Τοπογραφικό Διάγραμμα

4. Μελέτη Θερμομόνωσης (χρειάζονται οι 10 πρώτες σελίδες του εντύπου)

5. Πίνακας Κατανομής Δαπανών

6. Ένας λογαριασμός ΔΕΗ

7. Αριθμός Κτηματολογίου

8. Φύλλο συντήρησης λέβητα εάν υπάρχει

9. Στοιχεία ιδιοκτήτη (Επώνυμο, Όνομα, Ιδιότητα, Α.Φ.Μ., Τηλέφωνο).

10. Το συμβόλαιο του ακινήτου.

11. Στην περίπτωση ύπαρξης ημιυπαιθρίου χώρου θα χρειασθεί αντίγραφο της αίτησης στην αρμόδια πολεοδομία για τη ρύθμιση του χώρου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ:

α. Δεν αποτελεί υποχρέωση του Ενεργειακού Επιθεωρητή η ακριβής αποτύπωση του προς επιθεώρηση κτιρίου.

β. Σε περίπτωση που η αρχιτεκτονική μελέτη δεν υφίσταται π.χ. λόγω απώλειάς της ή στα αρχιτεκτονικά σχέδια δεν αποτυπώνεται η πραγματική μορφή του κτιρίου, ο υπεύθυνος του κτιρίου (ιδιοκτήτης/διαχειριστής) θα πρέπει να αναθέσει την αποτύπωση των τεχνικών χαρακτηριστικών του κτιρίου (π.χ. αρχιτεκτονικά και Η/Μ σχέδια) σε αρμόδιο μηχανικό, όπως ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία. Η αμοιβή για την αποτύπωση του κτιρίου επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή και δεν περιλαμβάνεται στην αμοιβή του επιθεωρητή για την ενεργειακή επιθεώρηση και πιστοποίηση του κτιρίου.

Ο επιθεωρητής, εφόσον το επιθυμεί και κατόπιν συμφωνίας με τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή του κτιρίου, δύναται να κάνει ο ίδιος αποτύπωση των κτιριακών εγκαταστάσεων που απαιτείται για την ενεργειακή επιθεώρηση, με την καθορισμένη από τη νομοθεσία σχετική αμοιβή.

γ. Κατά τη διεξαγωγή της ενεργειακής επιθεώρησης ενός κτιρίου, παρέχεται στον επιθεωρητή η δυνατότητα πρόσβασης σε όλους τους εσωτερικούς χώρους.

δ. Η ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου διεξάγεται αποκλειστικά από Επιθεωρητή εγγεγραμμένο στο Μητρώο των Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων, το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά στην Ε.Υ.Επ.Εν.

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ, ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

1. Ο σκοπός και η διαδικασία διενέργειας της ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου.

2. Οι υποχρεώσεις του Ενεργειακού Επιθεωρητή κατά την επιθεώρηση, όπως η καταγραφή των απαραίτητων στοιχείων για τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση της επιθεώρησης, η έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης και η διατύπωση υποδείξεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

3. Οι υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη/διαχειριστή για την παροχή στοιχείων και δεδομένων του κτιρίου που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της ενεργειακής επιθεώρησης, όπως γενικές πληροφορίες για τη χρήση, λειτουργία και κατασκευή του κτιρίου, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, αρχιτεκτονικά και ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια του κτιρίου, αρχιτεκτονικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, μελέτη θερμομόνωσης, φύλλα συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων.

4. Η διαδικασία και η διάρκεια εκπόνησης της ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου.

5. Η αμοιβή του Ενεργειακού Επιθεωρητή.

6. Η εξασφάλιση προστασίας (περιλαμβανομένου του απορρήτου) των δεδομένων του κτιρίου.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ισχύει για 10 χρόνια


ΒΗΜΑ 2ο

Βγάλτε αντίγραφα τα δικαιολογητικά.


ΒΗΜΑ 3ο

Με ένα τηλέφωνο στο 210 7776050 ή 6937875444 κανονίστε το ραντεβού με τον ενεργειακό επιθεωρητή.


ΒΗΜΑ 4ο

Το πολύ δύο μέρες μετά την επιθεώρηση έχετε το ενεργειακό πιστοποιητικό

ΠΟΛΥ ΦΘΗΝΑ ΚΑΙ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΔΗΛΕΣΙ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ Λ.ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ - ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΣΤΥΡΑ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ (ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ)


βεβαιωσεις Ν.3014/2011 Ν.3030/2011
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΡΑ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟ-ΛΕΒ/Σ-ΚΛΙΜ/ΣΜΟΣ
ΑΔΕΙΕΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΓΣΑ 87