ΔΡΟΣΙΑ

Τηλ.   210 - 777.60.50

φφθηνα ενεργειακα πιστοποιητικα στην στη δροσια Δροσια δροσιας Δροσιας

φθηνο ενεργειακο πιστοποιητικο στην στη δροσια Δροσια δροσιας Δροσιας

ενεργειακα πιστοποιητικα στην στη δροσια Δροσια δροσιας Δροσιας

ενεργειακο πιστοποιητικο στην στη δροσια Δροσια δροσιας Δροσιας

πιστοποιητικα ενεργειακης αποδοσης στην στη δροσια Δροσια δροσιας Δροσιας

πιστοποιητικο ενεργειακης αποδοσης στην στη δροσια Δροσια δροσιας Δροσιας

πιστοποιητικα ενοικιασης στην στη δροσια Δροσια δροσιας Δροσιας

πιστοποιητικο ενοικιασης στην στη δροσια Δροσια δροσιας Δροσιας

πεα στην στη δροσια Δροσια δροσιας Δροσιας

αυθημερον ενεργειακο πιστοποιητικο στην στη δροσια Δροσια δροσιας Δροσιας

αυθημερον ενεργειακα πιστοποιητικα στην στη δροσια Δροσια δροσιας Δροσιας

πιστοποιητικα πωλησης στην στη δροσια Δροσια δροσιας Δροσιας

αυθημερον πεα στην στη δροσια Δροσια δροσιας Δροσιας

ενεργειακο πιστοποιητικο πωλησης στην στη δροσια Δροσια δροσιας Δροσιας

ενεργειακα πιστοποιητικα πωλησης στην στη δροσια Δροσια δροσιας Δροσιας

ενεργειακο πιστοποιητικα χαμηλου κόστους στην στη δροσια Δροσια δροσιας Δροσιας

ενεργειακα πιστοποιητικα χαμηλου κοστους στην στη δροσια Δροσια δροσιας Δροσιας

αυθημερόν πεα στη στην δροσιά Δροσιά δροσιάς Δροσιάς

φθηνά ενεργειακά πιστοποιητικά στη στην δροσιά Δροσιά δροσιάς Δροσιάς

Φθηνό ενεργειακό πιστοποιητικό στη στην δροσιά Δροσιά δροσιάς Δροσιάς

ενεργειακά πιστοποιητικά στη στην δροσιά Δροσιά δροσιάς Δροσιάς

ενεργειακό πιστοποιητικό στη στην δροσιά Δροσιά δροσιάς Δροσιάς

πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης στη στην δροσιά Δροσιά δροσιάς Δροσιάς

πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης στη στην δροσιά Δροσιά δροσιάς Δροσιάς

π.ε.α στη στην δροσιά Δροσιά δροσιάς Δροσιάς

πιστοποιητικά ενοικίασης στη στην δροσιά Δροσιά δροσιάς Δροσιάς

πιστοποιητικό ενοικίασης στη στην δροσιά Δροσιά δροσιάς Δροσιάς

αυθημερόν ενεργειακό πιστοποιητικό στη στην δροσιά Δροσιά δροσιάς Δροσιάς

αυθημερόν ενεργειακά πιστοποιητικά στη στην δροσιά Δροσιά δροσιάς Δροσιάς

ενεργειακά πιστοποιητικά πώλησης στη στην δροσιά Δροσιά δροσιάς Δροσιάς

ενεργειακό πιστοποιητικό πώλησης στη στην δροσιά Δροσιά δροσιάς Δροσιάς

ενεργειακά πιστοποιητικά χαμηλού κόστους στη στην δροσιά Δροσιά δροσιάς Δροσιάς

ενεργειακό πιστοποιητικό χαμηλού κόστους στη στην δροσιά Δροσιά δροσιάς Δροσιάς

ΦΘΗΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΣΤΗ ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ

ΦΘΗΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΣΤΗ ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΣΤΗ ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΣΤΗ ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΤΗ ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΤΗ ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΤΗ ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ

ΠΕΑ ΣΤΗΝ ΣΤΗ ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΠΕΑ ΣΤΗΝ ΣΤΗ ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΤΗ ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΤΗ ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΣΤΗ ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΣΤΗ ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΣΤΗ ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ  ΣΤΗΝ ΣΤΗ ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ

energeiako pistopoihtiko sthn sth drosia drosiaw Drosia Drosiaw

pistopoihtiko energeiakhs apodoshs sthn sth drosia drosiaw Drosia Drosiaw

pistopoihtiko enoikiashs sthn sth drosia drosiaw Drosia Drosiaw

ENERGEIAKO PISTOPOIHTIKO STH STHN DROSIA DROSIAW

PISTOPOIHTIKO ENERGEIAKHS APODOSHS STH STHN DROSIA DROSIAW

PISTOPOIHTIKO ENOIKIASHS STH STHN DROSIA DROSIAW


Ενεργειακος επιθεωρητης στην στη δροσια Δροσια δροσιας Δροσιας

Ενεργειακοι επιθεωρητες στην στη δροσια Δροσια δροσιας Δροσιας

Ενεργειακός επιθεωρητής στη στην δροσιά Δροσιά δροσιάς Δροσιάς

Ενεργειακοί επιθεωρητές στη στην δροσιά Δροσιά δροσιάς Δροσιάς

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΣΤΗ ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΣΤΗ ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ

Energeiakos epithewrhths sthn sth drosia drosiaw Drosia Drosiaw

Energeiakoi epithewrhtes sthn sth drosia drosiaw Drosia Drosiaw

ENERGEIAKOS EPITHEWRHTHS STH STHN DROSIA DROSIAW

ENERGEIAKOI EPITHEWRHTES STH STHN DROSIA DROSIAW

Ενεργειακή Επιθεώρηση – Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Ν.3661/2008)

Γενικά:

Βάσει Νόμου 3661/2008 «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις» η έκδοση του «Πιστοποιητικου Ενεργειακής Απόδοσης» (ΠΕΑ) είναι Υποχρεωτική για Πωλήσεις και Νέες Μισθώσεις Ακινήτων από Ιανουάριο 2012.
Η ενεργειακή επιθεώρηση και έκδοση του ΠΕΑ γίνεται από Διπλωματούχο Μηχανικό - Ενεργειακό Επιθεωρητή, εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και αποσκοπεί:

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ισχύει για δέκα (10) χρόνια και εκδίδεται υποχρεωτικά για:

Πόσο Κοστίζει;

Το κόστος Ενεργειακής Επιθεώρησης και Έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (όσο αυτό καθορίζεται ακόμα από τον Νόμο) ανέρχεται σε:
Για τμήμα κτιρίου (διαμέρισμα) η αμοιβή καθορίζεται σε 2,00 €/τ.μ. επιφανείας και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 150 € + Φ.Π.Α.
Η χρέωση του γραφείου μας είναι η Χαμηλότερη χρέωση της Αγοράς!
Ειδική Έκπτωση σε περίπτωση ανάθεσης Τακτοποίησης Ημιυπαιθρίων κλπ Χώρων και έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης

  

ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΩΡΑ 210 777.60.50

Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης

ΒΗΜΑ 1ο


ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

TI ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ (ΣΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ) ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Α ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΙΝ ΤΟ 1985

1. Στέλεχος Οικοδομικής Αδείας ( για κτήρια πριν το 1983 είναι προαιρετικό)

2. Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί

3. Τοπογραφικό

4. Μελέτη Θερμομόνωσης (για κτίρια κατασκευής μετά το '80 / εαν υπάρχει χρειάζονται οι 10 πρώτες σελίδες του εντύπου)

5. Ένας λογαριασμός ΔΕΗ

6. Αριθμός κτηματολογίου

7. Φύλλο συντήρησης λέβητα εάν υπάρχει

8. Στοιχεία ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, Διεύθυνση , ΔΟΥ, Τηλέφωνο)

9. Το Συμβόλαιο του ακινήτου

Β ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1985

1. Άδεια Οικοδομής

2. Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί

3. Τοπογραφικό Διάγραμμα

4. Μελέτη Θερμομόνωσης (χρειάζονται οι 10 πρώτες σελίδες του εντύπου)

5. Πίνακας Κατανομής Δαπανών

6. Ένας λογαριασμός ΔΕΗ

7. Αριθμός Κτηματολογίου

8. Φύλλο συντήρησης λέβητα εάν υπάρχει

9. Στοιχεία ιδιοκτήτη (Επώνυμο, Όνομα, Ιδιότητα, Α.Φ.Μ., Τηλέφωνο).

10. Το συμβόλαιο του ακινήτου.

11. Στην περίπτωση ύπαρξης ημιυπαιθρίου χώρου θα χρειασθεί αντίγραφο της αίτησης στην αρμόδια πολεοδομία για τη ρύθμιση του χώρου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ:

α. Δεν αποτελεί υποχρέωση του Ενεργειακού Επιθεωρητή η ακριβής αποτύπωση του προς επιθεώρηση κτιρίου.

β. Σε περίπτωση που η αρχιτεκτονική μελέτη δεν υφίσταται π.χ. λόγω απώλειάς της ή στα αρχιτεκτονικά σχέδια δεν αποτυπώνεται η πραγματική μορφή του κτιρίου, ο υπεύθυνος του κτιρίου (ιδιοκτήτης/διαχειριστής) θα πρέπει να αναθέσει την αποτύπωση των τεχνικών χαρακτηριστικών του κτιρίου (π.χ. αρχιτεκτονικά και Η/Μ σχέδια) σε αρμόδιο μηχανικό, όπως ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία. Η αμοιβή για την αποτύπωση του κτιρίου επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή και δεν περιλαμβάνεται στην αμοιβή του επιθεωρητή για την ενεργειακή επιθεώρηση και πιστοποίηση του κτιρίου.

Ο επιθεωρητής, εφόσον το επιθυμεί και κατόπιν συμφωνίας με τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή του κτιρίου, δύναται να κάνει ο ίδιος αποτύπωση των κτιριακών εγκαταστάσεων που απαιτείται για την ενεργειακή επιθεώρηση, με την καθορισμένη από τη νομοθεσία σχετική αμοιβή.

γ. Κατά τη διεξαγωγή της ενεργειακής επιθεώρησης ενός κτιρίου, παρέχεται στον επιθεωρητή η δυνατότητα πρόσβασης σε όλους τους εσωτερικούς χώρους.

δ. Η ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου διεξάγεται αποκλειστικά από Επιθεωρητή εγγεγραμμένο στο Μητρώο των Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων, το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά στην Ε.Υ.Επ.Εν.

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ, ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

1. Ο σκοπός και η διαδικασία διενέργειας της ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου.

2. Οι υποχρεώσεις του Ενεργειακού Επιθεωρητή κατά την επιθεώρηση, όπως η καταγραφή των απαραίτητων στοιχείων για τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση της επιθεώρησης, η έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης και η διατύπωση υποδείξεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

3. Οι υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη/διαχειριστή για την παροχή στοιχείων και δεδομένων του κτιρίου που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της ενεργειακής επιθεώρησης, όπως γενικές πληροφορίες για τη χρήση, λειτουργία και κατασκευή του κτιρίου, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, αρχιτεκτονικά και ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια του κτιρίου, αρχιτεκτονικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, μελέτη θερμομόνωσης, φύλλα συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων.

4. Η διαδικασία και η διάρκεια εκπόνησης της ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου.

5. Η αμοιβή του Ενεργειακού Επιθεωρητή.

6. Η εξασφάλιση προστασίας (περιλαμβανομένου του απορρήτου) των δεδομένων του κτιρίου.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ισχύει για 10 χρόνια


ΒΗΜΑ 2ο

Βγάλτε αντίγραφα τα δικαιολογητικά.


ΒΗΜΑ 3ο

Με ένα τηλέφωνο στο 210 7776050 ή 6937875444 κανονίστε το ραντεβού με τον ενεργειακό επιθεωρητή.


ΒΗΜΑ 4ο

Το πολύ δύο μέρες μετά την επιθεώρηση έχετε το ενεργειακό πιστοποιητικό

ΠΟΛΥ ΦΘΗΝΑ ΚΑΙ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΔΗΛΕΣΙ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ Λ.ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ - ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΣΤΥΡΑ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ (ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ)


βεβαιωσεις Ν.3014/2011 Ν.3030/2011
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΡΑ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟ-ΛΕΒ/Σ-ΚΛΙΜ/ΣΜΟΣ
ΑΔΕΙΕΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΓΣΑ 87