ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ

Τηλ.   210 - 777.60.50

φθηφθηνα ενεργειακα πιστοποιητικα στην στη δραπετσωνα Δραπετσωνα δραπετσωνας Δραπετσωνας

φθηνο ενεργειακο πιστοποιητικο στην στη δραπετσωνα Δραπετσωνα δραπετσωνας Δραπετσωνας

ενεργειακα πιστοποιητικα στην στη δραπετσωνα Δραπετσωνα δραπετσωνας Δραπετσωνας

ενεργειακο πιστοποιητικο στην στη δραπετσωνα Δραπετσωνα δραπετσωνας Δραπετσωνας

πιστοποιητικα ενεργειακης αποδοσης στην στη δραπετσωνα Δραπετσωνα δραπετσωνας Δραπετσωνας

πιστοποιητικο ενεργειακης αποδοσης στην στη δραπετσωνα Δραπετσωνα δραπετσωνας Δραπετσωνας

πιστοποιητικα ενοικιασης στην στη δραπετσωνα Δραπετσωνα δραπετσωνας Δραπετσωνας

πιστοποιητικο ενοικιασης στην στη δραπετσωνα Δραπετσωνα δραπετσωνας Δραπετσωνας

πεα στην στη δραπετσωνα Δραπετσωνα δραπετσωνας Δραπετσωνας

αυθημερον ενεργειακο πιστοποιητικο στην στη δραπετσωνα Δραπετσωνα δραπετσωνας Δραπετσωνας

αυθημερον ενεργειακα πιστοποιητικα στην στη δραπετσωνα Δραπετσωνα δραπετσωνας Δραπετσωνας

πιστοποιητικα πωλησης στην στη δραπετσωνα Δραπετσωνα δραπετσωνας Δραπετσωνας

αυθημερον πεα στην στη δραπετσωνα Δραπετσωνα δραπετσωνας Δραπετσωνας

ενεργειακο πιστοποιητικο πωλησης στην στη δραπετσωνα Δραπετσωνα δραπετσωνας Δραπετσωνας

ενεργειακα πιστοποιητικα πωλησης στην στη δραπετσωνα Δραπετσωνα δραπετσωνας Δραπετσωνας

ενεργειακο πιστοποιητικα χαμηλου κόστους στην στη δραπετσωνα Δραπετσωνα δραπετσωνας Δραπετσωνας

ενεργειακα πιστοποιητικα χαμηλου κοστους στην στη δραπετσωνα Δραπετσωνα δραπετσωνας Δραπετσωνας

αυθημερόν πεα στην στη δραπετσώνα Δραπετσώνα δραπετσώνας Δραπετσώνας

φθηνά ενεργειακά πιστοποιητικά στην στη δραπετσώνα Δραπετσώνα δραπετσώνας Δραπετσώνας

Φθηνό ενεργειακό πιστοποιητικό στην στη δραπετσώνα Δραπετσώνα δραπετσώνας Δραπετσώνας

ενεργειακά πιστοποιητικά στην στη δραπετσώνα Δραπετσώνα δραπετσώνας Δραπετσώνας

ενεργειακό πιστοποιητικό στην στη δραπετσώνα Δραπετσώνα δραπετσώνας Δραπετσώνας

πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης στην στη δραπετσώνα Δραπετσώνα δραπετσώνας Δραπετσώνας

πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης στην στη δραπετσώνα Δραπετσώνα δραπετσώνας Δραπετσώνας

π.ε.α στην στη δραπετσώνα Δραπετσώνα δραπετσώνας Δραπετσώνας

πιστοποιητικά ενοικίασης στην στη δραπετσώνα Δραπετσώνα δραπετσώνας Δραπετσώνας

πιστοποιητικό ενοικίασης στην στη δραπετσώνα Δραπετσώνα δραπετσώνας Δραπετσώνας

αυθημερόν ενεργειακό πιστοποιητικό στην στη δραπετσώνα Δραπετσώνα δραπετσώνας Δραπετσώνας

αυθημερόν ενεργειακά πιστοποιητικά στην στη δραπετσώνα Δραπετσώνα δραπετσώνας Δραπετσώνας

ενεργειακά πιστοποιητικά πώλησης στην στη δραπετσώνα Δραπετσώνα δραπετσώνας Δραπετσώνας

ενεργειακό πιστοποιητικό πώλησης στην στη δραπετσώνα Δραπετσώνα δραπετσώνας Δραπετσώνας

ενεργειακά πιστοποιητικά χαμηλού κόστους στην στη δραπετσώνα Δραπετσώνα δραπετσώνας Δραπετσώνας

ενεργειακό πιστοποιητικό χαμηλού κόστους στην στη δραπετσώνα Δραπετσώνα δραπετσώνας Δραπετσώνας

ΦΘΗΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΣΤΗ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΦΘΗΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΣΤΗ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΣΤΗ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΣΤΗ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΤΗ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΤΗ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΤΗ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΕΑ ΣΤΗΝ ΣΤΗ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΠΕΑ ΣΤΗΝ ΣΤΗ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΤΗ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΤΗ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΣΤΗ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΣΤΗ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΣΤΗ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ  ΣΤΗΝ ΣΤΗ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

energeiako pistopoihtiko sthn sth drapetsvna Drapetsvna drapetsvnas Drapetsvnas

pistopoihtiko energeiakhs apodoshs sthn sth drapetsvna Drapetsvna drapetsvnas Drapetsvnas

pistopoihtiko enoikiashs sthn sth drapetsvna Drapetsvna drapetsvnas Drapetsvnas

ENERGEIAKO PISTOPOIHTIKO STHN STH DRAPETSVNA DRAPETSVNAS

PISTOPOIHTIKO ENERGEIAKHS APODOSHS STHN STH DRAPETSVNA DRAPETSVNAS

PISTOPOIHTIKO ENOIKIASHS STHN STH DRAPETSVNA DRAPETSVNAS

Ενεργειακος επιθεωρητης στην στη δραπετσωνα Δραπετσωνα δραπετσωνας Δραπετσωνας

Ενεργειακοι επιθεωρητες στην στη δραπετσωνα Δραπετσωνα δραπετσωνας Δραπετσωνας

Ενεργειακός επιθεωρητής στην στη δραπετσώνα Δραπετσώνα δραπετσώνας Δραπετσώνας

Ενεργειακοί επιθεωρητές στην στη δραπετσώνα Δραπετσώνα δραπετσώνας Δραπετσώνας

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΣΤΗ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΣΤΗ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Energeiakos epithewrhths sthn sth drapetsvna Drapetsvna drapetsvnas Drapetsvnas

Energeiakoi epithewrhtes sthn sth drapetsvna Drapetsvna drapetsvnas Drapetsvnas

ENERGEIAKOS EPITHEWRHTHS STHN STH DRAPETSVNA DRAPETSVNAS

ENERGEIAKOI EPITHEWRHTES STHN STH DRAPETSVNA DRAPETSVNAS
Ενεργειακή Επιθεώρηση – Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Ν.3661/2008)

Γενικά:

Βάσει Νόμου 3661/2008 «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις» η έκδοση του «Πιστοποιητικου Ενεργειακής Απόδοσης» (ΠΕΑ) είναι Υποχρεωτική για Πωλήσεις και Νέες Μισθώσεις Ακινήτων από Ιανουάριο 2012.
Η ενεργειακή επιθεώρηση και έκδοση του ΠΕΑ γίνεται από Διπλωματούχο Μηχανικό - Ενεργειακό Επιθεωρητή, εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και αποσκοπεί:

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ισχύει για δέκα (10) χρόνια και εκδίδεται υποχρεωτικά για:

Πόσο Κοστίζει;

Το κόστος Ενεργειακής Επιθεώρησης και Έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (όσο αυτό καθορίζεται ακόμα από τον Νόμο) ανέρχεται σε:
Για τμήμα κτιρίου (διαμέρισμα) η αμοιβή καθορίζεται σε 2,00 €/τ.μ. επιφανείας και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 150 € + Φ.Π.Α.
Η χρέωση του γραφείου μας είναι η Χαμηλότερη χρέωση της Αγοράς!
Ειδική Έκπτωση σε περίπτωση ανάθεσης Τακτοποίησης Ημιυπαιθρίων κλπ Χώρων και έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης

  

ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΩΡΑ 210 777.60.50

Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης

ΒΗΜΑ 1ο


ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

TI ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ (ΣΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ) ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Α ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΙΝ ΤΟ 1985

1. Στέλεχος Οικοδομικής Αδείας ( για κτήρια πριν το 1983 είναι προαιρετικό)

2. Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί

3. Τοπογραφικό

4. Μελέτη Θερμομόνωσης (για κτίρια κατασκευής μετά το '80 / εαν υπάρχει χρειάζονται οι 10 πρώτες σελίδες του εντύπου)

5. Ένας λογαριασμός ΔΕΗ

6. Αριθμός κτηματολογίου

7. Φύλλο συντήρησης λέβητα εάν υπάρχει

8. Στοιχεία ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, Διεύθυνση , ΔΟΥ, Τηλέφωνο)

9. Το Συμβόλαιο του ακινήτου

Β ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1985

1. Άδεια Οικοδομής

2. Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί

3. Τοπογραφικό Διάγραμμα

4. Μελέτη Θερμομόνωσης (χρειάζονται οι 10 πρώτες σελίδες του εντύπου)

5. Πίνακας Κατανομής Δαπανών

6. Ένας λογαριασμός ΔΕΗ

7. Αριθμός Κτηματολογίου

8. Φύλλο συντήρησης λέβητα εάν υπάρχει

9. Στοιχεία ιδιοκτήτη (Επώνυμο, Όνομα, Ιδιότητα, Α.Φ.Μ., Τηλέφωνο).

10. Το συμβόλαιο του ακινήτου.

11. Στην περίπτωση ύπαρξης ημιυπαιθρίου χώρου θα χρειασθεί αντίγραφο της αίτησης στην αρμόδια πολεοδομία για τη ρύθμιση του χώρου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ:

α. Δεν αποτελεί υποχρέωση του Ενεργειακού Επιθεωρητή η ακριβής αποτύπωση του προς επιθεώρηση κτιρίου.

β. Σε περίπτωση που η αρχιτεκτονική μελέτη δεν υφίσταται π.χ. λόγω απώλειάς της ή στα αρχιτεκτονικά σχέδια δεν αποτυπώνεται η πραγματική μορφή του κτιρίου, ο υπεύθυνος του κτιρίου (ιδιοκτήτης/διαχειριστής) θα πρέπει να αναθέσει την αποτύπωση των τεχνικών χαρακτηριστικών του κτιρίου (π.χ. αρχιτεκτονικά και Η/Μ σχέδια) σε αρμόδιο μηχανικό, όπως ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία. Η αμοιβή για την αποτύπωση του κτιρίου επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή και δεν περιλαμβάνεται στην αμοιβή του επιθεωρητή για την ενεργειακή επιθεώρηση και πιστοποίηση του κτιρίου.

Ο επιθεωρητής, εφόσον το επιθυμεί και κατόπιν συμφωνίας με τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή του κτιρίου, δύναται να κάνει ο ίδιος αποτύπωση των κτιριακών εγκαταστάσεων που απαιτείται για την ενεργειακή επιθεώρηση, με την καθορισμένη από τη νομοθεσία σχετική αμοιβή.

γ. Κατά τη διεξαγωγή της ενεργειακής επιθεώρησης ενός κτιρίου, παρέχεται στον επιθεωρητή η δυνατότητα πρόσβασης σε όλους τους εσωτερικούς χώρους.

δ. Η ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου διεξάγεται αποκλειστικά από Επιθεωρητή εγγεγραμμένο στο Μητρώο των Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων, το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά στην Ε.Υ.Επ.Εν.

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ, ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

1. Ο σκοπός και η διαδικασία διενέργειας της ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου.

2. Οι υποχρεώσεις του Ενεργειακού Επιθεωρητή κατά την επιθεώρηση, όπως η καταγραφή των απαραίτητων στοιχείων για τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση της επιθεώρησης, η έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης και η διατύπωση υποδείξεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

3. Οι υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη/διαχειριστή για την παροχή στοιχείων και δεδομένων του κτιρίου που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της ενεργειακής επιθεώρησης, όπως γενικές πληροφορίες για τη χρήση, λειτουργία και κατασκευή του κτιρίου, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, αρχιτεκτονικά και ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια του κτιρίου, αρχιτεκτονικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, μελέτη θερμομόνωσης, φύλλα συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων.

4. Η διαδικασία και η διάρκεια εκπόνησης της ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου.

5. Η αμοιβή του Ενεργειακού Επιθεωρητή.

6. Η εξασφάλιση προστασίας (περιλαμβανομένου του απορρήτου) των δεδομένων του κτιρίου.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ισχύει για 10 χρόνια


ΒΗΜΑ 2ο

Βγάλτε αντίγραφα τα δικαιολογητικά.


ΒΗΜΑ 3ο

Με ένα τηλέφωνο στο 210 7776050 ή 6937875444 κανονίστε το ραντεβού με τον ενεργειακό επιθεωρητή.


ΒΗΜΑ 4ο

Το πολύ δύο μέρες μετά την επιθεώρηση έχετε το ενεργειακό πιστοποιητικό

ΠΟΛΥ ΦΘΗΝΑ ΚΑΙ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΔΗΛΕΣΙ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ Λ.ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ - ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΣΤΥΡΑ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ (ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ)


βεβαιωσεις Ν.3014/2011 Ν.3030/2011
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΡΑ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟ-ΛΕΒ/Σ-ΚΛΙΜ/ΣΜΟΣ
ΑΔΕΙΕΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΓΣΑ 87