ΑΥΛΙΔΑ

Τηλ.   210 - 777.60.50

φθηνα ενεργειακα πιστοποιητικα στη παραλια αυλιδας παραλιας αυλιδας

φθηνο ενεργειακο πιστοποιητικο παραλια αυλιδας παραλιας αυλιδας

ενεργειακα πιστοποιητικα παραλια αυλιδας παραλιας αυλιδας

ενεργειακο πιστοποιητικο παραλια αυλιδας παραλιας αυλιδας

πιστοποιητικα ενεργειακης αποδοσης παραλια αυλιδας παραλιας αυλιδας

Πιστοποιητικο ενεργειακης αποδοσης παραλια αυλιδας παραλιας αυλιδας

πιστοποιητικα ενοικιασης παραλια αυλιδας παραλιας αυλιδας

πιστοποιητικο ενοικιασης παραλια αυλιδας παραλιας αυλιδας

πεα παραλια αυλιδας παραλιας αυλιδας

αυθημερον ενεργειακο πιστοποιητικο παραλια αυλιδας παραλιας αυλιδας

αυθημερον ενεργειακα πιστοποιητικα παραλια αυλιδας παραλιας αυλιδας

πιστοποιητικα πωλησης παραλια αυλιδας παραλιας αυλιδας

πιστοποιητικα μεταβιβασης παραλια αυλιδας παραλιας αυλιδας

αυθημερον πεα παραλια αυλιδας παραλιας αυλιδας

ενεργειακο πιστοποιητικο πωλησης παραλια αυλιδας παραλιας αυλιδας

ενεργειακα πιστοποιητικα πωλησης παραλια αυλιδας παραλιας αυλιδας

ενεργειακο πιστοποιητικα χαμηλου κόστους παραλια αυλιδας παραλιας αυλιδας

ενεργειακα πιστοποιητικα χαμηλου κοστους παραλια αυλιδας παραλιας αυλιδαςαυθημερόν πεα παραλία αυλίδας παραλίας αυλίδας

φθηνά ενεργειακά πιστοποιητικά παραλία αυλίδας παραλίας αυλίδας

Φθηνό ενεργειακό πιστοποιητικό παραλία αυλίδας παραλίας αυλίδας

ενεργειακά πιστοποιητικά παραλία αυλίδας παραλίας αυλίδας

ενεργειακό πιστοποιητικό παραλία αυλίδας παραλίας αυλίδας

πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης παραλία αυλίδας παραλίας αυλίδας

πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης παραλία αυλίδας παραλίας αυλίδας

π.ε.α παραλία αυλίδας παραλίας αυλίδας

πιστοποιητικά ενοικίασης παραλία αυλίδας παραλίας αυλίδας

πιστοποιητικό ενοικίασης παραλία αυλίδας παραλίας αυλίδας

αυθημερόν ενεργειακό πιστοποιητικό παραλία αυλίδας παραλίας αυλίδας

αυθημερόν ενεργειακά πιστοποιητικά παραλία αυλίδας παραλίας αυλίδας

ενεργειακά πιστοποιητικά πώλησης παραλία αυλίδας παραλίας αυλίδας

ενεργειακό πιστοποιητικό πώλησης παραλία αυλίδας παραλίας αυλίδας

ενεργειακά πιστοποιητικά χαμηλού κόστους παραλία αυλίδας παραλίας αυλίδας

ενεργειακό πιστοποιητικό χαμηλού κόστους παραλία αυλίδας παραλίας αυλίδαςΦΘΗΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ

ΦΘΗΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ

ΠΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΠΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ


energeiako pistopoihtiko paralia aylidas paralias aulidas

pistopoihtiko energeiakhs apodosis paralia aylidas paralias aulidas

pistopoihtiko enoikiashs paralia aylidas paralias aulidas


ENERGEIAKO PISTOPOIHTIKO PARALIA AYLIDAS PARALIAS AYLIDAS

PISTOPOIHTIKO ENERGEIAKHS APODOSHS PARALIA AYLIDAS PARALIAS AYLIDAS

PISTOPOIHTIKO ENOIKIASHS PARALIA AYLIDAS PARALIAS AYLIDAS

PISTOPOIHTIKO METABIBASHS PARALIA AYLIDAS PARALIAS AYLIDAS


Ενεργειακος επιθεωρητης παραλια αυλιδας παραλιας αυλιδας

Ενεργειακοι επιθεωρητες παραλια αυλιδας παραλιας αυλιδας

Ενεργειακός επιθεωρητής παραλία αυλίδας παραλίας αυλίδας

Ενεργειακοί επιθεωρητές παραλία αυλίδας παραλίας αυλίδας

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ

Energeiakos epithewrhths paralia aylidas paralias aulidas

Energeiakoi epithewrhtes paralia aylidas paralias aulidas

ENERGEIAKOS EPITHEWRHTHS PARALIA AYLIDAS PARALIAS AYLIDAS

ENERGEIAKOI EPITHEWRHTES PARALIA AYLIDAS PARALIAS AYLIDASΕνεργειακή Επιθεώρηση – Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Ν.3661/2008)

Γενικά:

Βάσει Νόμου 3661/2008 «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις» η έκδοση του «Πιστοποιητικου Ενεργειακής Απόδοσης» (ΠΕΑ) είναι Υποχρεωτική για Πωλήσεις και Νέες Μισθώσεις Ακινήτων από Ιανουάριο 2012.
Η ενεργειακή επιθεώρηση και έκδοση του ΠΕΑ γίνεται από Διπλωματούχο Μηχανικό - Ενεργειακό Επιθεωρητή, εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και αποσκοπεί:

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ισχύει για δέκα (10) χρόνια και εκδίδεται υποχρεωτικά για:

Πόσο Κοστίζει;

Το κόστος Ενεργειακής Επιθεώρησης και Έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (όσο αυτό καθορίζεται ακόμα από τον Νόμο) ανέρχεται σε:
Για τμήμα κτιρίου (διαμέρισμα) η αμοιβή καθορίζεται σε 2,00 €/τ.μ. επιφανείας και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 150 € + Φ.Π.Α.
Η χρέωση του γραφείου μας είναι η Χαμηλότερη χρέωση της Αγοράς!
Ειδική Έκπτωση σε περίπτωση ανάθεσης Τακτοποίησης Ημιυπαιθρίων κλπ Χώρων και έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης

  

ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΩΡΑ 210 777.60.50

Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης

ΒΗΜΑ 1ο


ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

TI ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ (ΣΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ) ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Α ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΙΝ ΤΟ 1985

1. Στέλεχος Οικοδομικής Αδείας ( για κτήρια πριν το 1983 είναι προαιρετικό)

2. Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί

3. Τοπογραφικό

4. Μελέτη Θερμομόνωσης (για κτίρια κατασκευής μετά το '80 / εαν υπάρχει χρειάζονται οι 10 πρώτες σελίδες του εντύπου)

5. Ένας λογαριασμός ΔΕΗ

6. Αριθμός κτηματολογίου

7. Φύλλο συντήρησης λέβητα εάν υπάρχει

8. Στοιχεία ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, Διεύθυνση , ΔΟΥ, Τηλέφωνο)

9. Το Συμβόλαιο του ακινήτου

Β ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1985

1. Άδεια Οικοδομής

2. Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί

3. Τοπογραφικό Διάγραμμα

4. Μελέτη Θερμομόνωσης (χρειάζονται οι 10 πρώτες σελίδες του εντύπου)

5. Πίνακας Κατανομής Δαπανών

6. Ένας λογαριασμός ΔΕΗ

7. Αριθμός Κτηματολογίου

8. Φύλλο συντήρησης λέβητα εάν υπάρχει

9. Στοιχεία ιδιοκτήτη (Επώνυμο, Όνομα, Ιδιότητα, Α.Φ.Μ., Τηλέφωνο).

10. Το συμβόλαιο του ακινήτου.

11. Στην περίπτωση ύπαρξης ημιυπαιθρίου χώρου θα χρειασθεί αντίγραφο της αίτησης στην αρμόδια πολεοδομία για τη ρύθμιση του χώρου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ:

α. Δεν αποτελεί υποχρέωση του Ενεργειακού Επιθεωρητή η ακριβής αποτύπωση του προς επιθεώρηση κτιρίου.

β. Σε περίπτωση που η αρχιτεκτονική μελέτη δεν υφίσταται π.χ. λόγω απώλειάς της ή στα αρχιτεκτονικά σχέδια δεν αποτυπώνεται η πραγματική μορφή του κτιρίου, ο υπεύθυνος του κτιρίου (ιδιοκτήτης/διαχειριστής) θα πρέπει να αναθέσει την αποτύπωση των τεχνικών χαρακτηριστικών του κτιρίου (π.χ. αρχιτεκτονικά και Η/Μ σχέδια) σε αρμόδιο μηχανικό, όπως ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία. Η αμοιβή για την αποτύπωση του κτιρίου επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή και δεν περιλαμβάνεται στην αμοιβή του επιθεωρητή για την ενεργειακή επιθεώρηση και πιστοποίηση του κτιρίου.

Ο επιθεωρητής, εφόσον το επιθυμεί και κατόπιν συμφωνίας με τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή του κτιρίου, δύναται να κάνει ο ίδιος αποτύπωση των κτιριακών εγκαταστάσεων που απαιτείται για την ενεργειακή επιθεώρηση, με την καθορισμένη από τη νομοθεσία σχετική αμοιβή.

γ. Κατά τη διεξαγωγή της ενεργειακής επιθεώρησης ενός κτιρίου, παρέχεται στον επιθεωρητή η δυνατότητα πρόσβασης σε όλους τους εσωτερικούς χώρους.

δ. Η ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου διεξάγεται αποκλειστικά από Επιθεωρητή εγγεγραμμένο στο Μητρώο των Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων, το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά στην Ε.Υ.Επ.Εν.

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ, ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

1. Ο σκοπός και η διαδικασία διενέργειας της ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου.

2. Οι υποχρεώσεις του Ενεργειακού Επιθεωρητή κατά την επιθεώρηση, όπως η καταγραφή των απαραίτητων στοιχείων για τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση της επιθεώρησης, η έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης και η διατύπωση υποδείξεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

3. Οι υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη/διαχειριστή για την παροχή στοιχείων και δεδομένων του κτιρίου που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της ενεργειακής επιθεώρησης, όπως γενικές πληροφορίες για τη χρήση, λειτουργία και κατασκευή του κτιρίου, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, αρχιτεκτονικά και ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια του κτιρίου, αρχιτεκτονικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, μελέτη θερμομόνωσης, φύλλα συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων.

4. Η διαδικασία και η διάρκεια εκπόνησης της ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου.

5. Η αμοιβή του Ενεργειακού Επιθεωρητή.

6. Η εξασφάλιση προστασίας (περιλαμβανομένου του απορρήτου) των δεδομένων του κτιρίου.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ισχύει για 10 χρόνια


ΒΗΜΑ 2ο

Βγάλτε αντίγραφα τα δικαιολογητικά.


ΒΗΜΑ 3ο

Με ένα τηλέφωνο στο 210 7776050 ή 6937875444 κανονίστε το ραντεβού με τον ενεργειακό επιθεωρητή.


ΒΗΜΑ 4ο

Το πολύ δύο μέρες μετά την επιθεώρηση έχετε το ενεργειακό πιστοποιητικό

ΠΟΛΥ ΦΘΗΝΑ ΚΑΙ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΔΗΛΕΣΙ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ Λ.ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ - ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΣΤΥΡΑ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ (ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ)


βεβαιωσεις Ν.3014/2011 Ν.3030/2011
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΡΑ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟ-ΛΕΒ/Σ-ΚΛΙΜ/ΣΜΟΣ
ΑΔΕΙΕΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΓΣΑ 87