Αρχική  KEYVARTΝέα  Πιστοποιητικά   Δ.Ε.Η    Πιστοποιητικά  Ηλεκτρολόγου              Οινόη

Τηλέφωνα για  ραντεβού

210 - 777.60.50

2224.0.41.789 / 693.78.75.444

                                                                                   
Αναλαμβάνουμε την έκδοση της νέας Υπεύθυνης Δήλωσης Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (ΥΔΕ),όπου είναι η μόνη δήλωση που δέχεται η ΔΕΗ από την 1η Νοεμβρίου 2011.Αν επιθυμείτε την αλλαγή ονόματος Ρολογιού, τον έλεγχο  ασφαλείας της  ηλεκτρολογικής  εγκατάστασης ή την έκδοση πιστοποιητικού ηλεκτρολόγου για χρήση σε Δημόσιο ή άλλο οργανισμό, εμεις ελέγχουμε, πιστοποιούμε ή επιδιορθώνουμε την ηλ/κή σας  εγκατάσταση  ταχύτατα και οικονομικά.                       

Οι μετρήσεις και τα πιστοποιητικά εκδίδονται απο ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Έχουμε τον απαραίτητο εξοπλισμό,τελευταίας τεχνολογίας που ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ για τον έλεγχο της ηλεκτρολογικής σας εγκατάστασης.

                                                                                                                                                                      
Η ΝΕΑ ΥΔΕ αποτελείται από:
· Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη
· Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης
· Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384
· Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΚΕΗΕ (εάν είναι παλιά εγκατάσταση πριν τον Μάρτιο του 2006 ή εάν σε μια εγκατάσταση συνυπάρχουν και τα δύο πρότυπα)
· Σχέδιο μονογραμμικό του ηλεκτρικού πίνακα της εγκατάστασης
· Κάτοψη με την όδευση των ηλεκτρικών γραμμών της εγκατάστασης και τις θέσεις των διακοπτών, φωτιστικών, πριζών, φωτιστικών ασφαλείας, κινητήρων, πινάκων... επίσης και θερμοστατών.Πιστοποιητικο Ηλεκτρολογου στη στην Οινοη Οινοης
Αυθημερον Πιστοποιητικο Δεη Δ.Ε.Η    δ.ε.η. Δ.ε.η. Οινοη Οινοης
Φθηνο Πιστοποιητικο Δεη Δ.Ε.Η    δ.ε.η. Δ.ε.η. Οινοη Οινοης
Φθηνο Πιστοποιητικο Ηλεκτρολογου Οινοη Οινοης
Πιστοποιητικο Ηλεκτρολογου Μικρου Χαμηλου Κοστους Οινοη Οινοης
Αλλαγη Ονοματος Ιδιοκτητη Ρολογιου Δεη Ρολοϊ Δεη Δ.Ε.Η    δ.ε.η. Δ.ε.η Οινοη Οινοης
Επανασυνδεση Επαυξηση Ισχυος Πιστοποιητικο Ηλεκτρολογου Οινοη Οινοης
Χαρτι Ηλεκτρολογου Εγκαταστατη Οινοη Οινοης

Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου Οινόη Οινόης
Αυθημερόν Πιστοποιητικό Δεη Δ.Ε.Η    δ.ε.η. Δ.ε.η.  Οινόη Οινόης
Φθηνό Πιστοποιητικό Δεη Δ.Ε.Η    δ.ε.η. Δ.ε.η Οινόη Οινόης
Φθηνό Πιστοποιητικό Ηλεκρτρολόγου Οινόη Οινόης
Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου Χαμηλού Κόστους Οινόη Οινόης
Αλλαγή Ονόματος Ιδιοκτήτη Ρολογιού Δεη Ρολόϊ Δεη Δ.Ε.Η    δ.ε.η. Δ.ε.η.  Οινόη Οινόης
Επανασύνδεση Επαύξηση Ισχύος Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου Οινόη Οινόης
Χαρτί Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη Οινόη Οινόης

πιστοποιητικο ηλεκτρολογου οινοη οινοης
αυθημερον πιστοποιητικο δεη Δ.Ε.Η    δ.ε.η. Δ.ε.η.  οινοη οινοης
φθηνο πιστοποιητικο δεη Δ.Ε.Η    δ.ε.η. Δ.ε.η.  οινοη οινοης
φθηνο πιστοποιητικο ηλεκτρολογου οινοη οινοης
πιστοποιητικο ηλεκτρολογου χαμηλου κοστους οινοη οινοης
αλλαγη ονοματος ιδιοκτητη ρολογιου δεη ρολοι δεη Δ.Ε.Η   δ.ε.η.  Δ.ε.η οινοη οινοης
χαρτι ηλεκτρολογου εγκαταστατη οινοη οινοης

πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου οινόη οινόης
αυθημερόν πιστοποιητικό δεη Δ.Ε.Η    δ.ε.η. Δ.ε.η οινόη οινόης
φθηνό πιστοποιητικό δεη Δ.Ε.Η    δ.ε.η. Δ.ε.η οινόη οινόης
φθηνό πιστοποιητικο ηλεκτρολόγου οινόη οινόης
πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου χαμηλού κόστους οινόη οινόης
αλλαγή ονόματος ιδιοκτήτη ρολογιού δεη ρολόϊ δεη Δ.Ε.Η    δ.ε.η. Δ.ε.η  οινόη οινόης
επανασύνδεση επαύξηση ισχύος πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου οινόη οινόης
χαρτί ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη οινόη οινόης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΟΙΝΟΗ ΟΙΝΟΗΣ
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΕΗ Δ.Ε.Η    δ.ε.η. Δ.ε.η.  ΟΙΝΟΗ ΟΙΝΟΗΣ
ΦΘΗΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΕΗ Δ.Ε.Η    δ.ε.η. Δ.ε.η  ΟΙΝΟΗ ΟΙΝΟΗΣ
ΦΘΗΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΟΙΝΟΗ ΟΙΝΟΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΝΟΗ ΟΙΝΟΗΣ
ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΔΕΗ ΡΟΛΟΪ  ΡΟΛΟΙ Δ.Ε.Η    δ.ε.η. Δ.ε.η  ΟΙΝΟΗ ΟΙΝΟΗΣ
ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΟΙΝΟΗ ΟΙΝΟΗΣ                                          
ΧΑΡΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΟΙΝΟΗ ΟΙΝΟΗΣ

Pistopoihtiko hlektrologoy oinoh oinohs
Ayuhmeron pistopoihtiko deh oinoh oinohs
Fuhno pistopoihtiko deh oinoh oinohs
Fuhno pistopoihtiko hlektrologoy oinoh oinohs
Allagh onomatow idiokthth rologioy deh roloi roloi oinoh oinohs
Epanasyndesh epayjhsh isxyow pistopoihtikoy hlektrologoy oinoh oinohs
Xarti hlektrologoy egkatastath oinoh oinohs

PISTOPOIHTIKO HLEKTROLOGOY OINOH OINOHS
AYUHMERON PISTOPOIHTIKO DEH OINOH OINOHS
FUHNO PISTOPOIHTIKO DEH OINOH OINOHS
FUHNO PISTOPOIHTIKO HLEKTROLOGOY OINOH OINOHS
ALLAGH ONOMATOS IDIVKTHTH ROLOGIOY DEH ROLOI  OINOH OINOHS
EPANASYNDESH EPAYJHSH ISXYOW PISTOPOIHTIKOY HLEKTROLOGOY OINOH OINOHS
XARTI HLEKTROLOGOY EGKATASTATH OINOH OINOHS


ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες ηλεκτρολογοι εγκαταστατες ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης  ηλεκτρολογος εγκαταστατηςΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ηλεκτρολόγος ηλεκτρολογος Πιστοποιητικο Ηλεκτρολογου Φθηνα χαμηλο κοστος δωρεαν μετρησεις εκπτωσεις εως και 50% ηλεκτρολογικες  εργασιες Ηλεκτρολογικοι πινακες  βελτιωσεις  


Πολύ φθηνά - πολύ υπεύθυνα.
Εξυπηρέτηση αυθημερόν

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΕΗ