Αρχική  KEYVARTΝέα  Πιστοποιητικά   Δ.Ε.Η    Πιστοποιητικά  Ηλεκτρολόγου             Καισαριανή

Τηλέφωνα για  ραντεβού

210 - 777.60.50

693.78.75.444


                                                                                   
Αναλαμβάνουμε την έκδοση της νέας Υπεύθυνης Δήλωσης Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (ΥΔΕ),όπου είναι η μόνη δήλωση που δέχεται η ΔΕΗ από την 1η Νοεμβρίου 2011.Αν επιθυμείτε την αλλαγή ονόματος Ρολογιού, τον έλεγχο  ασφαλείας της  ηλεκτρολογικής  εγκατάστασης ή την έκδοση πιστοποιητικού ηλεκτρολόγου για χρήση σε Δημόσιο ή άλλο οργανισμό, εμεις ελέγχουμε, πιστοποιούμε ή επιδιορθώνουμε την ηλ/κή σας  εγκατάσταση  ταχύτατα και οικονομικά.                       

Οι μετρήσεις και τα πιστοποιητικά εκδίδονται απο ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Έχουμε τον απαραίτητο εξοπλισμό,τελευταίας τεχνολογίας που ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ για τον έλεγχο της ηλεκτρολογικής σας εγκατάστασης.

                                                                                                                                                                      
Η ΝΕΑ ΥΔΕ αποτελείται από:
· Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη
· Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης
· Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384
· Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΚΕΗΕ (εάν είναι παλιά εγκατάσταση πριν τον Μάρτιο του 2006 ή εάν σε μια εγκατάσταση συνυπάρχουν και τα δύο πρότυπα)
· Σχέδιο μονογραμμικό του ηλεκτρικού πίνακα της εγκατάστασης
· Κάτοψη με την όδευση των ηλεκτρικών γραμμών της εγκατάστασης και τις θέσεις των διακοπτών, φωτιστικών, πριζών, φωτιστικών ασφαλείας, κινητήρων, πινάκων... επίσης και θερμοστατών.
Πιστοποιητικο Ηλεκτρολογου στην στη Καισαριανη Καισαριανης
Αυθημερον Πιστοποιητικο Δεη Δ.Ε.Η    δ.ε.η. Δ.ε.η. Καισαριανη Καισαριανης
Φθηνο Πιστοποιητικο Δεη Δ.Ε.Η    δ.ε.η. Δ.ε.η. Καισαριανη Καισαριανης
Φθηνο Πιστοποιητικο Ηλεκτρολογου Καισαριανη Καισαριανης
Πιστοποιητικο Ηλεκτρολογου Μικρου Χαμηλου Κοστους Καισαριανη Καισαριανης
Αλλαγη Ονοματος Ιδιοκτητη Ρολογιου Δεη Ρολοϊ Δεη Δ.Ε.Η    δ.ε.η. Δ.ε.η.  Καισαριανη Καισαριανης
Επανασυνδεση Επαυξηση Ισχυος Πιστοποιητικο Ηλεκτρολογου Καισαριανη Καισαριανης
Χαρτι Ηλεκτρολογου Εγκαταστατη Καισαριανη Καισαριανης

Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου Καισαριανή Καισαριανής
Αυθημερόν Πιστοποιητικό Δεη Δ.Ε.Η    δ.ε.η. Δ.ε.η.  Καισαριανή Καισαριανής
Φθηνό Πιστοποιητικό Δεη Δ.Ε.Η    δ.ε.η. Δ.ε.η Καισαριανή Καισαριανής
Φθηνό Πιστοποιητικό Ηλεκρτρολόγου Καισαριανή Καισαριανής
Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου Χαμηλού Κόστους Καισαριανή Καισαριανής
Αλλαγή Ονόματος Ιδιοκτήτη Ρολογιού Δεη Ρολόϊ Δεη Δ.Ε.Η    δ.ε.η. Δ.ε.η.  Καισαριανή Καισαριανής
Επανασύνδεση Επαύξηση Ισχύος Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου Καισαριανή Καισαριανής
Χαρτί Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη Καισαριανή Καισαριανής

πιστοποιητικο ηλεκτρολογου καισαριανη καισαριανης   
αυθημερον πιστοποιητικο δεη Δ.Ε.Η    δ.ε.η. Δ.ε.η.  καισαριανη καισαριανης  
φθηνο πιστοποιητικο δεη Δ.Ε.Η    δ.ε.η. Δ.ε.η.  καισαριανη καισαριανης   
φθηνο πιστοποιητικο ηλεκτρολογου καισαριανη καισαριανης   
πιστοποιητικο ηλεκτρολογου χαμηλου κοστους καισαριανη καισαριανης   
αλλαγη ονοματος ιδιοκτητη ρολογιου δεη ρολοι δεη Δ.Ε.Η   δ.ε.η.  Δ.ε.η καισαριανη καισαριανης   
χαρτι ηλεκτρολογου εγκαταστατη καισαριανη καισαριανης   

πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου καισαριανή καισαριανής  
αυθημερόν πιστοποιητικό δεη Δ.Ε.Η    δ.ε.η. Δ.ε.η καισαριανή καισαριανής  
φθηνό πιστοποιητικό δεη Δ.Ε.Η    δ.ε.η. Δ.ε.η καισαριανή καισαριανής  
φθηνό πιστοποιητικο ηλεκτρολόγου καισαριανή καισαριανής  
πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου χαμηλού κόστους καισαριανή καισαριανής  
αλλαγή ονόματος ιδιοκτήτη ρολογιού δεη ρολόϊ δεη Δ.Ε.Η    δ.ε.η. Δ.ε.η  καισαριανή καισαριανής  
επανασύνδεση επαύξηση ισχύος πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου καισαριανή καισαριανής  
χαρτί ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη καισαριανή καισαριανής  

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΕΗ Δ.Ε.Η    δ.ε.η. Δ.ε.η.  ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΦΘΗΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΕΗ Δ.Ε.Η    δ.ε.η. Δ.ε.η  ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΦΘΗΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΔΕΗ ΡΟΛΟΪ  ΡΟΛΟΙ Δ.Ε.Η    δ.ε.η. Δ.ε.η  ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΧΑΡΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Pistopoihtiko hlektrologoy kaisarianh kaisarianhs
Ayuhmeron pistopoihtiko deh kaisarianh kaisarianhs
Fuhno pistopoihtiko deh kaisarianh kaisarianhs
Fuhno pistopoihtiko hlektrologoy kaisarianh kaisarianhs
Allagh onomatow idiokthth rologioy deh roloi roloi kaisarianh kaisarianhs
Epanasyndesh epayjhsh isxyow pistopoihtikoy hlektrologoy kaisarianh kaisarianhs
Xarti hlektrologoy egkatastath kaisarianh kaisarianhs

PISTOPOIHTIKO HLEKTROLOGOY KAISARIANH KAISARIANHS
AYUHMERON PISTOPOIHTIKO DEH KAISARIANH KAISARIANHS
FUHNO PISTOPOIHTIKO DEH KAISARIANH KAISARIANHS
FUHNO PISTOPOIHTIKO HLEKTROLOGOY KAISARIANH KAISARIANHS
ALLAGH ONOMATOS IDIVKTHTH ROLOGIOY DEH ROLOI  KAISARIANH KAISARIANHS
EPANASYNDESH EPAYJHSH ISXYOW PISTOPOIHTIKOY HLEKTROLOGOY KAISARIANH KAISARIANHS
XARTI HLEKTROLOGOY EGKATASTATH KAISARIANH KAISARIANHS

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες ηλεκτρολογοι εγκαταστατες ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης  ηλεκτρολογος εγκαταστατηςΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ηλεκτρολόγος ηλεκτρολογος Πιστοποιητικο Ηλεκτρολογου Φθηνα χαμηλο κοστος δωρεαν μετρησεις εκπτωσεις εως και 50% ηλεκτρολογικες  εργασιες Ηλεκτρολογικοι πινακες  βελτιωσεις  


Πολύ φθηνά - πολύ υπεύθυνα.
Εξυπηρέτηση αυθημερόν

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΕΗ